Posts

Posts uit november, 2012 tonen

Radicaal subtiel

Afbeelding
Ignatius had een subtiele wijze van omgaan met materiële rijkdom. Vaak kon hij er op een verbazend radicaal afstand van doen. Andere keren merk je dan weer dat hij niet terugdeinsde om grote investeringen te doen, als hij oordeelde dat dit de apostolische inzet van de Sociëteit van Jezus ten goede kwam. Geld was voor hem goed noch kwaad.   Het was een middel. In sommige situaties was het beter je ervan te ontdoen als je merkte dat het je hinderde. In andere situaties kon het uitstekend helpen om het goede doel te dienen. Onderstaande video drukt dit op verrassend heldere wijze uit. Met dank aan Karin

Leuk of niet leuk?

Afbeelding
Er van houden of niet er van houden. We weten maar al te goed wat dat wil zeggen. Het laat ons niet onverschillig. Is het echt zo belangrijk?   Grote heiligen zoals Ignatius van Loyola of Thérèse van Lisieux leren ons echter dat het mogelijk is  God te vinden en van Hem te houden  in álle mensen en dingen. Echte, duurzame vreugde is iets anders dan leuk of niet leuk. Gelukkig maar. Of met ondertitels in het Engels

Een mislukte iPad

Afbeelding
Voor deze “iPad-native” is een tijdschrift een iPad die niet werkt.   Bij de haren gegrepen?   Voor u en voor mij waarschijnlijk wel. Maar voor een kind van een jaar duidelijk niet. Leer/spreek jij trouwens die nieuwe taal waarmee je kinderen/kleinkinderen opgroeien? Best wel handig als je ze wil begeleiden in het zinvol gebruiken van die taal.

De prijs wordt eens betaald

Afbeelding
Macht corrumpeert. Vaak. Groot én klein. De prijs hiervoor wordt eens betaald. Vroeg of laat.

Vier strategieën om te komen tot een keuze (4/4)

Afbeelding
In de Geestelijke Oefeningen van de heilige Ignatius vind je een aantal “regels voor de onderscheiding van de geesten”. Deze regels bevatten vier waardevolle strategiëen  die je kan aanwenden wanneer je je voorbereidt om een keuze te maken. Hoe zou je hier naar kijken aan het einde van je leven? Stel dat je laatste uur geslagen heeft – Ignatius suggereert zelf om je in te beelden dat je letterlijk op je doodsbed ligt. Overschouw je hele leven: wat je gedaan hebt en waarom, wat je dankbaar stemt, waar je spijt van hebt. Met dit ruime beeld aan de horizon, hoe kijk je naar de onderscheiding waar je nu probeert te maken? (Met dank aan Vinita)

Angst aanjagen of hoop geven?

Afbeelding
Graag deel ik met u de homilie die ik maakte voor vandaag. 33 zondag door het jaar (B) Daniël 12,1-3     Hebreeën 10,11-14.18      Marcus 13,24-32 We zijn hier samen om eucharistie te vieren, ttz om te danken. Zonet hebben we geluisterd naar een stukje uit het Evangelie, ttz de Blijde Boodschap. Danken en Blijde Boodschap, als ik die woorden hoor, dan denk ik niet meteen aan het soort lezingen die we zonet hebben beluisterd. Er komen heel wat woorden in voor als smaad, schande, verduisteren …   Ruimer, lijken ze eerder bedoeld om angst aan te jagen.   Hoe moet je dit begrijpen? Ik wil eerst twee voorafgaande opmerkingen maken. ·         Als christenen lezen wij de Bijbel steeds vanuit de persoon van Jezus. We worden uitgenodigd om al de teksten te begrijpen met als leessleutel het leven, de dood en de verrijzenis van Jezus. Met andere woorden, elke tekst uit de Bijbel is, op de een of de andere manier, Blijde Boodschap. ·         De eerste lezing uit de prof

Vier strategieën om te komen tot een keuze (3/4)

Afbeelding
In de Geestelijke Oefeningen van de heilige Ignatius vind je een aantal “regels voor de onderscheiding van de geesten”. Deze regels bevatten vier waardevolle strategiëen  die je kan aanwenden wanneer je je voorbereidt om een keuze te maken. Welke raad zou je geven aan iemand die zich in jouw situatie zou bevinden? Stel je voor dat iemand zich voor hetzelfde dilemma bevindt als jij? Die persoon komt je opzoeken en vraagt je om raad. Hoe zou jij omgaan met deze situatie als je ze bekijkt met wat afstand? Welk advies zou jij geven. Welke vragen zou je stellen? Daarna kan je proberen om al die goede raad ook op jezelf toe te passen. (Met dank aan Vinita)

Als het iet of wat leuk is

Afbeelding
Als het iet of wat leuk is, ga je het liever doen. Je zal vaak ook bereid zijn om er meer inspanning voor te leveren. Dit is misschien niet het meest belangrijke opvoedkundige principe. Maar een bewust omgaan met deze regel kan het leerproces, of het nu gaat over kinderen, jongeren of volwassenen, echt wel ten goede komen.

Niets nieuws onder de zon

Afbeelding
Ook goede dingen kunnen worden misbruikt. En sommige mensen lijken er om te vragen bedrogen te worden. Neen, niets nieuws onder de zon. Met dank aan Christophe

Vier strategieën om te komen tot een keuze (2/4)

Afbeelding
In de Geestelijke Oefeningen van de heilige Ignatius vind je een aantal “regels voor de onderscheiding van de geesten”. Deze regels bevatten vier waardevolle strategiëen  die je kan aanwenden wanneer je je voorbereidt om een keuze te maken. Doe eens alsof Beeld je in dat je de beslissing reeds genomen hebt. Bijvoorbeeld, je hebt beslist dat je gaat kiezen voor een onderwijsstudie. Neem nu enkele dagen – bijvoorbeeld een week – gedurende dewelke je je inbeeldt dat je met de studie begonnen bent, dat je van de ene stage naar de andere les toegaat en dat je weldra op zoek zal gaan naar je eerste job als leerkracht. Probeer regelmatig na te gaan hoe  je gevoelsmatig reageert op deze ingebeelde situatie. Deze methode vooronderstelt dat je een flinke dosis inbeeldingsvermogen hebt. Ze kan heel onthullend zijn. (Met dank aan Vinita)

Een gelukkig toeval?

Afbeelding
Een gelukkig toeval? Dat kan je zeker zeggen. Maar misschien kan je nog verder gaan. De gelovige kan hierin aan het werk zien datgene wat men  de Voorzienigheid noemt: Gods voorkomende liefde die op mysterieuze wijze werkzaam is in de banaliteit van het gewone leven.

Vier strategieën om te komen tot een keuze (1/4)

Afbeelding
In de Geestelijke Oefeningen van de heilige Ignatius vind je een aantal “regels voor de onderscheiding van de geesten”. Deze regels bevatten vier waardevolle strategiëen  die je kan aanwenden wanneer je je voorbereidt om een keuze te maken. Lijst de voor- en de nadelen op. Maak een lijstje met al de voordelen van één bepaalde optie. Maak vervolgens een lijstje met al de voordelen van het niet kiezen van die optie. Doe hetzelfde voor de nadelen. Als je meerdere opties hebt, dan kan je dit doen voor elke optie. De ervaring leert dat het daadwerkelijk uitschrijven van die voor- en nadelen toelaat om aspecten op het spoor te komen waar je voordien overheen had gekeken. (Met dank aan Vinita)

Droomwereld

Afbeelding
Onderstaande, professioneel gemaakte, video sluit naadloos aan bij heel wat dynamieken van onze cultuur.   Het leven wordt er voorgesteld als één grote droom.   Zo goed als alles is maakbaar. Geluk en plezier liggen voor het grijpen, als je maar voldoende assertief bent, en opkomt voor jezelf. Tot op zekere hoogte waar, natuurlijk. Anders zouden die beelden niet aanspreken. Probleem is dat de werkelijkheid net iets complexer is. Beperkingen, lijden, de ander … ze lijken niet te bestaan in deze droomwereld. Ze maken het leven niet makkelijker. Wel boeiender. En ten gronde vervullender.                                                                                                                                                  Met dank aan Michaël

Wat er nodig is om te veranderen

Afbeelding
Je kan en zal maar veranderen als je bereid bent om je geestelijk te laten uitdagen. Als je niet bereid bent om datgene op te geven dat je gevraagd wordt om een grotere God te ontmoeten, dan zal je vaststellen dat je verstaan en ervaring van het goddelijke niet kan of zal groeien. God leidde Abraham naar de woestijn. Als je verlangt om zijn weg te gaan, zal Hij ook jou naar de woestijn leiden. De woestijn staat voor een plaats van uitzuivering en pure ontmoeting met God, zonder belemmeringen of afleidingen. Het is in de woestijn dat je tot de ervaring kan komen van de naakte waarheid van wie je bent: het beeld en de gelijkenis van God, de goddelijke adem. Als je in de woestijn bent kan God naar je toe  komen en je vragen om Hem je geliefde Isaac te offeren. Isaac was Abraham’s zoon, Gods eigenste geschenk en belofte aan hem. Wil je nog steeds God kennen? Wil je nog steeds het goddelijk gelaat? Is het je verlangen om je eigen geestelijke en goddelijke identiteit te ontdekken

Een beslissing van mensen

Afbeelding
Loris Capovilla, de 97-jaar oude persoonlijke secretaris van Johannes XXIII, vertelt ongedwongen over hoe de “ de goede paus Johannes ”   ertoe gekomen is om het Tweede Vaticaans Concilie samen te roepen.   Reeds 5 dagen na zijn verkiezing schreef Johannes voor het eerst over de mogelijkheid van een nieuw concilie. De wijze waarop deze verbazend jonge grijsaard vertelt alsook de mooie historische beelden geven een heel menselijk beeld van wat uiteindelijk ook maar een beslissing van mensen is geweest.

Redenen om te geloven in een betere wereld

Afbeelding
De vraag is wat je telt.  Als je bij je terugblik bijzondere aandacht gaat besteden aan het positieve, dan krijg je een heel ander beeld van de werkelijkheid. Niet zozeer een kwestie van roze bril. Wel van durven geloven.

Leven en dood, Oosterse variant

Afbeelding
Mooie, aangrijpende  reflectie over leven, dood en leven; geïnspireerd, vermoed ik, aan Oosterse religieuze tradities. Persoonlijk verkies ik de christelijke variant.

Het geheim van de kruimels

Afbeelding
Over de rijkdom van heiligheid in het gewone leven Wie zichzelf aan God hebben toevertrouwd, leiden steeds een wonder leven en ontvangen uitzonderlijke geschenken van Hem: de  meest banale, natuurlijke en toevallige ervaringen waarin niets bijzonders lijkt verscholen te zijn. God maakt dat de allereenvoudigste preek, de dagdagelijkse gesprekken of een boek dat helemaal niet geleerd is voor deze zielen een bron van kennis en wijsheid wordt. Zo komt het dat zij met veel aandacht de kruimels vergaren die verstandige geesten zo maar vertrappen. Immers, voor hen is alles waardevol en bron van verrijking. Jean-Pierre de Caussade sj