Avery Dulles sj


Vandaag wordt Avery Kardinaal Dulles sj ten grave gedragen. Pater Dulles was een van de meest bekende Amerikaanse jezuïeten. Hieronder vindt u een communiqué van de Amerikaanse Jezuïetenconferentie.

“De Jezuïetenconferentie van de Verenigde Staten is in rouw wegens het overlijden van Avery Kardinaal Dulles sj die deze morgen stierf in Murray-Weigel Hall, van de Fordhamuniversiteit in New York. Wij weten ons verbonden met onze medebroeders van de Provincie van New York, met de hele Sociëteit van Jezus en met allen die hem kenden en van hem hielden en die nu voor hem bidden en danken voor zijn leven van dienstbaarheid aan God en aan de Kerk.

“Kardinaal Dulles was een man met een uitzonderlijke intellectuele kracht. Zijn onderricht en zijn boeken hebben veel bijgedragen tot de dynamiek van het katholieke intellectuele leven”, stelde de Voorzitter van de Jezuïetenconferentie, pater Thomas H. Smolich sj. “ Ook al was hij zo’n getalenteerd man, hij heeft zichzelf nooit anders beschouwd dan als een arme dienaar van Christus”, voegde Smolich er aan toe. “Op deze wijze nodigde hij elk van ons uit tot een meer intieme verbondenheid met de Heer van wie hij zoveel hield.”

“Dulles maakte deel uit van de nieuwe generatie theologen van na het Tweede Vaticaanse Concilie die een nieuwe benadering brachten van de ecclesiologie”, zei jezuïet en theoloog Kevin Burke sj, voorzitter van de jezuïetenschool voor theologie in Berkeley. “Bovendien begon hij bijzondere aandacht te besteden aan de uitzonderlijke uitbarsting van theologische creativiteit die zich voordeed bij de jezuïeten rond de tijd van de Concilie. Voor zover ik weet was hij de eerste die begon te schrijven en onderzoek te verrichten over vraag of de verschillende bronnen van de ignatiaanse spiritualiteit uitnodigen tot een originele wijze om theologie te bedrijven in de moderne , en thans in de postmoderne, wereld.”

Hij was de zoon van de Amerikaanse minister van buitenlandse zaken John Foster Dulles. Hij werd opgevoed als presbyteriaan maar, toen hij studeerde aan de universiteit van Harvard, bekeerde hij zich tot het katholieke geloof. Hij deed zijn legerdienst in de Amerikaanse marine en trad vervolgens toe tot de Sociëteit van Jezus. Hij werd priester gewijd op 16 juni 1956. Hij behaalde een doctoraat in theologie aan de Pauselijke Gregoriaanse universiteit in Rome en was jezuïet gedurende 52 jaar.

Hij schreef 23 boeken en meer dan 800 artikels. Dulles was voorzitter van het Katholiek theologisch genootschap van Amerika van het Amerikaans theologisch genootschap. Hij doceerde theologie aan het Woodstockcollege en aan de katholieke universiteit van Amerika en was de Laurence J. McGinley hoogleraar van religie en samenleving aan de Fordhamuniversiteit in New York. Hij was eveneens lid van de internationale theologische commissie en van de Amerikaanse lutheraanse – rooms katholieke dialoog en een consultor van de doctrinale commissie van het comité van de Amerikaanse bisschoppen.

In 2005 gaf Kardinaal Dulles, in een interview met het “National Jesuit News” volgende commentaar over de bijdrage van jezuïeten zoals Roberto Bellarmino en Edmund Campion tot de geschiedenis van het katholieke denken: “ jezuïetenspiritualiteit brengt beetje bij beetje tot een passie voor de dienst van het Koninkrijk van Christus en tot een bereidheid om te strijden tegen de krachten die zich daartegen verzetten. Het vormingsprogramma van de jezuïeten, dat een grondige studie van zowel filosofie, menswetenschappen als theologie omvat, bereidt priesters voor die goed gewapend zijn om het geloof te verdedigen. “Hoewel hij veel te nederig was om deze bedenkingen toe te passen op zijn eigen persoon, zijn ze perfect geldig voor Kardinaal Dulles. In 2001 maakte Paus Johannes Paulus II hem lid van het college van Kardinaal. Dulles werd de eerste Amerikaanse theoloog die benoemd werd tot kardinaal diaken.”

Reacties

Anoniem zei…
Nederigheid?
Ik maak me toch de volgende bedenking:
Hoe zit het met de nederigheid , die Jezuieten zo hoog in hun vaandel dragen?
Ik meen me te herinneren dat Ignatius zelf een negatief advies gaf wanneer voorgesteld werd om Francisco de Borja kardinaal te creeren. En hoe is dit dan met Kardinaal Dulles sj gegaan?
Anoniem zei…
Ik ken niet het fijne van het verhaal van Dulles. Wel volgende bedenkingen.

Nederigheid is geen specifiek kenmerk voor SJ. Het is gewoon de basisdeugd voor elke christen, dus ook voor de SJ.

Borja was een man in de fleur van zijn leven. Toen hij "dreigde" kardinaal benoemd te worden, zou dit betekenen dat hij zou "verloren" geweest zijn voor het apostolaat van de SJ.

Dulles was reeds hoogbejaard toen hij kardinaal werd gecreëerd. Hij maakt deel van een langere reeks vooraanstaande theologen die door de voorbije pausen, aan het einde van hun leven, kardinaal zijn gecreëerd, als officiële bevestiging van het belang van hun werk. Het is om dezefde reden dat Paus Benedictus hem zelf is gaan bezoeken tijdens zijn bezoek aan de USA.
Anoniem zei…
Zo had ik het nog nooit bekeken: "tot kardinaal benoemd worden als bevestiging voor het belang van je werk aan het einde van je leven". Jammer dat hun uitstraling zelden tot bij de niet geletterde mens komt. Ik mis wellicht veel en neig af te knappen op uiterlijkheden!

Meest gelezen

Wat jezuïet Dries van den Akker sj te vertellen heeft in het aanschijn van de dood

Waarom Vlaamse bisschoppen verklaring publiceerden over kerkelijk vieren van homoseksuele liefdesrelaties

God zoeken zonder klooster. Het religieuze leven van de jezuïeten - Een serie van Jos Moons (1/6)

Hoe omgaan met een onuitstaanbare maar heilige zuster - op het feest van de heilige Theresia van Lisieux

Wat is het belangrijkst: Jezus of het Heilig Sacrament - Anthony de Mello sj

Naar de wortels van de lach (1/3) - Interview met Nikolaas Sintobin sj

Geloof jij in engelen? - De mening van Nikolaas Sintobin sj

Als Ignatius van Loyola een toekomstige heilige aanraadt om niet te veel te bidden

Wat je van een bedrieger kan leren