School van het hart

Samuel Overloop sj heeft onlangs zijn geloften uitgesproken in de SJ, na twee jaar novicaat. In onderstaande terugblik vertelt hij over enkele sterke ervaringen.

...  Na kerstmis volgt een periode van dertig dagen, de Geestelijke Oefeningen. In deze school van gebed leert de novice Jezus op intiemere wijze kennen en wordt hij uitgenodigd om alles wat van God verwijdert ter zijde te leggen en voluit te kiezen voor dat wat naar God brengt. In een zekere zin kan het noviciaat gezien worden als een voorbereiding op de Geestelijke Oefeningen en het uitleven van de vruchten die men daar ontvangen heeft. De Geestelijke Oefeningen worden immers opgevolgd door een serie van ervaringen waarin de gekoesterde verlangens op de proef gesteld worden en verdiept worden. Eén van deze ervaringen zal ik nu met u delen.

Ik kwam uit de Geestelijke Oefeningen met een heel sterk verlangen om alleen op God te vertrouwen. Dit verlangen werd stevig op de proef gesteld in juni 2009 toen een medenovice en ik naar Spanje gezonden werden op bedeltocht. Eén avond kwamen we aan na een dag lang stappen in een klein dorpje. We gingen volgens onze normale routine van deur aan deur aankloppen om eten en onderdak te vragen. Maar deze keer bleven de deuren allemaal dicht. Zorgt God dan niet voor hen die op Hem hun vertrouwen stellen? Precies niet. Die nacht sliepen we met een lege maag in een kerkportaal. Jezus vraag ons om Hem te vertrouwen en dan laat Hij ons in de kou. Geen goede basis voor een relatie, toch? De volgende ochtend werden we gewekt door een Boliviaanse dame. Ze had ons de vorige avond door het dorp zien lopen en kwam ons ontbijt brengen uit haar eigen schamele inkomen. Niet alleen was dit buitenmatig vrijgevig, maar ze vond ook nog tijd (ondanks haar werk) om wat met ons te praten over de goedheid van God. Beiden waren we gesterkt door deze ontmoeting, en onze hoop in God gesterkt: God is trouw ondanks onze ontrouw.

Het noviciaat is een school van het hart! Het heeft geen ander doel dan de novice te leren beminnen met onverdeeld hart. Een jezuïet is een man die bemint. Hij staat ten dienste van Jezus in de armen en zwakken en geeft zichzelf zonder terughouden. Dit is een proces dat zeker niet voltooid is na twee jaar, ja zelfs een heel leven volstaat niet. En zo gaat de pelgrimstocht zelfs na het noviciaat verder.

Reacties

v. zei…
Wat een intense voorbereiding, wat een intens leven in aanloop om jezuïet te worden. Alles wat je tegenkomt wordt ontzettend belang-rijk en beleefd tot op de vezel. In het lezen van zijn getuigenis voel ik een enorme aantrekkingskracht. Dat er niet zoveel mensen hiervoor kiezen mag jullie niet verbazen. Maar wanhoop niet: niet de kwantiteit maar de kwaliteit doet zijn werk.
Als ik over de mogelijkheid van jezuïet-worden spreek met mensen, zal ik vertellen over dit getuigenis of over wat intens leven met een mens kan doen.
Veel dank voor de keuze die je maakt.

Meest gelezen

"Ik zal blij zijn als ik andermaal sterf" - een gedicht-overweging van T.S. Eliot over de drie Koningen

Ignatiaans bidden met psalmen: hoe en waarom - Podcast met Nikolaas Sintobin sj

Knip hem door, nu het nog kan ...

Waarom het gebed vaak "niet lukt"

Houdt God in het bijzonder van mij persoonlijk? - Piet van Breemen sj

Als de Sint-Pietersbasiliek doet denken aan de synagoge van Nazareth - Homilie Nikolaas Sintobin sj