Wat hebben religie en politiek met elkaar gemeen? - Verbinden in liefde (4/10)

 

Verbinden is niet enkel belangrijk op het niveau van het individu. Ook in de samenleving staat aandacht voor verbinden behoorlijk bovenaan het lijstje met aandachtspunten. Van een goede politieker wordt verwacht dat die mensen samenbrengt. De koning dient niet enkel aandacht te hebben voor zijn vriendjes. Als staatshoofd wordt hij geacht het verbindingsteken te zijn voor alle inwoners van het land. 

Iets gelijkaardigs kan gezegd worden over religie. Religie komt van het Latijnse woord religare. Dat betekent letterlijk verbinden. Religie heeft tot doel mensen te verbinden en doet dat ook vaak. Met elkaar, met het goddelijke en met de hele werkelijkheid. Het is geen toeval dat, omgekeerd, het woord duivel letterlijk betekent ‘diegene die verdeeldheid veroorzaakt’.

Nikolaas Sintobin sj

Reacties

E.Harland-Hazèbroek zei…
Beantwoord

Meest gelezen

Paus Franciscus: of ik mij meer Paus dan wel jezuïet voel?

Twee tips van Jezus voor een goed leven - Homilie van Nikolaas Sintobin sj voor deze zondag

Hoe je kan weten hoezeer je van God houdt - heilige Edith Stein

Hoe kan je een mens een gevoel van eigenwaarde geven?

Creativiteit, wat is dat? - Een nieuwe serie van Nikolaas Sintobin sj over "Creëren, teken van hoop" (1/8)"

Kan je leren vergeven?