Posts

Posts uit maart, 2015 tonen

Waarom soberheid zo rijk maakt

Afbeelding
Gods milddadigheid vergoedt in overvloed de voordelen waaraan een mens om harentwil verzaakt. Ignatius van Loyola

Nikolaas Sintobin sj: de sleutelmomenten uit mijn leven

Afbeelding
Onlangs werd ik geïnterviewd voor "Visie", het ledenblad van de EO. Hieronder enkele uittreksels. Je gaat zelf jaarlijks acht dagen de stilte in. Wat brengen die jou? “In die dagen kan ik mijn antennes weer richten, door meditatie en gebed bij een geopende bijbel. Drie keer heb ik in de stilte heel intense Godservaringen gehad. Bij elkaar opgeteld, in pakweg 25 jaar, misschien een uur. Altijd op sleutelmomenten, als ik voor een keuze stond, zoals in de abdij van Leffe. Maar heel kostbaar: een zeer sterk vreugdegevoel, nauwelijks in woorden te vatten. Misschien zal ik dit nog eens ervaren, misschien niet.” Hij schiet in de lach. “Liever wel, natuurlijk!”

Wat brengt liefde op?

Afbeelding
Wat brengt liefde op?   Niets. Het maakt je alleen maar gelukkig. En het is nog aanstekelijk ook.

Nikolaas Sintobin sj: wat bidden met de Bijbel met mij deed als jonge man

Afbeelding
Onlangs werd ik geïnterviewd voor "Visie", het ledenblad van de EO. Hieronder enkele uittreksels. Nikolaas besloot nog een jaar aan de Katholieke Universiteit van Leuven te gaan studeren, een rechtenspecialisatie. “Omdat ik wist dat daar veel aanbod was op het gebied van geloofsvorming, koos ik bewust voor Leuven. Als oud-leerling van een jezuïetencollege in Gent, had ik goede herinneringen aan jezuïeten: buitengewone leerkrachten. Ik sloot me aan bij een gebedsgroepje van tien juristen, dat zich onder leiding van een jezuïet intensief bezighield met ignatiaanse spiritualiteit. Daarbij lees je biddend – gericht op Jezus – Bijbelverhalen. Inlevend: alsof je er zelf bij bent. Die methode is ontwikkeld door Ignatius, de stichter van de jezuïetenorde.” Van de ene op de andere dag begon de jonge jurist twintig minuten te bidden bij een geopende bijbel, zeven dagen per week. “Dat had ik nooit gedaan. Gaandeweg ontdekte ik hierdoor een di

Nikolaas Sintobin sj: hoe een bekende atheïstische vriend me uitdaagde om christen te worden

Afbeelding
Onlangs werd ik geïnterviewd voor "Visie", het ledenblad van de EO. Hieronder enkele uittreksels. "Destijds was ik kind aan huis bij een studiegenoot van me, Johan Vande Lanotte,” vervolgt Nikolaas. “Een briljante kerel, tegenwoordig een van de bekendste Vlaamse politici. Op een dag zei hij tegen me: ‘Nikolaas, over een jaar sta jij aan onze kant.’ Daarmee bedoelde hij dat ik, net als hij, atheïst zou worden. Het was niet uitdagend bedoeld. Eigenlijk gaf hij mij deze boodschap: ‘Het geloof is helemaal niet stevig bij je; jouw wortels gaan niet diep.’” Had hij dit goed gezien? “Ja, en dat voelde ik terdege. Voor mij was geloven vooral het aanhangen van christelijke waarden en normen. Ik beschouwde mezelf als goed katholiek, ging elke week naar de kerk, vond de liturgie belangrijk, bad voor het slapengaan, enzovoort. Maar een persoonlijke Godsrelatie? Een echte band met Jezus? Ik wist niet wat dat was.” Wat deden zijn woorden met je?

Een hint om meer te kunnen genieten van God

Afbeelding
Hoe meer je met God verbonden leeft, des te makkelijker wordt het om de gaven van zijn goedheid te ontvangen. Ignatius van Loyola

Nikolaas Sintobin sj in gesprek over de Weg naar Pasen, op de Groot Nieuws Radio

Afbeelding
Deze morgen was ik te gast in "De nieuwe morgen" op de Groot Nieuws Radio. Ik werd er geïnterviewd over Pasen, de weg daar naar toe en dus ook over vasten en gebed. Klik hier om dit gesprek te beluisteren.

10 leessleutels om Paus Franciscus te ontcijferen (5/5)

Afbeelding
Twee jaar geleden werd outsider Jorge Mario Bergoglio tot paus verkozen.   Hij werd snel een van de meest populaire mensen ter wereld. Intussen is duidelijk dat niet iedereen gelukkig is met deze paus. In het bijzonder in de Romeinse curie en in behoudende kringen. Twee jaar werken aan een verbazingwekkend tempo laat zien wie die eerste paus-jezuïet wel is. Hier volgen tien leessleutels om Paus Franciscus te ontcijferen.     9.      Bovenstaande punten verklaren waarom de man die, naar hij zelf meteen na zijn verkiezing zei, van het einde van de wereldbol vandaan gehaald is het pausdom een nieuwe internationale relevantie heeft gegeven. Niet alleen is hij de mens die het meest vermeld wordt op het internet. Bovendien heeft hij in meerdere complexe dossiers -   Israël-Palestina, Syrië, Cuba – een significante bijdrage geleverd. Niet als politieke leider. Wel als religieuze leider. Naar zijn encycliek over wereldprobleem nr 1, de   ecologie wordt met spanning uitgekeken. 10.