Posts

Posts uit augustus, 2011 tonen

Gevangenis

Afbeelding
Paus Johannes XXIII was zo verschillend als het maar kon zijn van zijn voorganger, Pius XII. Hetzelfde kan gezegd worden van diens opvolger Paulus VI en van elk van de daaropvolgende pausen, Benedixtus XVI incluis. “ Ons Heer moet van elk zijn getal hebben ”, wist mijn grootmoeder te zeggen. Onderstaande videobeelden geven een ontroerend portret van Johannes XXIII. In het bijzonder de beelden van zijn bezoek aan een gevangenis (vanaf 2.12), met aan het einde de levenslangveroordeelden die op de knieën gaan. Zo ook zijn geïmproviseerd toespraakje aan het slot van de video over hoe hij het klaarspeelt om te bidden voor elk kind dat geboren wordt en over zijn taak als plaatsvervanger van Jezus.

Gebed om inzicht en moed

Afbeelding
Conall is een Ierse medebroeder met wie ik vaak samenwerk. Hij stuurde me onlangs onderstaand eenvoudig gebed door. Ik heb het graag voor u vertaald. Gebed om inzicht en moed Heer, ik dank U omdat U mij geschapen hebt en voor dit wondere leven. Maar soms word ik overweldigd door angst en krijg ik koude voeten als ik denk aan de toekomst. Dan heb ik vertrouwen en moed nodig al was het maar om de volgende stap te zetten. Droom in mij, dat ik zelf ook mag   dromen. Geloof in mij, dat ik in mijzelf mag geloven. Dan kan ik erop vertrouwen dat mijn gaven gaven zijn voor uw wereld. Dan kan ik U en anderen dienen, vertrouwend in uw liefde … Waarheen uw roep mij ook mag leiden. Amen Conall O’Cuinn sj

Omgaan met bekoringen (3)

Afbeelding
Omgaan met de bekoringen van het dagdagelijkse leven 5 suggesties om te groeien Voor een kind zijn ethische problemen vaak eenvoudig: mag ik liegen tegen mijn ouders, mag ik spieken bij een overhoring … ? Naarmate je volwassen wordt merk je dat de meest belangrijke ethische vragen subtiel zijn. Hieronder vind je enkele van de dagdagelijkse bekoringen waarmee we moeten omgaan en suggesties om er zo mee om te gaan dat je meer en meer de man of de vrouw kan worden waartoe je geroepen bent.   ( Met dank aan Loyola Press ) 3.        Je laten verlammen door de vele noden in de wereld Als je af en toe de nieuwsberichten volgt, dan kan het niet anders dat je je bewust wordt de schier eindeloze noden van de wereld. Soms kan je je echt wel overweldigd voelen. Dit is een strategie om te vermijden dat je empathie leidt tot uitputting: kies een of twee goede doelen uit en doe je kan om je ervoor in te zetten. Niemand kan alles doen. Maar de morele afstand tussen iets doen en niets doen is hee

Oriënteringsproef

Afbeelding
“ De rectoren van de Vlaamse universiteiten pleiten voor de invoering van een ‘ oriënteringsproef' bij de overstap van het secundair naar het hoger onderwijs .” Je kon het gisteren lezen in de Vlaamse pers. Feit is echter dat heel wat jongeren op gebied van studies nooit zo uitvoerig georiënteerd zijn geworden als nu. In de middelbare school worden ze overstelpt   met info. Hun klastitularissen en andere leerkrachten bieden vaak goed studieadvies. Zowel aan de jongeren als aan de ouders. En dat niet enkel in het laatste jaar, maar gedurende de hele humaniora. Probleem is dat er in toenemende mate geen rekening mee wordt gehouden. Nogal wat jongeren, en ook ouders,  hebben immers de neiging om hun dromen voor werkelijkheid te nemen en te denken dat je zomaar uit shoppen kan gaan in het grootwarenhuis van de hogere studies. Neen, jongeren hebben er niet in de eerste plaats nood aan om georiënteerd te worden – naar die richtingen wel te verstaan waar de markt nood aan heeft.

Obsceen?

Afbeelding
Je vinger opsteken hoeft geen obsceen gebaar te zijn.

Omgaan met bekoringen (2)

Afbeelding
Omgaan met de bekoringen van het dagdagelijkse leven 5 suggesties om te groeien | Voor een kind zijn ethische problemen vaak eenvoudig: mag ik liegen tegen mijn ouders, mag ik spieken bij een overhoring … ? Naarmate je volwassen wordt merk je dat de meest belangrijke ethische vragen subtiel zijn. Hieronder vind je enkele van de dagdagelijkse bekoringen waarmee we moeten omgaan en suggesties om er zo mee om te gaan dat je meer en meer de man of de vrouw kan worden waartoe je geroepen bent.   ( Met dank aan Loyola Press ) 2.   Een kern-probleem niet aanpakken Typisch voor kern-problemen is dat iedereen ze ziet maar dat niemand er iets aan doet. Het kan hierbij gaan over slechte gewoontes, ongelukkige wijzen van omgaan met stress of overemotioneel reageren. Wat het probleem ook moge wezen, de ethische uitdaging is om het in de ogen te kijken en er open mee om te gaan. Nu eens zal je steun vinden in de een of de andere vorm van gebed, dan weer door er openhartig over in gesprek te ga

Zoveel meer

Afbeelding
Wat is leven?   Wat is zinvol leven? Wat is waardig leven?   Leven is samen. Leven is delen.   Leven is mooi. Niettegenstaande alles.   Leven is zoveel meer.

Over hoofd en lichaam

Afbeelding
Hieronder vindt u een stukje uit de homilie die Paus Benedictus XVI gisteren uitsprak in de eucharistieviering ter afsluiting van de WJD in Madrid. Het lijkt me bijzonder actueel voor onze Lage Landen. “ In zijn antwoord op de belijdenis van Petrus zegt Jezus over de Kerk : « En Ik zeg je : « Jij bent Petrus en op deze rots zal ik mijn Kerk bouwen”. Wat wil dat zeggen. Jezus bouwt de Kerk op de rots van het geloof van Petrus die belijdt dat Christus God is. Inderdaad! De Kerk is niet zomaar een menselijke instelling, zoals zovele andere. Zij is daarentegen nauw verbonden met God. Christus zelf verwijst naar haar als naar “zijn” Kerk. We kunnen Christus niet scheiden van de Kerk, net zo min als we het hoofd kunnen scheiden van het lichaam (Cf 1 Cor 12, 12). De Kerk leeft niet uit eigen kracht, maar ze leeft vanuit de Heer. Hij is aanwezig in haar midden en geeft haar leven, voedsel en kracht. Beste jongeren, sta mij toe dat ik, als Opvolger van Petrus, jullie uitnodig om het geloof

Omgaan met bekoringen (1)

Afbeelding
Omgaan met de bekoringen van het dagdagelijkse leven 5 suggesties om te groeien Voor een kind zijn ethische problemen vaak eenvoudig: mag ik liegen tegen mijn ouders, mag ik spieken bij een overhoring … ? Naarmate je volwassen wordt merk je dat de meest belangrijke ethische vragen subtiel zijn. Hieronder vind je enkele van de dagdagelijkse bekoringen waarmee we moeten omgaan en suggesties om er zo mee om te gaan dat je meer en meer de man of de vrouw kan worden waartoe je geroepen bent.   ( Met dank aan Loyola Press ) 1.        De rem zetten op je beste zelf Bij het begin van de misviering vragen we om vergeving voor wat we gedaan hebben en ook voor wat we niet gedaan hebben.   Vaak is wat we nagelaten hebben veruit de belangrijkste morele valkuil. Heb ik mensen niet aangemoedigd? Heb ik hen niet al de aandacht gegeven die ik had kunnen geven? Heb ik voldoende vergeven? Was ik voldoende vriendelijk? Stop ermee de rem te zetten op het uitdelen van je gaven in je gezin, op je werk of

Is er leven voor de dood?

Afbeelding
Gisterenavond beëindigden we een studiesessie over de link tussen ignatiaanse spiritualiteit en pedagogie. 5 medebroeders, uit Frankrijk, Italië en België namen eraan deel. Heel verschillende contexten. Eenzelfde inspiratie. Drie dagen van samen uitwisselen, bestuderen van de Geestelijke Oefeningen , uitwerken van concrete vormingsinstrumenten, en ook, gelukkig maar, van rustig samen vieren en eten. Xavier is net 50 jaar. Na heel wat jaren atheïst te zijn geweest, maakte hij een bekering door en werd jezuïet. Hij omschreef de uitdaging waar hij zich in zijn vormingswerk voor voelde staan op ietwat uitdagende wijze: de vraag voor veel tijdsgenoten is niet “ Is er leven na de dood ?” maar wel “ Is er leven vóór de dood?” . Of brutaler uitgedrukt, met de woorden van Sartre: “ Waarom blijven leven, eerder dan zelfmoord te plegen?” Positief uitgedrukt, had Xavier het over de urgentie om mensen te doen ervaren dat het leven meer is dan de onmiddellijk waarneembare werkelijkheid. Er is ook

Heeft jouw leven zin ?

Vandaag viert de Kerk, en de Sociëteit van Jezus in het bijzonder, het feest van de heilige Alberto Hurtado sj , een Chileense jezuïet, gestorven in 1952, op 51-jarige leeftijd. Hij was een onvermoeibare sociale werker. Maar ook een geboren lesgever, geestelijk begeleider en schrijver van heel wat boeken. Graag nodig ik u uit om te kijken naar onderstaande video met beelden van deze merkwaardige man. U hoort er ook zijn stem. Meer in het bijzonder het begin van een homilie. Ik vind zijn woorden heerlijk. Ik heb ze voor u vertaald uit het Spaans. “Wat is de zin van het leven? Waarom is de mens op de Aarde? De verschillende filosofische systemen proberen antwoorden te geven. Het is armoe troef. Ze bevredigen ons hart niet. Het christendom, daarentegen, geeft ons een heel troostend antwoord. De mens is op Aarde omdat   er Iemand was die van hem hield: God. De mens is op Aarde om te beminnen en om bemind te worden. Als je liefdevol kijkt, zoals je dat waarschijnlijk wel doet,

Move, eat, learn

Afbeelding
44 dagen, 11 landen, 18 vluchten en 38.000 mijl. Het zou de ervaring van een gevuld leven kunnen zijn. Rick Mereki doet u het relaas in 3 maal 1 minuut. Smaakgever of just crazy? Oordeel zelf.  

Sedatie

Afbeelding
Een ontroerde dame vertelde in een groepje over de laatste uren van haar stervende vader. Hij was hoogbejaard, maar bewust en lucide. Om beurt waakten de kinderen bij hem. Na verloop van enkele dagen werd er gesproken over sedatie. Vermits er geen eensgezindheid was, werd er gekozen voor een tussenoplossing. Toen de vrouw aan de beurt was om te waken was de vader heel rustig. Zo rustig dat ze de verpleging vroeg om de kalmerende middelen voorlopig niet meer te geven. Naar het einde van haar waakbeurt werd vader terug wakker en toonde tekenen van angst. Intussen waren een andere zus en een kleindochter aangekomen. In plaats van nieuwe medicatie te geven, stelde de dame voor om samen te bidden. Weesgegroetjes. Beide dochters en de kleindochters baden, met halfluide stem, enkele tientallen weesgegroetjes. Na enkele minuten werd de vader terug rustig. 10 minuten later gaf hij de geest. Met open ogen, bewust en aanwezig. Tussen de weesgegroetjes door. Van sedatie gesproken.

Meer zien

Afbeelding
Woorden drukken uit hoe je naar de werkelijkheid kijkt. Als je kijkt naar de mogelijkheden en je verlangens, eerder dan naar de problemen of je frustraties, dan zie je veel meer.    En dat geldt ook voor de anderen. Met dank aan Christoph.

Een wildvreemde

Het triduüm voor het algemeen kapitel van de Sociëteit van Maria is ten einde. De voorbije drie dagen verzorgde ik hier in Parijs dagelijks twee conferenties, een eucharistieviering, een avondwijding en tussendoor een lange reeks persoonlijke gesprekken met de kapitulanten : uit Europa, Azië, Afrika en Amerika. Het was een nieuwe ervaring voor mij. 62 vrouwen uit de hele wereld mogen begeleiden in hun biddend onderscheiden. Ik vond het ontroerend die religieuzen te zien bidden en getuige te mogen zijn van de ernst van hun zoektocht. Verheugend te zien hoe de ignatiaanse traditie, over de verscheidenheid van de culturen heen, verhelderend, structurerend en bevrijdend kan werken. Merkwaardig hoe je als wildvreemde een steentje kan en mag bijdragen tot de strikt inwendige keuken van zo’n groep. Dit is Kerk. Over de grenzen van taal en cultuur heen. We behoren tot dezelfde familie. We werken samen voor het Rijk. Vandaag wordt de nieuwe algemene overste verkozen. Na verschillende dage

Groepsdruk

De mens is relatie. De mens is een sociaal wezen. Maar de mens is ook, als enig levend wezen, persoon: een unieke wijze om invulling te geven aan de menselijke natuur.  Het is wenselijk om je voldoende aan te passen aan de ander. Het is ook wenselijk om voldoende jezelf te zijn. Het is een uitdaging om steeds opnieuw een goed evenwicht te vinden in dit spannnigsveld. Onderstaande video toont, op heerlijke wijze, dat dit niet steeds makkelijk is.

Chuut chuut

Afbeelding
De metrostellen zijn bijna leeg. Nauwelijks wagens in de straten. De wandelaars in het nabije park spreken alle talen behalve Frans. Dat is Parijs in de maand augustus, vakantiemaand. Net goed voor de Sociëteit van Maria, een internationale ignatiaanse congregatie om hier, in het moederhuis, in alle rust en stilte haar algemeen kapitel te houden en   een nieuwe algemene overste te verkiezen. Gisterenavond ben ik begonnen met een sessie/retraite over onderscheiding van de geesten, ter voorbereiding van de verkiezing. Er zijn 62   kapitulanten, uit een 20-tal landen, verspreid over 4 continenten. Nu reeds valt me op hoe sterk, jong en dyanmisch de delegaties uit Afrika en het Verre Oosten zijn. Deze congregatie werd gesticht tijdens de Franse revolutie toen het religieuze leven in Frankrijk verboden was. Dat is de reden waarom deze zusters nooit een uniform hebben gedragen. Meer nog, tot voor kort was het de regel dat zo goed als niemand mocht weten dat zij religieuzen waren. Ook niet

Magis2011 rechtstreeks !

On onderstaand scherm kan u het ignatiaanse voorprogramma van de WJD, Magis 2011, rechtstreeks bekijken en beluisteren. Watch live streaming video from magis2011 at livestream.com

Vlaamse pelgrims in de gevangenis van Zaragoza

Afbeelding
Gisteren is om 18u stipt een bus met 30 enthousiaste jonge pelgrims vertrokken naar Loyola. Ze zullen er, samen met 3.500 jongeren uit de hele wereld, deelnemen aan “ Magis2011 ” het ignatiaanse voorprogramma van de WereldJongerenDagen en daarna aan de eigenlijke WJD in Madrid. Het ignatiaanse voorprogramma begint met een grote happening in Loyola. Vervolgens worden de pelgrims verspreid over 120 verschillende plaatsen in Spanje en Portugal waar ze een week lang de meest uiteenlopende experimenten zullen doen: theater, pelgrimstocht, sociale werk, muziek, retraite, interreligieuze dialoog … steeds geënt op de dynamiek van de Geestelijke Oefeningen. Het voorprogramma eindigt in Madrid waar ze allen samenkomen in het SJ-college Nuestra Señora del Recuerdo voor een slotfeest. Vervolgens beginnen dan de eigenlijke WJD. De Vlaamse pelgrims zullen tijdens hun experiment animaties verzorgen in de gevangenis van Zaragoza. Wil u vanuit Vlaanderen of Nederland het hele avontuur meevolgen, dan

Verlangen

Afbeelding
" Heer, wat verlang ik, wat kan ik verlangen, buiten U ? " Ignatius van Loyola

Beide zijn mogelijk

Afbeelding
Beide zijn mogelijk. Beide komen voor. Het maakt een verschil uit. Mensen voor anderen: Hombres para los demas

De link tussen Las Vegas en Jesaja

Afbeelding
Onderstaande homilie gaf ik gisteren bij de benedictinessen van Ermeton 18 de zondag van het jaar, A Jesaja 55,1-3; Romeinen 8,35.37-39; Matteüs 14,13-21   In de eerste lezing hoorden we: “ Komt naar het water, gij allen die dorst lijdt! Ook gij die geen geld hebt, komt toch. Komt kopen, geniet zonder geld en zonder te betalen .” Het lijkt wel een schreeuwige reclameboodschap voor Las Vegas: gratis eten en drinken om mensen te lokken naar de gokmachines. Hoe is het mogelijk dat mensen daar niet op ingaan?   We hoorden ook. “ Wat geeft gij uw geld voor iets dat geen brood is? Wat geeft gij uw arbeid voor iets dat niet voedt ?” Ook dit klinkt vertrouwd in onze oren. Deze keer echter niet Las Vegas, maar wel meneer pastoor die klaagt dat de mensen niet meer naar zijn kerk komen en dat ze op zondagmorgen alle mogelijke dingen doen, behalve dan naar de mis gaan. En nochtans is deze tekst ongeveer 2700 oud, reeds van lang voor de Kerk bestond, reeds van lang voor de geboorte van Jezu