Sint Jan


Vandaag vertelt de evangelielezing ons opnieuw over Johannes de Doper. Hij is actueler dan ooit. Alles wat Johannes zegt en doet staat in teken van Jezus. In die zin verwijst de laatste profeet van het Oude Testament ons naar het fundament van het Christendom: de persoon Jezus Christus. En dit is minder evident dan het zou kunnen lijken, zeker vandaag.
Alles wat Johannes zegt en doet staat in teken van Jezus. In die zin verwijst de laatste profeet van het Oude Testament ons naar het fundament van het Christendom: de persoon Jezus Christus. En dit is minder evident dan het zou kunnen lijken, zeker vandaag.

Het wordt vandaag terug makkelijker om over God te spreken. Geloof in God is geen taboe meer. Onlangs zei Kardinaal Tauran, voorzitter van de Pauselijke Raad voor de Interreligieuze Dialoog, dat God, dankzij de aanwezigheid van de Islam, terug meer ruimte krijgt in de Europese samenleving. En dat is een goede zaak, ook voor ons christenen.

Maar geloof in God is niet eigen aan christenen. Hindoes, joden en moslims geloven ook in God, of soms zelfs in meerdere goden tegelijk. Ook gelovigen uit andere godsdiensten bidden, hebben vieringen, lezen in hun heilige schriften, houden processies, gaan op bedevaart en doen goede werken. Daar hoef je geen christen voor te zijn. Voor de buitenstaander die helemaal niet vertrouwd is met het christendom, zou het niet makkelijk zijn om uitwendig zichtbare kenmerken te vinden die eigen zijn aan christenen.

De laatste decennia zijn verschillende andere godsdiensten zich duurzaam komen inplanten in Europa: Islam in het bijzonder, maar ook religieuze tradities uit het Hindoeïsme en het Boeddhisme. Het is belangrijk dat we met hen in dialoog treden om op vreedzame en constructieve wijze met deze mensen te kunnen samenleven. De oecumenische dialoog, in het bijzonder op cultureel niveau, wordt steeds belangrijker. Maar dit kan maar als we dit doen in strikt respect voor de eigenheid van de ander, en dus ook van onszelf. Respect van de ander begint immers bij respect voor jezelf.

Voor ons, christenen, betekent dit dat wij moeten spreken over Jezus. In laatste instantie, is Jezus Christus het enige wat wij te bieden hebben. Soms kan het lijken dat de heel bijzondere plaats die de mens-God Jezus inneemt in onze godsdienst een hinderpaal zou kunnen zijn voor die oecumene. Het is overigens ook zo dat de opeenvolgende historische breuken tussen de christenen en het Jodendom, en vervolgens met de Islam zich in belangrijke mate hebben voorgedaan naar aanleiding van het statuut van de persoon van Jezus. Maar net zoals Johannes de Doper is er maar één waar wij kunnen naar verwijzen, één die ons de volheid van het licht kan aanreiken, en dat is Diegene wiens geboorte we weldra gaan herdenken.

Reacties

Anoniem zei…
Beste pater Sintobin, u schrijft:
"Hindoes, joden en moslims geloven ook in God, of soms zelfs in meerdere goden tegelijk".

Dit bericht zo weergegeven zou de indruk kunnen wekken bij lezers die niet beter weten dat de Joden, want daar beperk ik me toe, soms in meerdere Goden tegelijk geloven.
Het is juist vanuit de Joodse traditie dat er een absoltuut Monotheistische godsdient is ontstaan.
Het HOOR ISRAEL,( DT. 6.4)is HET credo van de Joodse traditie.
Dit even ter verduidelijking.
Met de Drie ENE God van het Christendom heeft de Joodse religie dan ook 'problemen'.
Anoniem zei…
Beste Myriam,

Inderdaad,je mag niet te veel vooronderstellen van de lezer. Absolute helderheid is wenselijk. Dank voor deze herinnering!

Nikolaas

Meest gelezen

Wat jezuïet Dries van den Akker sj te vertellen heeft in het aanschijn van de dood

Waarom Vlaamse bisschoppen verklaring publiceerden over kerkelijk vieren van homoseksuele liefdesrelaties

God zoeken zonder klooster. Het religieuze leven van de jezuïeten - Een serie van Jos Moons (1/6)

Hoe omgaan met een onuitstaanbare maar heilige zuster - op het feest van de heilige Theresia van Lisieux

Wat is het belangrijkst: Jezus of het Heilig Sacrament - Anthony de Mello sj

Naar de wortels van de lach (1/3) - Interview met Nikolaas Sintobin sj

Geloof jij in engelen? - De mening van Nikolaas Sintobin sj

Als Ignatius van Loyola een toekomstige heilige aanraadt om niet te veel te bidden

Wat je van een bedrieger kan leren