Nieuw

Tim is een Engelse priester, net iets jonger dan ikzelf. We waren samen een WE aan het voorbereiden toen hij zich liet ontvallen dat hij de enige katholiek was in zijn familie. Op mijn vraag of hij een bekeerling was uit het Anglicanisme zei hij dat zijn ouders reeds behoorden tot een generatie die het niet nodig vond om hun kinderen te dopen. Hij had pas op latere leeftijd het doopsel ontvangen.

Tim is niet alleen. De volwassenendoop is geen uitzondering meer. Ik stel trouwens vast dat ook sommige jongere medebroeders “nieuwe christenen” zijn.

Typisch voor deze tijd ? Ja en nee, zou ik zeggen.

Het zegt zeker iets over een cultuur die het moeilijk heeft om haar wortels te onderkennen en naar waarde te schatten. Het zegt iets over jongeren die opnieuw op op zoek gaan naar die wortels en, eens gevonden, er bewust voor kiezen.

Het zegt vooral iets over christen zijn. Reeds in het begin van de derde eeuw schreef Tertullianus, een bekende kerkvader van Tunesische afkomst : je bent geen christen door je geboorte, je wordt het. »

Reacties

Meest gelezen

Paus Franciscus: of ik mij meer Paus dan wel jezuïet voel?

Hoe kan je een mens een gevoel van eigenwaarde geven?

Creativiteit, wat is dat? - Een nieuwe serie van Nikolaas Sintobin sj over "Creëren, teken van hoop" (1/8)"

Twee tips van Jezus voor een goed leven - Homilie van Nikolaas Sintobin sj voor deze zondag

Kan je leren vergeven?

Waarom creëren altijd iets nieuws heeft - Serie van Nikolaas Sintobin sj over "Creëren, teken van hoop" (2/8)

Wat een stervende vrouw me leerde over dankbaarheid - Mijmering van Nikolaas Sintobin sj

Ook een blog(ger) doet het graag soms wat rustiger aan ...