Posts

Posts uit januari, 2022 tonen

Zeg mij op wie of op wat jij verliefd bent

Afbeelding
Niets heeft zo’n daadkracht als het vinden van God, dat wil zeggen, het verliefd worden op een absolute en beslissende wijze. Datgene waar je verliefd op bent, datgene wat je verbeelding in de ban houdt, dat zal alles doorweven. Het zal bepalen wat je ’s morgens uit bed krijgt, wat je ’s avonds zal doen, hoe je je weekeinden zal doorbrengen, wat je zal lezen, wie je kent, wat je hart raakt en breekt, wat je vreugdevol en dankbaar tot verwondering brengt. Word verliefd. Blijf in die liefde. Dat zal alles bepalen. Pedro Arrupesj

"God ziet mij". Ja, maar hoe?

Afbeelding
Hoe kijk Jij naar mij? Deze schijnbaar eenvoudige vraag stelt ons de heilige Ignatius, als wij ons klaarmaken om te bidden. God kijkt inderdaad naar ons, maar hoe kijkt God naar mij? Kijkt God naar mij als   naar een probleem, ergerniswekkend of de moeite niet waard? Ouders verloren onlangs hun dochter ten gevolge van baarmoederkanker.   Het was een aangename dochter, niet meteen overdreven godsdienstig. Zij had ijverig haar leven en carrière uitgebouwd, en had een zo goed als vaste relatie. Haar ouders deden al wat binnen hun mogelijkheden lag om hun dochter door haar verschrikkelijk korte ziekte heen te helpen. Maar vooral schonken ze haar al hun liefde. Zo werd hun dochter zich bewust van de diepte van hun liefde,   zoals zij dit voorheen nooit beseft had. En niet alleen dit. Ze begon in te zien hoe ook zoveel andere mensen van haar hielden – vrienden, collega’s en toevallige kennissen. Missen, gebeden, wenskaarten stroomden toe, en er vloeide menige traan. Ik kwam

Snelcursus om je roeping te vinden (4/5): Als je kiest, ga er voor

Afbeelding
In deze serie vertelt Brendan Busse sj, Amerikaans jezuïet, over roeping in brede zin, voor iedereen, en dus niet alleen de roeping tot jezuïet. Vele mensen zijn op zoek naar hun plek in het leven. Dit artikel wil hen daarbij helpen. Hier vind je vijf stappen om je roeping te ontdekken. 4 de stap: Als je kiest, ga er voor Als je ingaat op een roeping blijven er altijd kleine onzekerheden bestaan. Een echte roeping brengt je soms verder dan je durfde dromen, doet je boven jezelf uitstijgen. Soms kan je pas nadat je een engagement gemaakt hebt, de steun zien of krijgen die je nodig hebt. Maar God geeft je altijd de nodige genade voor datgene waartoe Hij je roept. Hij zal je nooit in een roeping dwingen waar je voortdurend aan het handje zult moeten lopen of waar je moet beschermd worden tegen elke tegenslag. God belooft ons werkelijk zijn trouw en steun, ook als we het avontuur van de liefde wagen. Met de keuze voor een religieuze roeping knopen we een relatie aan

Hoe een lift je kan op het spoor brengen van je roeping - origineel videootje

Afbeelding
Verlangen om te groeien is teken van leven. Het vraagt geduld en zelfkennis. Ook en in het bijzonder het vermogen om te onderscheiden waartoe je precies wordt uitgenodigd. Wat is jouw roeping, nu, hier, vandaag?  

Snelcursus om je roeping te vinden (3/5): Praat met een vriend(in)

Afbeelding
In deze serie vertelt Brendan Busse sj, Amerikaans jezuïet, over roeping in brede zin, voor iedereen, en dus niet alleen de roeping tot jezuïet. Vele mensen zijn op zoek naar hun plek in het leven. Dit artikel wil hen daarbij helpen. Hier vind je vijf stappen om je roeping te ontdekken. 3 de stap: Praat met een vriend(in) Door te praten hoor je een ander geluid, krijg je een andere kijk op de zaak. Vertel een vriend wat je van plan bent, en vraag van tijd tot tijd om samen de balans op te maken. Goede vrienden vertellen je niet wat je moet doen: ze zijn een klankbord voor je verlangens en frustraties. Echte vrienden bevestigen je wanneer je openbloeit, of moedigen je aan als je de moed verliest. Goede vrienden weten wat je blij maakt. Met steun en bemoediging helpen ze je om je weg te vinden. Het is ook goed te weten dat een goede vriend of een vertrouweling ook een ‘professionele vreemde’ kan zijn. We bezoeken een therapeut of psychiater om onze psychische wonden te

Goede raad van Ignatius aan politici en andere gezagsdragers die boos zijn

Afbeelding
"Ik zou niet graag hebben dat bij de gezagsdragers de gemoedsbewegingen, in het bijzonder boosheid, volledig uitgedoofd en dood zouden zijn . Maar wel dat ze op gepaste wijze onder controle worden gehouden." Ignatius van Loyola

Waarom de moderne mens zo moeilijk kan geloven

Afbeelding
Een reiziger in de woestijn raakt verdwaald. Uitgedroogd door de onbarmhar­tige zon, ziet hij in de verte een oase. O, een fata morgana, denkt hij, een luchtspiegeling. Hij na­dert de oase, maar ze verdwijnt niet. Duidelijk ziet hij de dadelpalmen, het gras en vooral de bron. Natuurlijk een hon­ger-fantasie, een dorst-illusie, denkt hij, die mijn half-waanzinnige hersenen mij voortoveren. Zulke fantasieën krijg je gemakkelijk in mijn toestand. Projectie! Nu hoor ik zowaar het water kabbelen. Ook nog een gehoor-hallucinatie! Wat is de natuur toch wreed. Korte tijd later vinden twee bedoeïenen hem dood. Zegt de een tot de ander: 'Begrijp jij dat nou: dadels groeien hem bijna in de mond en hij is verhon­gerd; hij ligt vlak bij de bron en is van dorst omgekomen. Hoe is het mogelijk?' Antwoordt de andere: 'Het was een moderne mens, gestorven van vrees voor projectie'. Piet Van Breemen sj

Snelcursus om je roeping te vinden (2/5): Ga op zoek naar ervaring

Afbeelding
In deze serie vertelt Brendan Busse sj, Amerikaans jezuïet, over roeping in brede zin, voor iedereen, en dus niet alleen de roeping tot jezuïet. Vele mensen zijn op zoek naar hun plek in het leven. Dit artikel wil hen daarbij helpen. Hier vind je vijf stappen om je roeping te ontdekken. Tweede stap: Ga op zoek naar ervaring Gun jezelf de tijd om je diepste verlangens te testen en uit te zuiveren - voor een religieuze roeping: een jaar of twee. Ga op zoek naar ervaringen die deuren openen, zelfs al lijkt dat andere deuren te sluiten. Ga bijvoorbeeld voor een stilte-weekend - of langer - om je relatie met God te verdiepen en na te denken over je roeping. Neem een verantwoordelijkheid op, doe een jaartje vrijwilligerswerk in het buitenland... Of neem een parttime baan of verruim je horizon met een stage. Volg je voorbeelden of helden niet alleen in je verbeelding, maar durf iets te ondernemen in navolging van hen . Die ervaringen zijn dan toetsstenen bij het nemen van je besli

NIeuwe podcastretraite: bidden met psalmen - in alles God liefhebben en dienen

Afbeelding
Bidden met de psalmen: in alles God liefhebben en dienen . In onderstaande video leg ik je uit hoe en waarom biddenonderweg.org , samen met het Nederlands Vlaams Bijbelgenootschap (NBG) deze podcastretraite gemaakt heeft. 21 gebedspodcasts om je hele leven te laten inspireren en bevragen door verzen uit 21 verschillende psalmen. Het geheel is geïnspireerd door de Geestelijke Oefeningen van Ignatius van Loyola. Klik hier om deze podcasts te beluisteren .

Als de Sint-Pietersbasiliek doet denken aan de synagoge van Nazareth - Homilie Nikolaas Sintobin sj

Afbeelding
  Hier vind je mijn homilie voor deze zondag, 3de zondag van het jaar. Het was 13 maart 2013 in de avond. Uit de Sixtijnse Kapel was witte rook gekomen. Al de camera’s stonden gericht op het balkon van de Sint-Pietersbasiliek voor de voorstelling van de nieuwe paus. Die zou voor de eerste maal zijn zegen geven. Toen gebeurde het. In plaats van meteen de zegen uit te spreken, boog paus Franciscus voor de aanwezigen. Twintig lange seconden bleef hij gebogen, terwijl het volk Gods bad om zegen over de nieuwe paus. Deze twintig seconden in volstrekte stilte waren de volgende dag hét wereldnieuws. Het was duidelijk. Dit was het begin van iets nieuw.   Zonet hoorden we in de evangelielezing Lucas een ervaring vertellen die hier op gelijkt. Jezus geeft geen zegen. Hij leest voor uit Jesaja. De aanwezigen voelen dat iets bijzonder gebeurt. Iets dat volstrekt nieuw is. De daaropvolgende tijd zal bewijzen dat de toehoorders gelijk hebben. In die enkele verzen noemt Jezus de ker