Posts

Posts uit december, 2008 tonen

Taizé

Afbeelding
Gisteren is in Brussel de Europese Taizé-jongerenontmoeting van start gegaan : 40.000 jonge christenen uit vele Europese landen. In deze kwaliteitsvideo vindt u een voorstelling van waar Taizé voor staat met talrijke korte getuigenissen. Speciaal gemaakt voor deze bijeenkomst.

Schuld

’t Hoeft niet altijd serieus te zijn. Desmond Tutu kan grappen vertellen als geen ander. Ook over Kerstmis.

Kindermoord

We zouden het anders willen. Maar de geboorte van Jezus is geen verhaal van rozengeur en maneschijn. De schriftlezingen van het kerstoctaaf zijn dan ook niet romantisch. Vandaag viert de Kerk het feest van de onschuldige kinderen: de herdenking van een gruwelijke kindermoord, bevolen door koning Herodes. Het “Pie Jesu” uit het Requiem van Andrew Lloyd Webber vraagt dat Jezus, die de zonden draagt van de wereld, de lijdenden eeuwige rust zou geven. De combinatie met de tussengevoegde beelden geeft deze woorden een schreeuwende actualiteit. Pie Jesu Qui tollis peccata mundi Dona eis requiem Agnus dei Qui tollis peccata mundi Dona eis requiem Sempiternam Requiem ------------------------------------ Goede Jezus Die de zonden van de wereld draagt Geef hen rust Lam van God Dat de zonden van de wereld draagt Geef hen rust Rust Voor eeuwig

Werk van God

Afbeelding
Op 22 december hield Benedictus XVI zijn jaarlijkse kersttoespraak tot de leden van de Romeinse Curie. Een passage uit deze 6 pagina’s lange tekst werd door sommigen geïnterpreteerd als een aansporing tot “homophobie”. Misschien een goed idee om gewoon even bedoelde passage te lezen. “Omdat het geloof in de Schepper een wezenlijk onderdeel vormt van het Christelijk Credo, mag en kan de Kerk zich er niet toe beperken, alleen de boodschap van heil over te brengen. Ze heeft een verantwoordelijkheid voor de schepping en zij moet die verantwoordelijkheid ook openlijk laten gelden. En daarbij mag ze niet alleen het milieu, het water en de lucht als gemeenschappelijke goederen van iedereen beschermen. De Kerk moet ook de mensen beschermen tegen zelfvernietiging. Er is nood aan een soort van ecologie van de mens, in de juiste betekenis van het woord. Wanneer de Kerk spreekt over de natuur van de mens als man en vrouw en vraagt dat deze orde van de schepping gerespecteerd wordt, dan is dit niet

Hij is verschenen

Pueri concinite Pueri concinite, nato Regi psallite, voce pia dicite, apparuit, quem genuit Maria. Sunt impleta quae praedixit Gabriel. Eja, Virgo Deum genuit, quem divina voluit clementia. Hodie apparuit in Israel, ex Maria Virgine, natus est Rex. Alleluia. Jongens zing nu allen samen zing voor de Koning die geboren is, zeg met vrome stem, Hij is verschenen die Maria heeft ter wereld gebracht. Vervuld is wat Gabriël heeft voorspeld. Zie, de Maagd heeft God ter wereld gebracht; die gewild was door de goddelijke mildheid. Vandaag is Hij verschenen in Israël, uit de Maagd Maria, is geboren een Koning.. Alleluja.

Levend en wel

Afbeelding
Zich inspirerend aan het voorbeeld van de (eerste) jezuïeten trokken Padraig Swan en Noelle Fitzpatrick onlangs op “pelgrimsexperiment”. Patrick is directeur en Noelle staflid van “Sli Eile”, het werk voor jeugdapostolaat van de Ierse medebroeders. Zoals de jezuïetennovicen trokken zij de straat op, zonder bagage of geld, enkel maar vertrouwend op de vriendelijkheid van onbekenden. Het is een heel bijzondere wijze om iets te ervaren van radicale armoede. Het helpt ook om, zonder meer, God op het spoor te komen. Hieronder vertelt Padraig iets over zijn ervaring. De ware geest van Kerstmis, levend en wel Kerstmis gaat wel degelijk over de geboorte van Jezus en over de levende aanwezigheid van God in ons leven en in onze samenleving. Concreet betekent dit een geest van openheid, vrijgevigheid en vertrouwen. In het WE van 5 tot 7 december 2008 zijn wij, twee jongvolwassenen, op pelgrimstocht getrokken naar een oude abdij in de Midlands. We hebben er de echte geest van Kerstmis gevonden. Do

Experiment

Afbeelding
Denis is een Vlaamse jezuïet-novice. Onlangs deed hij samen met een andere novice een stage (= “experiment” in het jezuïetenjargon) bij AIDS-zieken. Hieronder brengt hij verslag uit over zijn ervaringen. Is Schotland een ander land? Die indruk kreeg ik zeker, toen de rijke taal mijn oren streelde. Arthur’s Seat, the Scottish Parliament, and the Meadows – we kregen een eerste rondleiding van Edinburgh en omgeving binnen de 48 uren na aankomst. Een grote stad, die haar historisch karakter niet heeft geofferd op het altaar van modernisme. Kerken, kastelen, monumenten... Tijdens de zondagen van dit eerste experiment zouden mijn gezel en ik hier een en ander van opvangen. Maar we waren niet gekomen als toeristen. Men had ons gestuurd naar Edinburgh om mensen te bezoeken. Mensen met AIDS. Ik had hier zoveel mogelijk over gelezen en het beeld was niet rooskleurig. Dodelijke ziekte. Lange aftakeling. Medicatie is zeer toxisch, met vele ongewenste neveneffecten. Wat werd eigenlijk van ons verwa

Méér

Afbeelding
Regelmatig bereid ik jonge mensen voor op het huwelijk. Steeds een sterke ervaring. Vaak ben ik onder de indruk van het idealisme én het realisme, van het grote verlangen én de luciditeit van die jonge mensen die maar al te goed weten dat het niet evident is te trouwen. Moeilijker vind ik het om om te gaan met de angst, het ongeloof en het fatalisme die er ook soms leven: “Hoe lang gaat het duren?” “In mijn omgeving zijn alle koppels uit mekaar” “Ik zou er zo graag in geloven, en ik houd zielsveel van hem/haar. Maar ik kan niet geloven dat het mogelijk is om een levenlang van mekaar te houden.” Op dit punt kunnen de gesprekken heel intens worden. In laatste instantie kan ik hier enkel nog maar spreken over het geloof dat een levenslang engagement niet alleen mogelijk is, maar ook wenselijk en ten volle ontplooiend; dat een definitief engagement niet betekent dat je jezelf opsluit maar wel dat het rust, ruimte en vrijheid mogelijk maakt; dat een liefdesengagement in se vraagt om onvoor

Petrus Canisius

Afbeelding
Vandaag viert de Kerk het feest van de heilige Petrus Canisius sj (1521-1597). Hij was de eerste Nederlandse jezuïet en uitvinder van de “Catechismus”. Op deze vierde adventszondag krijgt dit mooie gebed van Canisius een nog diepere betekenis. GEROEPEN Gij, Heer, licht van eeuwig licht, laat mij U mogen zien, oog in oog. Laat mij ontdekken, wat de zin is van mijn roeping. Leer mij, waartoe ik geroepen ben. Help mij met uw genade en genegenheid, opdat ik mij met hart en ziel kan inzetten voor het geluk en de heelheid van mijzelf en mijn medemensen. Geef mij kracht, Heer, en richt mij op, opdat ik mij volledig wijden kan aan wat vóór mij ligt, want ik wil U volgen van zo nabij mogelijk. Hoezeer zou ik willen dat mijn hart bezit was van U alleen, die mijn rust, mijn leven en mijn redding zijt. U alleen wil ik zoeken, U alleen liefhebben, met U innig verbonden zijn. Wat zou ik buiten U verlangen? Wat heeft alles voor zin als U er niet bent, die als en

Haaks

Afbeelding
Gisteren de banken, vandaag de autoconstructeurs, morgen de … ? Als je de commentaren en de argumenten van de rechtstreeks betrokkenen mag geloven, komt het in de buurt van goede werken: de gemeenschap die, door massale financiële injecties, verhindert dat die grote economische actoren eronder door gaan. Inderdaad, uiterst belangrijk en waarschijnlijk een goede zaak. Zeker op korte termijn. Probleem is wel dat die collectivisering van de verliezen haaks staat op een andere tendens: die van de privatisering van de winsten.

Onze Lieve Heer

Een wat oudere dame vertelde in een groepje dat op een goede dag een jezuïet haar, tussen 2 zinnen door, zei dat ze misschien wel baat zou hebben bij het doen van de 30-daagse Geestelijke Oefeningen van de heilige Ignatius. “Ik voelde meteen grote weerstand. Mij niet gezien. Maar het zinnetje liet me wel niet meer los. Tot op de dag dat ik effectief met de Oefeningen begonnen ben. Het was een van de mooiste dingen die me in mijn leven overkomen is.” “Ze hebben u dan uiteindelijk toch gehad, de jezuïeten!”, zei iemand plagend. “Neen, antwoordde de dame, goedlachs. Niet de jezuïeten. Wel Onze Lieve Heer.”

Avery Dulles sj

Afbeelding
Vandaag wordt Avery Kardinaal Dulles sj ten grave gedragen. Pater Dulles was een van de meest bekende Amerikaanse jezuïeten. Hieronder vindt u een communiqué van de Amerikaanse Jezuïetenconferentie. “De Jezuïetenconferentie van de Verenigde Staten is in rouw wegens het overlijden van Avery Kardinaal Dulles sj die deze morgen stierf in Murray-Weigel Hall, van de Fordhamuniversiteit in New York. Wij weten ons verbonden met onze medebroeders van de Provincie van New York, met de hele Sociëteit van Jezus en met allen die hem kenden en van hem hielden en die nu voor hem bidden en danken voor zijn leven van dienstbaarheid aan God en aan de Kerk. “Kardinaal Dulles was een man met een uitzonderlijke intellectuele kracht. Zijn onderricht en zijn boeken hebben veel bijgedragen tot de dynamiek van het katholieke intellectuele leven”, stelde de Voorzitter van de Jezuïetenconferentie, pater Thomas H. Smolich sj. “ Ook al was hij zo’n getalenteerd man, hij heeft zichzelf nooit anders beschouwd dan a

Cruciaal

« God in alles zien en ontdekken ». Hieronder kan u lezen wat dit kan betekenen voor een student, trouwe lezer van dit blog. Ik ga mijn vierde week stage in, dus het begint al beter en beter te vlotten. Maar over de stage zelf wil ik het nu even niet hebben, wel over een man die ik tijdens de middag altijd zie, A. Hartverwarmende gesprekken zijn het, eerlijk waar. A. is 88 en diep, diep gelovig. Het begon vorige week, toen we na een oppervlakkig praatje belandden bij God en geloof. "Mag ik eens vragen - het is misschien te persoonlijk, maar, bent u gelovig?", vroeg hij me. Hij was zichtbaar verheugd na het positieve antwoord. Telkens hij me ziet, spreekt hij me aan met "ha, mijne vriend!". Super vind ik dat. Tijdens een gesprek kreeg hij ook de tranen in zijn ogen toen hij me zei dat het deugd deed om eens met iemand te kunnen praten, eens te meer over geloof. Ik ben blij dat ik dat voor hem kan betekenen. Dat zei ik hem ook. Zijn hele doen is doordrenkt door zijn i

Blind

Afbeelding
Enkele weken geleden was het een piramidesysteem in Colombië. Onmogelijke reuzewinsten werden beloofd. Honderduizenden naïeve kleine spaarders vertrouwden hun spaarcenten toe aan bedriegers. Na enkele maanden stortte alles in mekaar. Nu is gebleken dat een van de absolute financiële supergoeroe’s uit de USA, Bernard Leon Madoff, hetzelfde deed. Alleen ging het hier over 50 miljard dollar en waren zijn klanten de allerrijksten uit de hele wereld. De finefleur van wereldwijde « haute finance » bleef hem klanten doorsturen, ook al kwamen er waarschuwingen uit officiële hoek dat de zaak niet kosher was. Op onverklaarbare wijze kon hij een vast rendement op beleggingen garanderen dat een stuk hoger lag dan wat anderen boden. Het was een eer om bij hem te mógen beleggen en het was dan ook niet netjes om vragen te stellen. Het tart alle logica. Wat is hier verkeerd gelopen ? Domheid ? Misschien voor sommigen. Het lijkt me gewoon te gaan over hebzucht. En hebzucht maakt blind.

Eergisteren liep ik even binnen in de overvolle Sint-Ignatiuskerk van Parijs. Er was een uitvaart aan de gang van de enige broer van een jonge medebroeder. De man was gestorven aan een hartaderbreuk tijdens zijn huwelijksreis … Oneindig veel verdriet. “Hoe kwetsbaar is ’t hier beneden.” Op brutale wijze stelt zo’n gebeurtenis de vraag wat advent dan wel betekent. Inderdaad, de advent is voorbereiding op het Kerstfeest. In die zin is het een periode van wachten en voorbereiding. Maar die voorbereiding bestaat in het geven van bijzondere aandacht aan het feit dat de Heer naar ons toe komt ( advenit ). En dit ligt niet in een verre toekomst, maar wel in het hier en nu. Advent en het Kerstfeest roepen op om voortdurend aandacht te hebben voor Gods actieve aanwezigheid. Elk moment van ons leven kan een ontmoeting worden met Diegene die voortdurend naar ons toe aan het komen is. Elke dag, elk uur waarin we onze ogen, oren en hart gesloten houden, is verloren, voorgoed. Leven gebeurt nú .

Sint Jan

Afbeelding
Vandaag vertelt de evangelielezing ons opnieuw over Johannes de Doper. Hij is actueler dan ooit. Alles wat Johannes zegt en doet staat in teken van Jezus. In die zin verwijst de laatste profeet van het Oude Testament ons naar het fundament van het Christendom: de persoon Jezus Christus. En dit is minder evident dan het zou kunnen lijken, zeker vandaag. Alles wat Johannes zegt en doet staat in teken van Jezus. In die zin verwijst de laatste profeet van het Oude Testament ons naar het fundament van het Christendom: de persoon Jezus Christus. En dit is minder evident dan het zou kunnen lijken, zeker vandaag. Het wordt vandaag terug makkelijker om over God te spreken. Geloof in God is geen taboe meer. Onlangs zei Kardinaal Tauran, voorzitter van de Pauselijke Raad voor de Interreligieuze Dialoog, dat God, dankzij de aanwezigheid van de Islam, terug meer ruimte krijgt in de Europese samenleving. En dat is een goede zaak, ook voor ons christenen. Maar geloof in God is niet eigen aan christ

Het enige

Afbeelding
Welke richting moet het uit met de Sociëteit? Mijn antwoord is altijd geweest: waarheen God haar leidt. Ik weet dat God ons leidt naar een nieuwe aarde, die van de belofte, de Zijne. Hij weet waar die zich bevindt. Het enige wat Hij ons vraagt is Hem te volgen . Pedro Arrupe sj

Arrupe

Naar aanleiding van de honderste verjaardag van Pater Arrupe sj is vorig jaar in Bilbao een musical over het leven van Pedro Arrupe sj in première gegaan. In onderstaand videoframent kan u meegenieten van het slot van dit indrukwekkende spektakel met vele honderden zangers, muzikanten en akteurs. (NB : de muziek begint pas na 30’) .

Nr 1

Afbeelding
Ik heb eigenlijk wel een beetje medelijden met hen. Het heeft er lang naar uit gezien dat ze het zouden halen. Maar sinds een paar tientallen jaren is het tij, wereldwijd gekeerd. In ons hooggeseculariseerde Westen is de evolutie de laatste jaren spectaculair. God is terug op het publieke forum verschenen. Op internet is Hij onderwerp nr 1. In de andere media is God ook niet meer weg te denken. Geloof is terug in. Wat dat geloof dan precies betekent of inhoudt, is nog een andere vraag. Maar taboe is het alvast niet meer. Tot spijt van wie ‘t benijdt. De campagne die een oud Engels genootschap tot bevorderdering van het atheïsme deze dagen voert op Londense bussen ten spijt.

Waardigheid

Afbeelding
Ik herinner met het nog levendig. Ik was als jonge student Rome aan het verkennen. Op een busplein zag ik een oudere vrouw, in lompen gehuld. Plots stak ze haar truitje omhoog en ontblootte haar boezem. Voor zover er twijfel kon zijn, haar gelaatsuitdrukking verraadde duidelijk dat ze geestesziek was. Kort nadien vernam ik dat men toen in Italië, op grond van besparingen, geleidelijk aan allerhande categorieën van geesteszieke mensen aan het ontslaan was uit gespecialiseerde instellingen. Een van de argumenten was dat zo’n opnames van onbeperkte duur « niet verenigbaar waren met de waardigheid van die mensen ». Jaren later heb ik veel contact gehad met daklozen in Parijs. Wil je weten hoe de hel er uit ziet, dan moet je bij daklozen van de grootsteden zijn. Of beter, dan moet je even de tijd nemen om hen te horen vertellen over hun leefomstandigheden. Een aanzienlijk deel van die mensen heeft te kampen met zware psychische problemen. Niet zozeer ten gevolge van hun dakloosheid. Maar om

Voorsmaakje

Eerstdaags wordt de Nederlandse vertaling van de teksten van de 35ste Algemene Congregatie van de Sociëteit van Jezus gepubliceerd op www.jezuieten.org. Hier heeft u alvast een voorsmaakje. Het is een uittreksel uit het “tweede decreet”, over het eigen charisma van de jezuïeten. De wijze waarop wij te werk gaan 8. Aan ons, jezuïeten is de opdracht toevertrouwd te doen hopen dat temidden van alle gebeuren het goddelijk leven te vinden is. Wij volgen weer de weg die Ignatius eens opging. Omdat er een inwendige ruimte is open gegaan, waarin God in ons werkzaam is, zijn wij, zoals hij het ervoer en het ook onze ervaring is, in staat de wereld te zien als een plaats waarin God aan het werk is en voortdurend een beroep op ons doet en aanwezig is. Met Christus die levend water aanbiedt betreden we zo de dorre, van alle leven verstoken gebieden van de wereld. Het is onze werkwijze, overal de voetsporen van God te ontdekken, omdat we weten dat de Geest van Christus aan het werk is, overal en

Dakloos

Afbeelding
In de USA bestaat een project om Geestelijke Oefeningen te geven aan mensen die leven in extreme armoede, in het bijzonder mensen die dakloos zijn of pogen zich terug te integreren. Het zijn ingrijpende en aangrijpende ervaringen. Niet enkel voor de armen, maar ook voor de jezuïeten die de Oefeningen geven. Hier kan u een overweging lezen van een van de betrokken medebroeders. Zaterdagavond ging ik naar de kapel om te bidden. Ik zei tot de Heer : « Maar wat gebeurt er toch ? Ik heb tientallen bezinningen gegeven, bezinningen aan jongeren, aan gehuwden, aan priesters en zusters en ook aan alle mogelijke mensen die verantwoordelijkheid dragen in de samenleving. Ik heb zowel individuele als groepsretraites gegeven, en ik heb veel gepredikt. Maar nooit heb ik het me overkomen dat ik zo snel en zo diep geraakt ben geworden. Het voelt alsof ik me in het diepste van mijn persoon, in mijn centrum heb geopend voor U, God. En ik verlang om U « ja » te zeggen zoals ik U voordien nooit ja heb geze

Elke mens

De advent herinnert er ons aan dat God mens wil worden in elke mens. Ook, en in het bijzonder, in de kleinste en de minste. Voor elke christen is dit een blijvende oproep tot inzet. Elke op zijn/haar manier, met zijn/haar middelen, waar hij/zij staat. Neen, het gaat hier niet om een nevenproduct in onze religieuze winkel. Het is de enige toegangsweg naar volheid van leven.

Nieuw

Tim is een Engelse priester, net iets jonger dan ikzelf. We waren samen een WE aan het voorbereiden toen hij zich liet ontvallen dat hij de enige katholiek was in zijn familie. Op mijn vraag of hij een bekeerling was uit het Anglicanisme zei hij dat zijn ouders reeds behoorden tot een generatie die het niet nodig vond om hun kinderen te dopen. Hij had pas op latere leeftijd het doopsel ontvangen. Tim is niet alleen. De volwassenendoop is geen uitzondering meer. Ik stel trouwens vast dat ook sommige jongere medebroeders “nieuwe christenen” zijn. Typisch voor deze tijd ? Ja en nee, zou ik zeggen. Het zegt zeker iets over een cultuur die het moeilijk heeft om haar wortels te onderkennen en naar waarde te schatten. Het zegt iets over jongeren die opnieuw op op zoek gaan naar die wortels en, eens gevonden, er bewust voor kiezen. Het zegt vooral iets over christen zijn. Reeds in het begin van de derde eeuw schreef Tertullianus, een bekende kerkvader van Tunesische afkomst : je bent geen chri

Niet correct

Afbeelding
In de eerste helft van het jaar is er steeds voldoende geweest. En in de tweede helft van dit jaar was er niet echt te veel. En toch is de prijs van de ruwe olie eerst gestegen tot 150$ per vat, om vervolgens te dalen tot minder dan 50$ dollar per vat. Gisteren las ik in “De Tijd” dat specialisten het voor mogelijk houden dat de prijs verder zou dalen tot 25$, ttz 1/6 van de prijs van voorbije zomer … Het marktmechanisme is de motor van het wereldwijde economisch systeem. En het economisch systeem is de eerste bekommernis van de politici. De politieke leiders van de grote wereldmachten zijn thans druk bezig om middels massale plannen met onvoorstelbare financiële injecties de vraag terug op te vijzelen. De economen en de beleidsmakers beschikken nu gelukkig over heel wat instrumenten waardoor de gevolgen van deze systeemcrisis kunnen verzacht worden. Maar of ze zullen slagen in hun opzet? Op korte termijn? Op middellange termijn? Op lange termijn? Niemand die het weet. De toekomst zal

Skype

Afbeelding
Ignatius wilde dat zijn medebroeders vaak met elkaar communiceerden: rechtstreeks in gesprek, of via brieven. Voor hem was dit een heel belangrijk middel om de Sociëteit op duurzame wijze te versterken. Van de hand van Ignatius zijn dan ook vele duizenden brieven bewaard. Probleem in zo’n internationaal gezelschap als het onze – en dat was het reeds in de 16de eeuw – is de afstand. Als Ignatius schreef naar zijn boezemvriend Franciscus Xaverius, dan was zo’n brief makkelijk 2 jaar onderweg. Als hij al aankwam … Hoe verschillend vandaag. Via skype spreek ik regelmatig met medebroeders uit de hele wereld. Onlangs had ik een skypegesprek met Guillermo, een medebroeder uit Bogotá (Colombië). Hij was uitgelaten. Guillermo had net de definitieve versie van zijn doctoraatstesis (over het Evangelie volgens Johannes) ingediend. Lange jaren van werk … Een half uur lang babbelden we over en weer, horen en zagen we mekaar. Van de ene kant van de wereld naar de andere. Het was heerlijk. Vrienden in

Francisco de Jassu y Javier

Afbeelding
Vandaag, 3 december, viert de Kerk het feest van de heilige Franciscus Xaverius. In het Indische Goa, de plaats waar het niet vergane lichaam van Franciscus Xaverius sj opgebaard ligt in een kristallen schrijn, wordt hij vereerd door christenen, maar net zo goed door hindoes en door islamieten. Wie was deze man die een van de meest populaire heiligen ooit geworden is en waarvan Ignatius zei dat hij van het hardste materiaal was waarmee hij ooit had gewerkt? Francisco de Jassu y Javier werd geboren in het kasteel van Xavier in 1506. Op 19-jarige leeftijd ging hij studeren aan de Parijse universiteit. Hij was een echte atleet, zowel naar lichaam als naar geest. In ijdelheid en wereldsheid moest hij in niets onderdoen voor de Ignatius van vóór de kanonbal. De voorzienigheid wilde evenwel dat de kamer die hij in Parijs deelde met Pierre Favre, uiteindelijk ook nog onderdak zou bieden aan de Ignatius van ná de kanonbal. Met zijn feilloze intuïtie voelde deze aan dat de roeping van Francisco

Passie

Afbeelding
Morgen, 3 december, vieren we het feest van Franciscus Xaverius sj. Hij is waarschijnlijk de meest populaire jezuïetenheilige ooit. Morgen krijgt u iets meer over zijn leven. Vandaag alvast dit mooie gebed van zijn hand. Het illustreert de passie die Xaverius zo kenmerkte. GEBED TOT JEZUS O God, mijn God, ik houd zoveel van U! Maar ik bemin U niet opdat Gij mij zoudt redden; of om het eeuwig vuur waarmee Gij diegenen straft die niet van U houden. Gij hebt mij heel en al omhelsd aan het kruis, Gij hebt de nagels ondergaan, de lans, zoveel smaad, talloos lijden, en de dood. En dit alles omwille van mij en mijn zonden. Hoe zou ik U dan niet beminnen, o allerliefste Jezus? Niet opdat Gij mij in de hemel zoudt redden of opdat Gij mij niet voor eeuwig zou verdoemen; evenmin uit hoop op welke beloning dan ook; maar, zoals Gij van mij gehouden hebt, zo ook houd ik van U en zal ik van U blijven houden: alleen omdat Gij mijn Koning zijt en alleen omdat Gij God zijt. Franciscus Xaverius sj

Lege maag

Afbeelding
Gerry Clarke sj is een Ierse medebroeder. Op 25 november stuurde hij onderstaand bericht uit Goma (Kongo) waar hij werkt voor de Jesuit Refugee Service . Seksueel en geslachtsgebonden geweld is van oudsher een oorlogswapen geweest. Maar nooit zozeer als het laatste decennium in Oostelijk Kongo. De slachtoffers van het conflict tussen de rebellerende generaal Laurent Nkunda en de Congolese overheid stromen naar de kampen rond Goma, de provinciale hoofdstad van de Oostelijke provincie van Noord Kivu. Daar krijgen ze medische hulp van de grote NGO’s. Ook de JRS is daar aanwezig, in de hoop een bijdrage te kunnen leveren voor de rehabilitatie van de slachtoffers. We hebben drie inwoners van ter plaatse in dienst genomen als eerste stap om tegemoet te komen aan de noden van de slachtoffers van het geweld. Het is hun taak om bijstand te bieden en in het bijzonder om te achterhalen wat JRS hier kan doen. Het lijkt erop dat er voldoende medische zorg voorhanden is, maar dat voor sommige heel