Posts

Posts uit juli, 2014 tonen

Lofzang op de "juiste maat": wil de ware Ignatius van Loyola nú opstaan?

Afbeelding
Overweging van Mark Rotsaert sj nav het feest van de heilige Ignatius van Loyola              Goede Vrienden,             Voor ons, jezuïeten, is dit feest van Ignatius van Loyola, een hoogfeest. Voor ons is Ignatius een grote heilige. Maar wat zeggen we daarmee? Dat zijn levensverhaal niet te evenaren is? Maar dat is waar voor elk mensenleven. We zouden ons ook de vraag kunnen stellen: wat voor een soort heilige hebben wij van hem gemaakt? Hij stierf te Rome in 1556, 65 jaar oud. Tot aan zijn heiligverklaring in 1622 en met het vooruitzicht op een heiligverklaring hebben sommige jezuïeten van Ignatius de perfecte heilige gemaakt, de heilige die de Kerk nodig had. Franciscus Borgias, de derde generaal overste, had aan pater Ribadeneira gevraagd een ‘officiële’ biografie over Ignatius te schrijven. Dat zou de Ignatius zijn die moest worden heiligverklaard.             Ondertussen circuleerden al kopieën van het levensverhaal van Ignatius – Het Verhaal van de Pelgrim

Ziel van Christus

Afbeelding
Het "Anima Christi" (Ziel van Christus)  is een oud middeleeuws gebed. Het is bewaard gebleven omdat Ignatius van Loyola het in zijn Geestelijke Oefeningen opgenomen heeft. Hieronder kan een prachtige uitvoering ervan beluisteren, getoonzet door Marco Frisina. Ziel van Christus Ziel van Christus, heilig mij. Lichaam van Christus, wees mijn redding. Bloed van Christus, bedwelm mij. Water uit Christus’ zijde, reinig mij. O goede Jezus, verhoor mij. In uw wonden berg mij. Laat mij van U niet gescheiden worden. Verdedig mij tegen de boze vijand. Roep mij in het uur van mijn dood, En laat mij naar u toe komen Om met uw heiligen U te loven, In de eeuwen der eeuwen. Amen. Anima Christi Anima Christi, sanctifica me. Corpus Christi, salva me. Sanguis Christi, inebria me. Aqua lateris Christi, lava me. Passio Christi, conforta me. O bone Jesu, exaudi me. Intra tua vulnera absconde me. Ne permittas me separari a te. Ab

De oorsprong van alle kwaad

Afbeelding
Onderstaande overweging verschijnt vandaag op www.gewijderuimte.org. Ignatius was van mening dat een speciaal soort van onwetendheid de oorzaak is van de zonde. De dodelijkste zonde, zei hij, is de ondankbaarheid. Zij is ‘oorzaak, begin en oorsprong van alle kwaad en zonde.’ Als je honderd mensen zou vragen om de zonde te noemen die de oorsprong van alle kwaad is, dan durf ik te wedden dat niemand naar de ondankbaarheid verwijst. Zij zouden hoogmoed, of ongehoorzaamheid, of hebzucht, of woede vermelden. De idee dat wij zondigen omdat wij ons niet voldoende bewust zijn van Gods goedheid, zal waarschijnlijk bij niet veel mensen opkomen. Dankbaarheid had in Ignatius’ tijd wel een andere betekenis dan degene die wij er vandaag onder verstaan. Voor ons betekent dankbaarheid een dankwoordje sturen voor een kerstgeschenkje. Of buren danken als ze ons een handje hebben toegestoken. Ondankbaarheid is voor ons iets als een vorm van onbeleefdheid. Dankbaarheid was in Ignatius’ laatmidd

Bid mee met de jezuïeten nav de 200ste verjaardag van onze heroprichting

Afbeelding
Op 7 augustus 2014 herdenken de jezuïeten dankbaar de 200ste verjaardag van de heroprichting van de Sociëteit van Jezus. Met het oog op de biddende voorbereiding hierop heeft een groep jezuïeten, waaronder Mark Rotsaert sj, een noveengebed samengesteld. Het bestaat uit liederen, bijbelpassages, teksten over de geschiedenis en uit de traditie van de Sociëteit, gebedsintenties en stiltemomenten. U bent van harte uitgenodigd om mee te bidden met jezuïeten, vanaf 30 juli tot 7 augustus. §   Klik hier voor de volledige tekst van de noveen

Even stoppen aub

Afbeelding
Deze overweging verschijnt vandaag op www.gewijderuimte.org . In de evangelies horen we hoe Jezus en zijn leerlingen zich nu en dan terugtrekken om te bidden. Hun activiteiten leken niet veel tijd voor gebed over te laten. Maar zo ze niet nu en dan even halt hadden gemaakt, zouden ze in hun drukke activiteit wellicht geestelijk leeg geworden zijn. De eerste stap om een contemplatief in actie te worden is dit: kunnen halt houden. Halt houden geeft je de kans om even te rusten en te zien waarmee je eigenlijk bezig bent, hetzij in je werk, hetzij in je persoonlijke leven. Dit biedt je niet alleen de nodige rust, maar helpt je ook om een volgende stap te ze zetten: reflectie of bezinning. Jezus en zijn apostelen spraken met elkaar over alles wat zij deden. Zij baden en dachten na over hun gevoelens en ervaringen en ze bevroegen die. Ons bezinnen over onze dagelijkse ervaringen, en zeker over de belangrijkste ervan, helpt ons te speuren naar hun diepere betekenis… Daarna gingen