Realistisch hoopvol

Sinds donderdagavond verblijf ik in Drongen samen met 15 jongere medebroeders en enkele oudere jezuïeten. Het gaat over een bijeenkomst van de jongste Nederlandse en Vlaamse jezuïeten, om samen te bidden en te onderscheiden over ons huidig en toekomstig leven en werken. Wat vreemd voor mij. Ik ben hier bij de oudsten. Op twee na, zijn de anderen jonger dan ik.

De sfeer is uitstekend: realistisch hoopvol, zoals het Evangelie.

Er is een afwisseling van persoonlijk stil gebed en diepgaande uitwisseling in kleine groepjes. De thema’s die reeds aan de orde kwamen zijn onze persoonlijke dromen en verwachtingen als jezuïeten, en onze visie op de Kerk.

 Om het eerste thema aan te pakken kregen we, benevens enkele schriftteksten, ook enkele vraagjes mee. Ik deel ze graag met u. Mogelijks heeft u er ook iets aan voor uw eigen leven.

  • Wat wil ik gerealiseerd zien in mijn leven als persoon, als jezuïet? Wat mag ik niet missen? Laat eerst alles spontaan naar boven komen, zonder censuur.
  • Wat zijn mijn belangrijkste verwachtingen? In welke dromen uiten die zich in mijn communiteit, in de groep van degenen met wie ik samenwerk, etc.
  • Geef ruimte aan ieder verlangen. Laat je droom zich ontvouwen in realistische details waar je letterlijk in kan stappen. Blijf er lang genoeg bij, tot je er de specifieke smaak van ervaart.

Reacties

Meest gelezen

Waar de Heilige Geest allemaal goed voor is: door iemand die het kan weten (Karl Rahner sj)

"Vertrouwen in de liefde, eerder dan in mijn eigen zieligheid" - Vertrouwen (3/6)

Heilig Hart van Jezus - waarover gaat dat eigenlijk

Wat een stervende vrouw me leerde over dankbaarheid - Mijmering van Nikolaas Sintobin sj

Sacramentsdag: Rahner over wie Jezus eigenlijk is

"Wijselijk onwetend" luisteren naar de Geest - Hoe Ignatius onderscheidde

Een God die één en ook drie is. hoe moet je dat in Godsnaam verstaan? - Een uitleg door Nikolaas Sintobin sj