Lege maag


Gerry Clarke sj is een Ierse medebroeder. Op 25 november stuurde hij onderstaand bericht uit Goma (Kongo) waar hij werkt voor de Jesuit Refugee Service.

Seksueel en geslachtsgebonden geweld is van oudsher een oorlogswapen geweest. Maar nooit zozeer als het laatste decennium in Oostelijk Kongo. De slachtoffers van het conflict tussen de rebellerende generaal Laurent Nkunda en de Congolese overheid stromen naar de kampen rond Goma, de provinciale hoofdstad van de Oostelijke provincie van Noord Kivu. Daar krijgen ze medische hulp van de grote NGO’s. Ook de JRS is daar aanwezig, in de hoop een bijdrage te kunnen leveren voor de rehabilitatie van de slachtoffers.

We hebben drie inwoners van ter plaatse in dienst genomen als eerste stap om tegemoet te komen aan de noden van de slachtoffers van het geweld. Het is hun taak om bijstand te bieden en in het bijzonder om te achterhalen wat JRS hier kan doen. Het lijkt erop dat er voldoende medische zorg voorhanden is, maar dat voor sommige heel praktische zaken niet wordt gezorgd.

Zo, bijvoorbeeld, is er het feit dat vluchtelingen voor hun voeding afhangen van voedselpakketten. Als deze evenwel erg beperkt of onbestaande zijn, dan kunnen zij niet op een verantwoorde wijze hun medicatie innemen. “Je kan geen pilletjes innemen op een lege maag”, zegt Fred Kahunde, onderzoeksleider bij de JRS in Goma. En de nazorg op lange termijn is ook echt belangrijk. Een andere nood die werd geïdentificeerd op een brainstorming-bijeenkomst met NGO’s vorige week is het opzetten van activiteiten die toelaten om een inkomen te verdienen: kleermakerswerk, het maken van zeep, haarkappen … zijn activiteiten die relatief makkelijk kunnen worden aangeleerd en die aan de vluchtelingen een inkomen kunnen bezorgen.
De hoop bestaat hier dat een sterkere en meer efficiënte troepenmacht van de VN de rebellen in bedwang zal kunnen houden. Nochtans, spijtig genoeg is het hier vaak zo dat de problemen komen van het geregelde leger. De mensen hier zeggen dat het Congolese leger gevaarlijker is als op het op vlucht slaat dan als het aanvalt. Als ze verslagen worden door de rebellen (wat nogal vaak gebeurt) dan keren ze zich tegen de plaatselijke bevolking en bedienen zich in de winkels en de huizen. Er is ook heel wat bewijs dat ze verantwoordelijk zijn voor seksueel en geslachtsgebonden geweld.

Heel wat werk aan de winkel voor de JRS in Goma.

Reacties

Meest gelezen

Waar de Heilige Geest allemaal goed voor is: door iemand die het kan weten (Karl Rahner sj)

"Vertrouwen in de liefde, eerder dan in mijn eigen zieligheid" - Vertrouwen (3/6)

Heilig Hart van Jezus - waarover gaat dat eigenlijk

Wat een stervende vrouw me leerde over dankbaarheid - Mijmering van Nikolaas Sintobin sj

Sacramentsdag: Rahner over wie Jezus eigenlijk is

"Wijselijk onwetend" luisteren naar de Geest - Hoe Ignatius onderscheidde

Een God die één en ook drie is. hoe moet je dat in Godsnaam verstaan? - Een uitleg door Nikolaas Sintobin sj