Wat er nodig is om te veranderen


Je kan en zal maar veranderen als je bereid bent om je geestelijk te laten uitdagen. Als je niet bereid bent om datgene op te geven dat je gevraagd wordt om een grotere God te ontmoeten, dan zal je vaststellen dat je verstaan en ervaring van het goddelijke niet kan of zal groeien.

God leidde Abraham naar de woestijn. Als je verlangt om zijn weg te gaan, zal Hij ook jou naar de woestijn leiden. De woestijn staat voor een plaats van uitzuivering en pure ontmoeting met God, zonder belemmeringen of afleidingen. Het is in de woestijn dat je tot de ervaring kan komen van de naakte waarheid van wie je bent: het beeld en de gelijkenis van God, de goddelijke adem. Als je in de woestijn bent kan God naar je toe  komen en je vragen om Hem je geliefde Isaac te offeren. Isaac was Abraham’s zoon, Gods eigenste geschenk en belofte aan hem.

Wil je nog steeds God kennen? Wil je nog steeds het goddelijk gelaat? Is het je verlangen om je eigen geestelijke en goddelijke identiteit te ontdekken en een doorgeefluik worden van goddelijke zegen?

Paul Coutinho sjReacties

Meest gelezen

Paus Franciscus: of ik mij meer Paus dan wel jezuïet voel?

Hoe kan je een mens een gevoel van eigenwaarde geven?

Creativiteit, wat is dat? - Een nieuwe serie van Nikolaas Sintobin sj over "Creëren, teken van hoop" (1/8)"

Twee tips van Jezus voor een goed leven - Homilie van Nikolaas Sintobin sj voor deze zondag

Kan je leren vergeven?

Waarom creëren altijd iets nieuws heeft - Serie van Nikolaas Sintobin sj over "Creëren, teken van hoop" (2/8)

Wat een stervende vrouw me leerde over dankbaarheid - Mijmering van Nikolaas Sintobin sj

Ook een blog(ger) doet het graag soms wat rustiger aan ...