Posts

Posts uit december, 2021 tonen

Drie bouwstenen die elke mens doen groeien - Verbinden in liefde (7/10)

Afbeelding
  Verbinden is niet per se goed. Niet alle verbondenheid maakt mensen tot betere mensen. Er zijn een aantal voorwaarden wil verbondenheid ertoe bijdragen dat het mooie in de mens naar boven kan komen en zich kan ontplooien. Die voorwaarden hebben alle, rechtstreeks of met een omweg, te maken met liefde.  Niet vreemd. Liefde is de mysterieuze kern van het menszijn. Het is de liefde, in al zijn verscheidenheid en complexiteit, die mensen zo samenbrengt en samenhoudt dat hun diepere zelf verder kan openbloeien. Van oudsher zegt men dat er drie kenmerken zijn die overal zijn terug te vinden waar liefde bestaat: het ware, het goede en het schone. Dit trio kan helpen om scherper te krijgen waarom welke verbondenheid goed is voor mensen.   Nikolaas Sintobin sj

Russisch kerstverhaal (2/2) - Het mooiste getekende kerstverhaal dat ik ken

Afbeelding
Beelden kunnen soms meer en dieper spreken dan woorden. Dit geldt ook voor het kerstverhaal, over de taalgrenzen heen.  Deze wondermooie Russische tekenfilm (2/2), ten dele geïnspireerd door de apocriefe evangelies, is een streling voor het oog en het hart.

Russisch kerstverhaal (1/2) - Het mooiste getekende kerstverhaal dat ik ken

Afbeelding
Beelden kunnen soms meer en dieper spreken dan woorden. Dit geldt ook voor het kerstverhaal, over de taalgrenzen heen.   Deze wondermooie Russische tekenfilm (1), ten dele geïnspireerd door de apocriefe evangelies, is een streling voor het oog en het hart.

Hoe voorbeeldig is de Heilige Familie? - Homilie voor feest Heilige Familie

Afbeelding
  Hieronder vind je mijn homilie voor vandaag, het feest van de Heilige Familie. In 1988 kwam in Frankrijk een film uit die een kaskraker werd. Kinderen uit twee families blijken bij de geboorte met elkaar verwisseld te zijn. Dit is het startpunt van een heerlijke satire. De kijker ontdekt twee totaal verschillende gezinnen. Het ene gezin is chique, helemaal zoals het hoort. Mooie woning, voorkomende ouders, vader heeft een nette baan, de kinderen krijgen een voorbeeldige opvoeding, meneer pastoor is vriend aan huis. Het andere gezin is alles wat je als deftig mens niet wil. Ze wonen in een onderkomen flat, ze leven van kleine diefstallen, hun woordgebruik is zo grof als het maar kan zijn, de moeder is aan de fles, de oudste zus fladdert van het ene vriendje naar het andere, enz. Naarmate de film vordert leert de kijker beide families beter kennen. Je komt erachter dat de werkelijkheid subtieler is dan de schijn. De voorbeeldige familie blijkt verre van perfect. De voornaamheid is so

Desmond Tutu op het feest van de Heilige Familie - In de serie 't hoeft niet altijd serieus te zijn ...

Afbeelding
Desmond Tutu is vandaag overleden. Jaren geleden vertelde hij een grap over de Heilige Familie ...  Wat een heerlijk mens.

Hoe het komt dat verbondenheid destructief kan zijn - Verbinden in liefde (6/10)

Afbeelding
  Niet alle vormen van verbondenheid tussen mensen zijn opbouwend. Sommige politieke leiders lijken alles in het werk te stellen om mensen onderling te verdelen en tegen elkaar op te zetten. In alle religies en andere levenbeschouwelijke systemen heb je fanatici die, desnoods met geweld, hún ene geloof of overtuiging aan anderen willen opleggen. Ze preken haat, geen verzoening. Straatbendes staan bekend voor de hechte, onderlinge band tussen de leden. Ze illustreren dat ook geweld mensen kan verbinden. Bepaalde vormen van affectieve verbondenheid tussen mensen kunnen schade berokkenen. Sommige liefdesrelaties zijn tegelijk sterk en destructief. Geliefden kunnen de neiging hebben zich op te sluiten in hun relatie en zich af te zonderen van andere mensen. De relatie tussen ouder en kind kan er een zijn van ongezonde, wederkerige afhankelijkheid die de groei naar zelfstandigheid en volwassenheid in de weg staat. Kliekjesvorming tussen kinderen in een klas, ook een vorm van verbondenheid

"Doe het tegenovergestelde van wat je spontaan zou doen": zeven ignatiaanse tips voor een beter leven in tijden van corona

Afbeelding
In het bijzonder in Nederland leidt Corona weer tot allerhande vervelende beperkingen. De ignatiaanse spiritualiteit geeft zinvolle en soms onverwachte tips geven om beter om te gaan met de moeizaamheid die dit met zich kan kiezen.  Vreemd genoeg - of moet ik zeggen 'gelukkig genoeg' - raadt Ignatius in zo'n situaties vaak aan om net het tegenovergestelde te doen van wat je spontaan zou doen. In deze voordracht geef ik drie grondregels en zeven concrete suggesties om gelukkig te leven als corona roet in het eten strooit.

Drie vraagjes om te weten of iets goed is - Wijsheid van Ignatius van Loyola

Afbeelding
"Vooraleer je iets doet of zegt, stel je altijd eerst de vraag of het God zal bevallen, goed zal zijn voor jezelf en stichtend voor je buur." Ignatius

Wat negatieve ervaringen kunnen doen met verbondenheid - Verbinden in liefde (5/10)

Afbeelding
Zowel positieve als negatieve ervaringen kunnen verbindend werken. Mooie en deugddoende gebeurtenissen kunnen mensen dichter bij elkaar brengen. Gedeelde vreugde kan leiden tot innige verbondenheid.  Ook moeilijke of pijnlijke ervaringen kunnen daartoe leiden. Die kunnen mensen dichter bij elkaar brengen en de solidariteit en het wederkerig begrip versterken. Relatietherapeuten weten dat de sterkste stellen diegenen zijn die door crisissen heen zijn gegaan op zo’n wijze dat ze naar elkaar toe zijn gegroeid. Iets soortgelijk kan zich voordoen in gezinnen en tussen vrienden.  Omgekeerd leert de ervaring echter dat zowel die mooie als die moeilijke ervaringen mensen ook uit elkaar kunnen drijven. Verbondenheid is kwetsbaar. Nikolaas Sintobin sj

Bericht voor een jonge man die verlangt jezuïet te worden

Afbeelding
Aan een jonge man die verlangt jezuïet te worden, zou ik het volgende willen zeggen : Begin er niet aan, indien dit idee je verward of zenuwachtig maakt. Kom niet naar ons indien je van de Kerk houdt als van een stiefmoeder, eerder dan als van een moeder. Begin er niet aan als je denkt dat je ons daarmee een gunst doet. Kom als de dienst van Jezus Christus het hart van je leven is. Kom als je schouders hebt die breed en voldoende stevig zijn. Kom als je een open geest hebt, een voldoende open verstand en een hart dat groter is dan de wereld. Kom als je kan grappen en samen met anderen kan lachen en … van tijd tot tijd ook met jezelf kan lachen. Pedro Arrupe sj Algemene Overste van de jezuïeten van 1965 tot1983

Wat hebben religie en politiek met elkaar gemeen? - Verbinden in liefde (4/10)

Afbeelding
  Verbinden is niet enkel belangrijk op het niveau van het individu. Ook in de samenleving staat aandacht voor verbinden behoorlijk bovenaan het lijstje met aandachtspunten. Van een goede politieker wordt verwacht dat die mensen samenbrengt. De koning dient niet enkel aandacht te hebben voor zijn vriendjes. Als staatshoofd wordt hij geacht het verbindingsteken te zijn voor alle inwoners van het land.  Iets gelijkaardigs kan gezegd worden over religie. Religie komt van het Latijnse woord religare . Dat betekent letterlijk verbinden. Religie heeft tot doel mensen te verbinden en doet dat ook vaak. Met elkaar, met het goddelijke en met de hele werkelijkheid. Het is geen toeval dat, omgekeerd, het woord duivel letterlijk betekent ‘diegene die verdeeldheid veroorzaakt’. Nikolaas Sintobin sj

Iemand aanvaarden en toch diens gebreken niet onder mat vegen. Hoe doe je dat? In de leer bij Piet van Breemen sj

Afbeelding
Iemand aanvaarden betekent niet dat ik zijn gebreken ontken, dat ik ze toedek of probeer weg te praten. Aanvaarding betekent ook niet dat ik alles wat die persoon doet prachtig vind. Het tegendeel is waar. Als ik de gebreken van iemand ontken, dan aanvaard ik hem zeker niet; ik heb de diepte van die persoon nog niet bereikt. Alleen wanneer ik iemand aanvaard, kan ik werkelijk zijn gebreken onder ogen zien. Op een negatieve manier uitgedrukt: aanvaarding betekent dat ik nooit iemand het gevoel geef dat hij niet meetelt. Niets meer van iemand verwachten is zoveel als iemand doden en hem onvruchtbaar maken. Hij kan niets meer. Men zegt dat kinderen met Engelse ziekte kalk uit de muur krabben. Mensen die niet aanvaard worden, krabben aanvaarding uit de muur. Enkele symptomen: -opscheppen: op ’n subtiele of grove manier verschaffen ze zichzelf de waardering die ze zo broodnodig hebben. -starheid: mensen die zich te weinig aanvaard weten voelen zich onzeker op het levenspad

Nikolaas Sintobin sj krijgt publieksprijs voor beste spirituele boek 2021

Afbeelding
Gisteren kreeg ik de publieksprijs voor mijn boek Vertrouw op je gevoel . Kerknet stelde me enkele vragen naar aanleiding hiervan 1. Het is bijzonder dat je de publiekprijs krijgt. Hoe ervaar jij zelf die onderscheiding Boeken schrijven maakt deel uit van mijn werk als jezuïet. Zo’n prijs interpreteer ik als een bevestiging dat dit werk wordt gewaardeerd. Dat maakt mij blij. Ik geef veel voordrachten. Dan kan je mensen gedurende   1 à 2 uur iets aanreiken. Het lezen van een boek duurt veel langer en kan daarom veel dieper gaan. Die publieksprijs draagt er hopelijk toe bij dat het boek verder verspreid en gelezen wordt. Er zijn nu al vijf drukken. Hoe meer lezers hoe meer vreugde, op aarde en in de hemel! 2. Kan je kort iets vertellen over de inhoud van jouw boek en ook waarom de Heilige Ignatius van Loyola, de stichter van de jezuïeten, volgens jou nog relevant is en een inspiratiebron kan zijn voor vandaag. Ignatius leert hoe gevoelens een vertrekpunt kunnen zijn

Kan je alleen zijn zonder je eenzaam te voelen? - Verbinden in liefde (3/10)

Afbeelding
  Je hebt mensen die vaak alleen zijn zonder zich eenzaam te voelen. Je kan je inderdaad verbonden weten met anderen in je hart of in je ziel ook al heb je weinig of geen rechtstreeks contact met hen. Sommigen gaan hier erg ver in. Zij kiezen er bewust voor helemaal alleen te leven, zonder zich eenzaam te voelen. Anderen kunnen ook verbondenheid ervaren met dierbaren die overleden zijn. Bijzonder aan verbondenheid is dat ze niet gesloten is op zichzelf. Verbondenheid heeft iets in zich van een beweging die overstroomt, van binnen naar buiten. Dat kan je ervaren in sommige gezinnen. Van hun onderlinge band kan een bijzondere aantrekkingskracht uitgaan, te beginnen bij de ouders maar ook bij de kinderen. Je merkt dat het goed is er te zijn. Je voelt je er welkom. Het is alsof je zomaar mag delen in het mooiste dat ze hebben en zijn, en dat zij daar even blij en dankbaar om zijn als jijzelf. Soms is die gastvrijheid zo sterk dat ze niet beperkt is tot specifieke personen. Ook onverwacht

Waarom eenzaamheid zo moeilijk om dragen is - Verbinden in liefde (2/10)

Afbeelding
  Wie niet leeft in verbondenheid met anderen kan zich eenzaam voelen. De meeste mensen hebben het moeilijk met eenzaamheid. Ze willen dit helemaal niet. Het maakt hen ongelukkig. Ze hebben de indruk dat het leven in eenzaamheid hen belet ten volle te leven. Ze ervaren de afwezigheid van verbondenheid als een gemis dat moeilijk is om te dragen en dat zich niet door iets anders laat vervangen.  Geen wonder dat eenzame opsluiting als een van de ergste straffen wordt beschouwd. Soms wordt het zelfs bewust gebruikt als middel om mensen te martelen. Eenzaamheid kan zo zwaar wegen dat de overtuiging groeit dat het leven nutteloos is en dat elke zin om verder te leven lijkt te verdwijnen.   Om je verbonden te weten met anderen volstaat het niet dat je samenleeft met of omringd bent door andere mensen. Sommigen hebben voortdurend mensen om zich heen en zijn nooit alleen. Toch voelen zij zich eenzaam of zelfs uitgesloten. Eenzaamheid komt meer voor in de grootstad dan in kleine dorpjes.   N

Drie redenen om geen ruzie te maken - Wijsheid van Ignatius van Loyola

Afbeelding
"Ruzie vermijden heeft niet alleen te maken met  goede inborst en met de vrede waar een christen dient naar te streven. Dit wordt ook bevestigd door de resultaten die het voortbrengt."   Ignatius

Hoe komt het toch dat mensen zo smachten naar verbondenheid? - Verbinden in liefde (1/10)

Afbeelding
  George en Lennie zijn straatarme landarbeiders in Californië tijdens de Grote Depressie (1873-1896). Ze verhuren hun arbeid in steeds weer andere ranches. Tussen beiden bestaat een bijzondere band. Lennie is een beresterke reus met het verstand van een kind van vijf jaar. George voelt zich verantwoordelijk voor hem. Lennie heeft een absoluut vertrouwen in George, die op zijn beurt Lennie door en door kent en voor hem door het vuur zou gaan.  Hun vriendschap is de rode draad van de roman Van muizen en mensen van John Steinbeck (1902-1968).  De sfeer in de boerderij waar ze terechtkomen is keihard. Het is er ieder voor zich. De andere landarbeiders verbazen zich over   de ongewone band tussen George en Lennie. Toch wordt de echtheid ervan gerespecteerd. Beide vrienden hopen ooit voldoende geld te verdienen om samen een huisje te kunnen kopen. Het is voor ieder echter duidelijk dat dit niet meer is dan een zoete droom. Desondanks vraagt de   ene na de andere werkman of hij mee mag spar

Waarom minimale zelfkennis zo belangrijk is - Help het gaat niet goed met mij (13/13)

Afbeelding
Wie Ignatius van Loyola zegt, zegt onderscheiding van de geesten . In deze serie bespreek ik uiteenlopende aspecten van deze ruggengraat van de ignatiaanse spiritualiteit. Meer in  het bijzonder over wat te doen als het je niet goed gaat.  (13/13)  Drie “tactische” tips van Ignatius over omgaan met verleidingen of bekoringen (3/3) Het is “logisch” dat je belaagd gaat worden daar waar je kwetsbaar bent. Dat je, telkens weer, daar wordt “aangevallen”, hoeft niet te verontrusten of te verbazen.  Dit verklaart waarom een minimale zelfkennis hier zo belangrijk is. Als je weet waar en wanneer je kwetsbaar bent, dan kan je jezelf ook beter voorbereiden en beschermen tegen de aanvallen die er zeker gaan komen.

Wie wil jij gelukkig maken deze dagen? - Video

Afbeelding
  Wie wil jij gelukkig maken deze dagen? Met woorden? Ook met daden? Zo moeilijk is het echt niet.