10 leessleutels om Paus Franciscus te ontcijferen (3/5)Twee jaar geleden werd outsider Jorge Mario Bergoglio tot paus verkozen.  Hij werd snel een van de meest populaire mensen ter wereld. Intussen is duidelijk dat niet iedereen gelukkig is met deze paus. In het bijzonder in de Romeinse curie en in behoudende kringen. Twee jaar werken aan een verbazingwekkend tempo laat zien wie die eerste paus-jezuïet wel is. Hier volgen tien leessleutels om Paus Franciscus te ontcijferen.


5.     De Argentijnse paus heeft een vernieuwde keuze gemaakt voor de katholiciteituniversaliteit -  van zijn Kerk.  De Euramerikaanse dominantie in het Vaticaan wordt afgebouwd. In de plaats komt een versnelde internationalisering van het (top)personeel en van het beleid.  De wereldwijde verschuiving richting Zuid-Oost lijkt voor de eerste Zuidamerikaanse paus vanzelfsprekend. Dit uit zich bijzonder in de reizen en in de benoemingen van nieuwe kardinalen van Franciscus. Maar ook in zijn ruimere discours dat meer rekening houdt met de “derde wereld” die vaak in een ruigere werkelijkheid leeft dan het overontwikkelde Westen.

6.     De voormalige aartsbischop van Buenos Aires is niet de man van een alomvattend, deductief, intellectueel systeem dat een dwingend antwoord geeft op alle vragen.  De vraag is trouwens of een dergelijke intellectuele synthese vandaag nog mogelijk en zelfs wenselijk is. Franciscus gaat liever inductief en  intuïtief tewerk. Hij vertrekt van de concrete situaties en mensen.  Hij schuwt hierbij paradox noch contradictie. Heel postmodern.


Nikolaas Sintobin sj

Reacties

Meest gelezen

"Ik zal blij zijn als ik andermaal sterf" - een gedicht-overweging van T.S. Eliot over de drie Koningen

Knip hem door, nu het nog kan ...

Houdt God in het bijzonder van mij persoonlijk? - Piet van Breemen sj