Even stoppen aub


Deze overweging verschijnt vandaag op www.gewijderuimte.org.

In de evangelies horen we hoe Jezus en zijn leerlingen zich nu en dan terugtrekken om te bidden. Hun activiteiten leken niet veel tijd voor gebed over te laten. Maar zo ze niet nu en dan even halt hadden gemaakt, zouden ze in hun drukke activiteit wellicht geestelijk leeg geworden zijn. De eerste stap om een contemplatief in actie te worden is dit: kunnen halt houden.
Halt houden geeft je de kans om even te rusten en te zien waarmee je eigenlijk bezig bent, hetzij in je werk, hetzij in je persoonlijke leven. Dit biedt je niet alleen de nodige rust, maar helpt je ook om een volgende stap te ze zetten: reflectie of bezinning.
Jezus en zijn apostelen spraken met elkaar over alles wat zij deden. Zij baden en dachten na over hun gevoelens en ervaringen en ze bevroegen die. Ons bezinnen over onze dagelijkse ervaringen, en zeker over de belangrijkste ervan, helpt ons te speuren naar hun diepere betekenis…
Daarna gingen de leerlingen weer aan de slag, zoals ook wij moeten doen. Het geheim is hier toe te laten dat je reflectie en gebed je ook leren hoe je werk opnieuw aan te pakken. Misschien ontdek je dat je meer rust nodig hebt, of dat je meer aandacht moet besteden aan een bepaalde relatie. Of wellicht vind je dat de zaak waarmee je  tot en met bezig was, je toch geen voldoening schenkt. Of voel je het verlangen om je job met hernieuwde en sterkere inspiratie aan te pakken.
Beschouwing, bezinning laat ons toe ons actieve leven te vernieuwen (werk, spel, relaties), zodat al wat we doen geen geesteloze bezigheid wordt, maar eerder tot Gods glorie strekt.  En dan krijgen we een herhaling van de cyclus. Je activiteit brengt je weer naar een tijd van halthouden, rusten, je bezinnen en terugkeer naar je activiteit met grotere ijver en zuiverder inzicht.


Andy Otto

Reacties

Anoniem zei…
Lijkt me heel echt waar,en heilzaam, zal het zeker proberen.

Meest gelezen

"Ik zal blij zijn als ik andermaal sterf" - een gedicht-overweging van T.S. Eliot over de drie Koningen

Ignatiaans bidden met psalmen: hoe en waarom - Podcast met Nikolaas Sintobin sj

Knip hem door, nu het nog kan ...

Waarom het gebed vaak "niet lukt"

Houdt God in het bijzonder van mij persoonlijk? - Piet van Breemen sj

Als de Sint-Pietersbasiliek doet denken aan de synagoge van Nazareth - Homilie Nikolaas Sintobin sj