Posts

Posts uit oktober, 2010 tonen

Twee redenen

Ik las het ergens op internet: de twee redenen waarom de christelijke boodschap in onze cultuur zo moeilijk ligt. 1. Het christendom stelt dat niet alles mogelijk is en dat er beperkingen zijn aan wat de mens kan en mag doen. Onze cultuur, daarentegen, gaat er vanuit dat grenzen er zijn om verlegd te worden en dat de mens zelf bepaalt wat mag en kan. 2. Het christendom stelt de vergeving voorop als absolute waarde. Onze cultuur, ook al stelt ze dit niet zo uitdrukkelijk, gaat eigenlijk uit, in het beste geval, van oog om oog, tand om tand en staat wars van vergeving. Geen wonder dat de christelijke boodschap op zo’n weerstand stuit. Laten we evenwel niet vergeten dat weerstand en aantrekking niet ver van mekaar verwijderd zijn. Delen

Carrière

Afbeelding
Op een goede dag kwam de pastoor op bezoek bij een familie in zijn parochie met een tiener-zoon. De ouders maakten zich zorgen over de carrière die hun spruit zou kiezen. De pastoor zei dat hij een eenvoudige test had om te voorspellen welk beroep hij zou kiezen. Hij zou drie voorwerpen op een tafel plaatsen. Vervolgens zou de jongen mogen kiezen welk van de drie hij wilde hebben: een bijbel, een portefeuille of een fles whisky. Indien hij de bijbel koos, dan zou hij priester worden; zo hij de portefeuille nam, dan zou hij bankier worden. Mocht hij de fles kiezen, dan zou hij een waardeloze landloper worden. Zo gezegd, zo gedaan. De ouders riepen hun zoon naar de woonkamer. De pastoor toonde hem de drie voorwerpen en zei dat hij mocht nemen wat hij verlangde. Toen de jongen ze alle drie nam, riep de pastoor het uit: “Lieve deugd, hij zal jezuïet worden!” Delen

Twee minuutjes

Twee minuutjes bidden met hét gebed van Ignatius. Delen

Olijf

Creativiteit, schalkse humor, diepgang en ernst kunnen best samengaan. Kijk maar naar onderstaande video waar het leven van Ignatius wordt verteld door een … olijfje. Het perspectief is dat van het onderwijs. Delen

Generaal (7)

Afbeelding
Op zondag 26 september 2010 kregen de Vlaamse jezuïeten en hun medewerkers bezoek van hun algemene overste, pater Adolfo Nicolás. Hij ging uitvoerig met ons in gesprek. Graag deel ik met u enkele van zijn overwegingen en uitspraken. Bejaarde medebroeders Soms zegt men: wat spijtig dat Jezus gestorven is 33 jaar oud. Hoe zou hij geweest zijn als hij bejaard was … ?! Onze wereld heeft modellen nodig. Kinderen kiezen vaak op een bepaalde leeftijd een model dat ze gaan navolgen. Er zijn thans zo weinig modellen voor de jongeren. Ook de ouderen hebben modellen nodig. Drie tips voor oudere mensen (genomen uit een boek van een Japanse protestant) die ook voor het religieuze leven belang kunnen zijn. 1. Creatief blijven, niet aarzelen om met iets nieuws te beginnen 2. Blijven beminnen en bemind worden. Je niet opsluiten of weglopen uit de gemeenschap. 3. Geduldig leren worden. Delen

Kikker

Dit verhaaltje is even wreed als banaal als herkenbaar. Hoe perversie aanvankelijk leuk en aanstekelijk kan zijn. Probleem is wel dat het vernietigt. Delen

Onderscheiding

Afbeelding
Onderscheiding: een foto kan meer zeggen dan woorden. Delen

Generaal (6)

Afbeelding
Op zondag 26 september 2010 kregen de Vlaamse jezuïeten en hun medewerkers bezoek van hun algemene overste, pater Adolfo Nicolás. Hij ging uitvoerig   met ons in gesprek. Graag deel ik met u enkele van zijn overwegingen en uitspraken. De drie bouwstenen van de ignatiaanse spiritualiteit. 1. Christocentrisme Volledig gericht zijn op Christus. We worden uitgenodigd om naar de grenzen te gaan. De grenzen tonen ons de uitdagingen aan. Maar het is het Evangelie van Jezus dat ons inspireert. We moeten hierbij zo creatief als mogelijk zijn. In de Kerk hebben we een ongelofelijke schat aan inhoud. Maar ook een verschrikkelijk woordgebruik. Zelf voor onze spiritualiteit moeten we zoeken naar een nieuwe woordenschat. We hebben vaak een hermetisch jargon dat onbegrijpelijk is. 2. Kerktrouw Ignatius neemt nooit afstand van de hiërarchische Kerk. Hij weet dat we niet efficiënt kunnen optreden voor de Kerk als we afstand nemen van haar. Hij situeert zich dus bewust in het hart van de

School van het hart

Afbeelding
Samuel Overloop sj heeft onlangs zijn geloften uitgesproken in de SJ, na twee jaar novicaat. In onderstaande terugblik vertelt hij over enkele sterke ervaringen. ...  Na kerstmis volgt een periode van dertig dagen, de Geestelijke Oefeningen. In deze school van gebed leert de novice Jezus op intiemere wijze kennen en wordt hij uitgenodigd om alles wat van God verwijdert ter zijde te leggen en voluit te kiezen voor dat wat naar God brengt. In een zekere zin kan het noviciaat gezien worden als een voorbereiding op de Geestelijke Oefeningen en het uitleven van de vruchten die men daar ontvangen heeft. De Geestelijke Oefeningen worden immers opgevolgd door een serie van ervaringen waarin de gekoesterde verlangens op de proef gesteld worden en verdiept worden. Eén van deze ervaringen zal ik nu met u delen. Ik kwam uit de Geestelijke Oefeningen met een heel sterk verlangen om alleen op God te vertrouwen. Dit verlangen werd stevig op de proef gesteld in juni 2009 toen een medenovice en ik na

Zeep?

Afbeelding
De Amerikaanse jezuïet Tom Nietzke, in juni 2010 tot priester gewijd, hielp twee jaar geleden een zomerlang in een kolonie voor lepralijders in China. De reis naar een afgelegen dorp, het verblijf te midden van hen die lijden aan deze ziekte en mee te maken hoe zij door hun naasten ontlopen werden, maakte pater Nietzske duidelijk dat er veel te leren valt van de allerarmsten. Hier volgen enkele overwegingen: In de zomer van 2008 ging ik naar China met een groep jezuïeten om ter plekke te leren over de chinese geschiedenis en cultuur. Na een verblijf van een paar weken in Beijing, werden drie van ons naar een afgelegen dorp in het zuidwesten van China gestuurd om daar te leven en te werken in een gemeenschap van lepralijders. Tijdens de voorbereiding voor deze reis was ik zowel benieuwd als ongerust – ik had geen idee van wat mij te wachten stond. Ik had nog nooit iemand met lepra ontmoet; ik had alleen over de ziekte gehoord uit verhalen in de evangelies en het werk van moeder Teresa

De Vinke

Afbeelding
De Vlaamse jezuïet Emiel Fleerackers sj (1877-1948) was in zijn tijd een razend populair schrijver, dichter en humorist. Uit zijn pen komt onderstaand gedicht waarin hij ingaat op de bijzondere band tussen de vinken en … de Sociëteit van Jezus! De Vinke Nooit en hoorde ik door de bomen ‘t Klinken van de vinke slaan Of het heeft me… God vergeef ‘t me… ‘t Heeft me deugd aan ‘t hart gedaan. ‘t Vinkske door de dreve Nauw me komen ziet Of – dat staat geschreven - ‘t Kettert: “Jezuïet!…Jezuïet!” ‘t Zit er op een tekske Vingers in zijn bekske En het scheldt en fluit, Krek ‘ne straatschavuit : “Jezuïet.” ‘t Smijt zijn melodieke Keur- en kunsteloos, Lapke van een lieke, Vodje van een voois: “Jezuïet!” Is zijn keel te gader Strijkstok en viool ‘t Leerde ‘t van zijn vader In de hageschool : “Jezuïet!” ‘k Sta ne keer en ‘k kijke… ‘t Houdt eens op ne keer, Kijkt een vansgelijken En… het kettert : “Jezuïet!” ‘k Sta nu stille en pleite: - Zeg eens,

Generaal (5)

Afbeelding
Op zondag 26 september 2010 kregen de Vlaamse jezuïeten en hun medewerkers bezoek van hun algemene overste, pater Adolfo Nicolás. Hij ging uitvoerig met ons in gesprek. Graag deel ik met u enkele van zijn overwegingen en uitspraken. Roepingen Elke jezuïet is verantwoordelijk voor de roepingenpromotie. We moeten niet aarzelen jongeren uit te nodigen om jezuïet te worden. In Azië denken jongeren nogal eens dat ze het niet waard zijn om christen te worden, laat staan jezuïet. Dat lijkt hen onbereikbaar. Maar als je mensen uitnodigt, dan worden dingen anders. Ik merk dat leken vragen om meer jezuïeten om mee samen te werken, om aanwezig te zijn, om te inspireren. Dit hangt uiteraard af van de roepingen. Vandaar dat het belangrijk is dat de lekenmedewerkers zich beschouwen als roepingenpromotoren. Dus, beste leken, aarzel niet om jonge mensen aan te spreken om jezuïet te worden! Delen

Wachten

Afbeelding
Sinds enkele jaren heb ik een profiel op facebook. Bloggen doe ik graag. Dat weet u. Ik heb een account op twitter maar gebruik die niet. YouTube heeft aan mij een goede klant. Videogames zijn niet aan mij besteed. Televisieseries zijn mij a priori onbekend. Het is uitdrukkelijk met de bedoeling om iets te te leren kennen van de communicatiecultuur van de jongste generaties dat ik “op facebook” ben gegaan en er regelmatig blijf komen. Vele andere “ruimtes” waar zij meer en meer vertoeven en zich dus vormen en ontwikkelen zijn mij nog vreemd. En u, beste ouders, grootouders, opvoeders ? In de mate dat wij, volwassenen, zelf die nieuwe media en “ruimtes” durven verkennen en ons eigen maken zullen we onze jongeren beter kunnen begrijpen en begeleiden. Geloof me, er is werk aan de winkel. Zij wachten niet op ons. Zij zijn er al. Waarop wachten wij eigenlijk? Delen

Snuffel

Afbeelding
Deze dagen verblijf ik in Porto (Portugal) voor een congres van JECSE, het Europees netwerk van jezuïetencolleges. 80 directeurs van SJ-basisscholen komen hier samen rond het thema “Werkelijkheid, virtualiteit, innerlijkheid”. Deze morgen gaf Pascal Sevez sj een inleiding over hoe videospelletjes en internetcommunicatie (chatten, bloggen …) kunnen bijdragen tot de persoonlijkheidsontwikkeling van de kinderen/jongeren en bijgevolg ook bewust en constructief kunnen gebruikt worden in een pedagogisch perspectief. Een verademing. Doorgaans immers worden vooral de negatieve en problematische aspecten (verslaving, vlucht, vervreemding …) belicht. Twee gedachten geef ik u graag mee. 1. In de videogames worden jongeren vaak – rechtstreeks of onrechtstreeks - uitgenodigd om zich te identificeren met het een of het ander personage. Het type personage (bv slachtoffer of held) waarmee het kind/jongere zich identificeert kan relevant zijn om te weten wat er zich afspeelt in het hart van de jong

Jeugd van tegenwoordig

Afbeelding
'De jeugd van tegenwoordig houdt van luxe, heeft slechte manieren, heeft minachting voor alle gezag en heeft geen eerbied voor ouderdom. Jongeren praten als ze zouden moeten werken. Ze spreken hun ouders voortdurend tegen, kletsen in gezelschap, ze smakken bij het eten, slaan hun benen over elkaar en tiranniseren hun ouders .' Een citaat van een vader of moeder met moeilijk opvoedbare kinderen? Van een wanhopige schooldirecteur of een politicus die roept om naleving van waarden en normen? Een citaat van dit jaar of van vijf of tien jaar geleden? Mis! Bovenstaand citaat is van de Griekse filosoof Socrates en is al meer dan 2400 jaar oud (uit 399 v. Chr. om precies te zijn). Delen

Leeg?

Afbeelding
“ Mijn verstand is helemaal weg. Het is alsof mijn hoofd leeggestroomd is ”, vertelde me een hoogbejaarde medebroeder. Het belette hem niet een brede glimlach op de lippen te hebben en meteen daarna een andere medebroeder in een rolstoel naar zijn kamer te brengen. Even later was ik in de refter van ons bejaardentehuis om een stuk fruit te eten. Een stokoude medebroeder - die sinds zijn hersenbloeding moeizaam sprak – stelde er een vraag aan een andere jezuïet met een hoorprobleem. Deze laatste luisterde vriendelijk en geduldig maar verstond er geen sikkepit van. Het leek noch de een noch de ander erg te storen. Het was duidelijk niet de eerste maal dat zij hiermee geconfronteerd werden. Drie oude mensen op rust wiens lichaam en geest het laten afweten. Het leken me drie tevreden mensen te zijn. Gelukkig maar dat je zijn niet samenvalt met wat je kan doen. Delen

Generaal (4)

Afbeelding
Op zondag 26 september 2010 kregen de Vlaamse jezuïeten en hun medewerkers bezoek van hun algemene overste, pater Adolfo Nicolás. Hij ging uitvoerig met ons in gesprek. Graag deel ik met u enkele van zijn overwegingen en uitspraken. Geestelijke Oefeningen voor niet-christenen We staan thans voor de uitnodiging om de Geestelijke Oefeningen ook te geven aan niet-christenen. Het is eigen aan de structuur van de ignatiaanse ervaring om mensen te brengen tot het diepste van hun hart, om hun inwendige zintuigen te ontwikkelen en om te komen bij hun diepste geheim. Het is een uitdaging om mensen de ervaring te laten opdoen dat zij gedreven worden door iets/Iemand die dieper is dan zijzelf. Het lijkt erop dat er in de ervaring van Mohammed er een analoge ervaring is aan die van de ignatiaanse spiritualiteit: een engel van God die hem zaken influistert. Blijkbaar kan deze ervaring dus ook opgedaan worden doorheen de bemiddeling van andere heilige teksten. Het staat buiten kijf dat vo

Innerlijkheid

Afbeelding
In het geestelijke leven is het tegenovergestelde van innerlijkheid niet uiterlijkheid, maar wel oppervlakkigheid. Innerlijkheid en oppervlakkigheid zijn aan mekaar tegengesteld in die zin dat ze beantwoorden aan twee houdingen tov God, de omgeving en zichzelf die onverenigbaar zijn. De ene moet het hebben van de kwantiteit, de andere van de kwaliteit; de ene van de dwangmatigheid, de ander van de innerlijke vrijheid; de ene van de zekerheid, de ander van het vertrouwen; de ene van de onmiddellijkheid, de andere van langzame processen die diep in het mensenhart tot wasdom komen. Xavier Melloni sj Delen

Bakermat

Van 10 tot 24 oktober 2010 komt in het Vaticaan een bijzondere synode samen over de toestand van de christenen in het Midden-Oosten. Samir Khalil Samir sj is een van de belangrijkste experten die zal deelnemen aan deze synode. In onderstaande video legt hij glashelder uit hoe het komt dat de christelijke aanwezigheid in de bakermat van het christendom dreigt te verdwijnen. Delen

Geestelijke Oefeningen

Onze Franse medebroeders hebben opnieuw enkele interesssante video-documtenten gemaakt over de Geestelijke Oefeningen. In het eerste vertellen een jezuïet en een gehuwde vrouw over de ervaring van de Geestelijke Oefeningen: wat deze betekenen in hun eigen leven en over de ervaring van het geven van de Oefeningen. In het tweede gaat het over het maken van keuzes vanuit het gebed. Delen

Generaal (3)

Afbeelding
Op zondag 26 september 2010 kregen de Vlaamse jezuïeten en hun medewerkers bezoek van hun algemene overste, pater Adolfo Nicolás. Hij ging uitvoerig met ons in gesprek. Graag deel ik met u enkele van zijn overwegingen en uitspraken. Globalisering van de oppervlakkigheid We beleven thans een globalisatie van de oppervlakkigheid. We leven op gevoelens, wie eerst zaait, eerst maalt. En dit dreigt ook te gebeuren in de Kerk. Samen met de leken, moeten de jezuïeten de Kerk helpen om dieper te gaan. Om beter te begrijpen wat er gebeurt, verder dan oppervlakkigheden en banaliteiten. Deze paus heeft ter zake grote verwachtingen tav de jezuïeten. “De Kerk heeft jullie nodig”, zei de Paus tot de SJ in zijn toespraak tijdens de audiëntie die hij gaf aan de deelnemers van de 35ste Algemene Congregatie op 21 februari 2010. Maar dit geldt ook t.a.v. onze lekenmedewerkers. De Paus heeft schrik voor de dictatuur van het relativisme. In het Verre Oosten is men gewend aan relativisme. Maar hier, i

Franciscus

Gisteren vierden we het feest van de heilige Franciscus. Franciscus nodigt ons uit om God in het bijzonder te vinden in de natuur. Adembenemend. Look At The World John Rutter  Look at the world, everything all around us Look at the world and marvel every day Look at the world: so many joys and wonders So many miracles along our way Praise to thee, O lord for all creation Give us thankful hearts that we may see All the gifts we share, and every blessing All things come of thee Look at the earth bringing forth fruit and flower Look at the sky the sunshine and the rain Look at the hills, look at the trees and mountains Valley and flowing river, field and plain Praise to thee, O lord for all creation Give us thankful hearts that we may see All the gifts we share, and every blessing All things come of thee Think of the spring, think of the warmth of summer Bringing the harvest before winter’s cold Everything grows, everything has a season Till it is gathere

Jonge christenen (12)

Afbeelding
Onlangs hield ik een voordracht over “ Bouwen aan de Kerk van morgen. Geloofsvorming voor en met jongeren vandaag ”. Ik gaf er een profielschets van jonge christenen vandaag en enkele aandachtspunten voor jongerenpastoraal. Graag deel ik in een aantal afleveringen mijn reflectie met u. 4. Het is niet óf laagdrempelig óf hoogdrempelig. Beide hebben hun plaats en zijn nodig binnen een dynamiek van kerkopbouw die kerkopbouw wil zijn. Ze zijn geen concurrenten. Ze vullen mekaar op organische wijze aan. a. Een christengemeenschap die gelooft in waar ze voor staat kan niet anders dan gericht te zijn op de “wereld” en ook van missionair te zijn. Een christengemeenschap moet van nature uit, ook, gericht zijn op de buitenwacht, op de grens, op de niet- of andersgelovigen. Het is bijgevolg belangrijk dat een deel van de activiteiten ook bewust toegankelijk gemaakt worden voor de zoekers, voor de onbeslisten, voor andersgelovigen of ongelovigen .... Er dient voortdurend op toegezien te w

Houden van de Kerk ?

Homilie Twee weken geleden heeft zich in een buurland iets vreemd voorgedaan. Een bejaarde wereldleider kwam op bezoek. De publieke opinie en de media waren hem vijandig gezind. Er heerste een schandaalsfeer. De bezoeker liet zich hierdoor niet afschrikken. “Ik heb alleen maar schrik van de tandarts”, zei hij. Zowat alle regels van de moderne communicatie lapte de man aan zijn laars. Hij had een bedeesde blik, sprak met aarzelende stem en een zwaar accent. Hij gaf 20 toespraken: geen leuke oneliners of slogans, wel diepgaande gedachten. De spreker probeerde niet zijn publiek te verleiden. Van zijn Charisma moest hij het niet hebben. Toch slaagde Paus Benedictus erin om binnen enkele uren het hart van de Britten te veroveren. Vijandigheid en angst ruimden plaats voor openheid en vreugde. Zijn recept? Zijn boodschap? Even eenvoudig als schokkend: Jezus Christus en zijn Evangelie. Als opvolger van Petrus is hij gewoon in de voetsporen van Jezus gestapt. De Britten hebben geluisterd en

Generaal (2)

Afbeelding
Op zondag 26 september 2010 kregen de Vlaamse jezuïeten en hun medewerkers bezoek van hun algemene overste, pater Adolfo Nicolás. Hij ging uitvoerig met ons in gesprek. Graag deel ik met u enkele van zijn overwegingen en uitspraken. Ignatiaanse spiritualiteit is een lekenspiritualiteit De spiritualiteit van de leken wordt een hot issue. Gustavo Guttierez o.p., een vermaard bevrijdingstheoloog, noemde onlangs de ignatiaanse spiritualiteit de voor de hand liggende lekenspiritualiteit: het doet je ontdekken wat er in jou leeft, je tools … Het maakt je autonoom. Het leert je zelfstandig te onderscheiden. Je hoeft niet steeds aan de priester te gaan vragen wat je moet doen. Het is een dominicaan die dat zei! Het vraagt verinnerlijking. De vraag is dan hoe ik leer stilte te maken/vinden in een cultuur waar er bijna geen stilte is. Dit is een centraal leerpunt/uitdaging. Hoe kunnen loslaten om in verbondenheid te kunnen komen, om te kunnen horen. Want dat is altijd mogelijk. Als je maar wee

Jonge christenen (11)

Afbeelding
Onlangs hield ik een voordracht over “ Bouwen aan de Kerk van morgen. Geloofsvorming voor en met jongeren vandaag ”. Ik gaf er een profielschets van jonge christenen vandaag en enkele aandachtspunten voor jongerenpastoraal. Graag deel ik in een aantal afleveringen mijn reflectie met u. 3. Het is “levensnoodzakelijk” om aan jonge christenen een geloofsgemeenschap aan te bieden. Daarnaast is het ook belangrijk dat persoonlijke begeleiding wordt aangeboden. a. “ Un chrétien seul est un chrétien mort .” Het is van alle tijden. Vandaag evenwel kunnen we stellen dat de eenzaamheid van vele jonge christenen problematisch is geworden. Zowel in het gezin, op school, bij de vrienden, op het werk … Vandaar het belang om jonge christenen gemeenschappen aan te bieden waar ze andere jonge christenen kunnen ontmoeten om in veiligheid, openheid en vertrouwen hun geloof te kunnen vieren, erover te praten, samen te bidden, na te denken en initiatieven te kunnen nemen. Je kan geen christen zijn, wo