Voorsmaakje

Eerstdaags wordt de Nederlandse vertaling van de teksten van de 35ste Algemene Congregatie van de Sociëteit van Jezus gepubliceerd op www.jezuieten.org. Hier heeft u alvast een voorsmaakje. Het is een uittreksel uit het “tweede decreet”, over het eigen charisma van de jezuïeten.

De wijze waarop wij te werk gaan

8. Aan ons, jezuïeten is de opdracht toevertrouwd te doen hopen dat temidden van alle gebeuren het goddelijk leven te vinden is. Wij volgen weer de weg die Ignatius eens opging. Omdat er een inwendige ruimte is open gegaan, waarin God in ons werkzaam is, zijn wij, zoals hij het ervoer en het ook onze ervaring is, in staat de wereld te zien als een plaats waarin God aan het werk is en voortdurend een beroep op ons doet en aanwezig is. Met Christus die levend water aanbiedt betreden we zo de dorre, van alle leven verstoken gebieden van de wereld. Het is onze werkwijze, overal de voetsporen van God te ontdekken, omdat we weten dat de Geest van Christus aan het werk is, overal en in iedere situatie, in alles wat gedaan wordt om Hem meer present te doen zijn in de wereld . Door de opdracht om te trachten de aanwezigheid en het werken van God in alle mensen en omstandigheden van de wereld “aan te voelen en te smaken” (sentir y gustar) komen wij jezuïeten te staan in een spanning die ons tegelijk naar God trekt en naar de wereld. Voor jezuïeten met een zending ontstaat daardoor een typisch ignatiaans spanningsveld dat samengaat met het feit dat we hecht in God geworteld staan en tegelijk diep zijn ondergedompeld in de wereld.”

Reacties

Meest gelezen

"Ik zal blij zijn als ik andermaal sterf" - een gedicht-overweging van T.S. Eliot over de drie Koningen

Knip hem door, nu het nog kan ...

"Doe het tegenovergestelde van wat je spontaan zou doen": zeven ignatiaanse tips voor een beter leven in tijden van corona