Generaal (4)


Op zondag 26 september 2010 kregen de Vlaamse jezuïeten en hun medewerkers bezoek van hun algemene overste, pater Adolfo Nicolás. Hij ging uitvoerig met ons in gesprek. Graag deel ik met u enkele van zijn overwegingen en uitspraken.


Geestelijke Oefeningen voor niet-christenen

We staan thans voor de uitnodiging om de Geestelijke Oefeningen ook te geven aan niet-christenen. Het is eigen aan de structuur van de ignatiaanse ervaring om mensen te brengen tot het diepste van hun hart, om hun inwendige zintuigen te ontwikkelen en om te komen bij hun diepste geheim. Het is een uitdaging om mensen de ervaring te laten opdoen dat zij gedreven worden door iets/Iemand die dieper is dan zijzelf.


Het lijkt erop dat er in de ervaring van Mohammed er een analoge ervaring is aan die van de ignatiaanse spiritualiteit: een engel van God die hem zaken influistert. Blijkbaar kan deze ervaring dus ook opgedaan worden doorheen de bemiddeling van andere heilige teksten.

Het staat buiten kijf dat voor christenen de ignatiaanse spiritualiteit steunt op de Bijbel en Jezus Christus. Maar voor de niet-christenen moeten we zoeken hoe God tot hen spreekt door hun teksten.


Ook voor (post)christelijke mensen in het Westen kan het gebruik van expliciet christelijke termen een onoverkomelijke barrière zijn en kan het goed zijn om anders te werk te gaan.

Delen

Reacties

v. zei…
In mijn werk met jongeren heb ik jaren mogen ervaren dat poëzie, romans, muziek, film hen aanspreken in de diepere lagen van hun bestaan, de Bron. Hier liggen ontzettend mooie kansen midden het alledaagse leven van deze jonge mensen. Belangrijk is als begeleiders hier aandachtig voor te zijn.

Meest gelezen

"Ik zal blij zijn als ik andermaal sterf" - een gedicht-overweging van T.S. Eliot over de drie Koningen

Ignatiaans bidden met psalmen: hoe en waarom - Podcast met Nikolaas Sintobin sj

Knip hem door, nu het nog kan ...

Waarom het gebed vaak "niet lukt"

Houdt God in het bijzonder van mij persoonlijk? - Piet van Breemen sj

Als de Sint-Pietersbasiliek doet denken aan de synagoge van Nazareth - Homilie Nikolaas Sintobin sj