Wat er nodig is om te veranderen


Je kan en zal maar veranderen als je bereid bent om je geestelijk te laten uitdagen. Als je niet bereid bent om datgene op te geven dat je gevraagd wordt om een grotere God te ontmoeten, dan zal je vaststellen dat je verstaan en ervaring van het goddelijke niet kan of zal groeien.

God leidde Abraham naar de woestijn. Als je verlangt om zijn weg te gaan, zal Hij ook jou naar de woestijn leiden. De woestijn staat voor een plaats van uitzuivering en pure ontmoeting met God, zonder belemmeringen of afleidingen. Het is in de woestijn dat je tot de ervaring kan komen van de naakte waarheid van wie je bent: het beeld en de gelijkenis van God, de goddelijke adem. Als je in de woestijn bent kan God naar je toe  komen en je vragen om Hem je geliefde Isaac te offeren. Isaac was Abraham’s zoon, Gods eigenste geschenk en belofte aan hem.

Wil je nog steeds God kennen? Wil je nog steeds het goddelijk gelaat? Is het je verlangen om je eigen geestelijke en goddelijke identiteit te ontdekken en een doorgeefluik worden van goddelijke zegen?

Paul Coutinho sjReacties

Meest gelezen

Hoe paus Franciscus zwakke plekken blootlegt bij katholieken én protestanten

Een geslaagd leven en humor

Allereerste verklaring waarom je je niet lekker voelt - Help, het gaat niet goed met mij (6/11)

Hoe kan je weten of je houdt van God? - De ervaring van Pedro Arrupe sj