Vier strategieën om te komen tot een keuze (2/4)In de Geestelijke Oefeningen van de heilige Ignatius vind je een aantal “regels voor de onderscheiding van de geesten”. Deze regels bevatten vier waardevolle strategiëen  die je kan aanwenden wanneer je je voorbereidt om een keuze te maken.


  1. Doe eens alsof
Beeld je in dat je de beslissing reeds genomen hebt. Bijvoorbeeld, je hebt beslist dat je gaat kiezen voor een onderwijsstudie. Neem nu enkele dagen – bijvoorbeeld een week – gedurende dewelke je je inbeeldt dat je met de studie begonnen bent, dat je van de ene stage naar de andere les toegaat en dat je weldra op zoek zal gaan naar je eerste job als leerkracht. Probeer regelmatig na te gaan hoe  je gevoelsmatig reageert op deze ingebeelde situatie. Deze methode vooronderstelt dat je een flinke dosis inbeeldingsvermogen hebt. Ze kan heel onthullend zijn.

(Met dank aan Vinita)

Reacties

Meest gelezen

Heilig Hart van Jezus - waarover gaat dat eigenlijk

Wat een stervende vrouw me leerde over dankbaarheid - Mijmering van Nikolaas Sintobin sj

Waar de Heilige Geest allemaal goed voor is: door iemand die het kan weten (Karl Rahner sj)

Sacramentsdag: Rahner over wie Jezus eigenlijk is

"Wijselijk onwetend" luisteren naar de Geest - Hoe Ignatius onderscheidde

Een God die één en ook drie is. hoe moet je dat in Godsnaam verstaan? - Een uitleg door Nikolaas Sintobin sj

Waarom gezondheid en rijkdom uiteindelijk niet het belangrijkste zijn - Vertrouwen (4/6)