Posts

Posts uit juli, 2011 tonen

Reeds 455 jaar

Afbeelding
31 juli 2011 Vandaag herdenken we dat 455 jaar geleden Ignatius van Loyola overleed in Rome. Onderstaande authentieke anecdote tekent Ignatius ten voeten uit. De korte levensbeschrijving die erop volgt is te vinden op http://www.rorate.com/catkids/ ,   een catechesewebsite voor kinderen. Petro de Ribadenera sj, een naaste medewerker van Ignatius van Loyola, beschrijft een gesprek dat plaatsvond tussen Ignatius en diegene die zijn opvolger zou worden als generale overste van de SJ, Diego Laniez sj.   “Meester Lainez, indien God u zou zeggen: mocht je zo meteen sterven, dan beloof ik je de eeuwige heerlijkheid; maar mocht je er voor kiezen om te blijven leven, dan kan ik je niet garanderen dat je de genade van de volharding krijgt. Wat zou uw keuze zijn?” “Meteen sterven,” zei Lainez, “dan zou ik zeker zijn.” Ignatius antwoordde: “Wat mij betreft, ik zou een andere keuze maken. Indien ik zou denken dat ik door in leven te blijven ik het een of het ander groot werk voor God zou k

Traditioneel en daardoor vernieuwend

Afbeelding
Deze dagen begeleid ik een retraite voor jonge gezinnen in Ermeton, een benedictinessenabdij in de buurt van Namen. Alles samen zijn we met 17 volwassenen en een 20-tal jonge kinderen. Het programma is een afwisseling van spel, vorming, persoonlijke werktijden, gebed, liturgie en uitwisseling. Gisterennamiddag hadden we een boeiende uitwisseling in onze deelgroep. Een jonge moeder, wonend in een Vlaamse provinciestad vertelde hoeveel deugd ze wel had aan de wekelijkse eucharistieviering. Interessant was, onder meer, de wijze waarop ze die liturgie omschreef: “ een brave katholieke liturgie, eerder traditioneel en daardoor vernieuwend .”

Globalisering

Afbeelding
In een klein abdijtje in het Zuiden van Frankrijk ging ik de vespers bijwonen. Vooraan zat reeds een prachtig gezinnetje. Een jonge vader en moeder, en 4 kinderen tussen beiden in,   ik schat tussen 9 en 4 jaar. De kinderen waren keurig gekleed en gedroegen zich voorbeeldig. De gebedsdienst bleek iets te lang te duren voor de kleintjes. De vader stond recht, knielde en verliet discreet de kapel, gevolgd door vrouw en kinderen. De man had een rijzige gestalte en was even blond als zijn, ik vermoed Indische, vrouw donker was. Enkele dagen geleden ging ik preken in een kerkje in de”Médoc” waar ik op vakantie was. Een oudere priester was er eveneens te gast. Hij was pastoor in een Parijse voorstad en vertelde me over de catechese die hij er gaf aan de kinderen van zijn parochie. Van de 25 was er maar eentje dat van Franse oorsprong was. De anderen kwamen uit Afrika, Sri Lanka, Roemenië … Op mijn laatste vakantiedag was ik te gast bij vrienden in Blaignan, een klein wijndorpje in de buu

Scharrelen

Afbeelding
Met deze wat langere video neemt uw blogger afscheid van u tot 27 juli . Validation , een kortfilm. Hij biedt heel wat stof tot nadenken. Wat maakt een mens gelukkig? Wat maakt dat je kan geven en kan blijven geven? Wat kan je genezen uit de wanhoop?   Wat is liefde? Aarzel niet om de komende dagen deze blog in te duiken om wat rond te scharrelen in de 1120 video’s, citaten, mijmeringen, gebeden …. die “ In alle dingen ” reeds rijk is. Via de archieffunctie, kan u alles heel makkelijk vinden. Mooie zomer toegewenst!

Nota bene

Afbeelding
De trouwe bezoekers van Gewijde Ruimte  (ignatiaans gebed online)  ( www.gewijderuimte.org ) hebben gemerkt dat de layout de voorbije week veranderd is. Bedoeling is GR meer gebruiksvriendelijk te maken. Bij de eigenlijke dagelijkse meditatie zijn er voortaan ook technische tips voor het gebed. Sommigen blijken de weg een beetje kwijtgeraakt. Hoe van de openingspagina doorgaan naar het dagelijks gebed? Heel eenvoudig. Onder de tekst " Wij nodigen u uit om in uw dag een "gewijde ruimte" ..., ziet u staan: Gebed voor vandaag Nederlands Als u daar klikt op "Nederlands" dan bent u vertrokken! Goed idee voor deze zomer. Al zeg ik het zelf.

Drie manieren van kiezen: “Redelijke argumenten of het spinnenweb” (3)

Afbeelding
Nicolas Standaert sj sprak in 2009 tijdens de “ Loyolatocht”, een bezinnende pelgrimstocht in Spanje, over kiezen. In deze korte serie worden enkele uittreksels aangeboden over de drie manieren die Ignatius onderscheidt over hoe te komen tot een keuze. Nicolas Standaert sj is professor sinologie aan de K.U.Leuven. Weer een voorbeeld: Je doet je werk graag, je bent tevreden met je job en ook in je gezin gaan de dingen goed. Op een dag roept je baas je met de vraag of je niet voor drie jaar in het buitenland zou willen gaan werken. In je eerste reactie ben je niet verontrust, maar ook niet meteen enthousiast, maar je wilt er wel over “nadenken”. Als je thuis komt en je vertelt het aan je vrouw reageert zij op dezelfde manier: ook zij vindt dat jullie er samen over moeten “nadenken”. - Ignatius noemt deze tijd een “rustige tijd”. In een tijd zonder grote bewegingen doet men een keuze op basis van redelijke argumenten (“nadenken”): men kijkt naar de toekomst en men weegt af wat de bes

Realistisch hoopvol

Afbeelding
Sinds donderdagavond verblijf ik in Drongen samen met 15 jongere medebroeders en enkele oudere jezuïeten. Het gaat over een bijeenkomst van de jongste Nederlandse en Vlaamse jezuïeten, om samen te bidden en te onderscheiden over ons huidig en toekomstig leven en werken. Wat vreemd voor mij. Ik ben hier bij de oudsten. Op twee na, zijn de anderen jonger dan ik. De sfeer is uitstekend: realistisch hoopvol, zoals het Evangelie. Er is een afwisseling van persoonlijk stil gebed en diepgaande uitwisseling in kleine groepjes. De thema’s die reeds aan de orde kwamen zijn onze persoonlijke dromen en verwachtingen als jezuïeten, en onze visie op de Kerk.   Om het eerste thema aan te pakken kregen we, benevens enkele schriftteksten, ook enkele vraagjes mee. Ik deel ze graag met u. Mogelijks heeft u er ook iets aan voor uw eigen leven. Wat wil ik gerealiseerd zien in mijn leven als persoon, als jezuïet? Wat mag ik niet missen? Laat eerst alles spontaan naar boven komen, zonder censu