Posts

Posts uit oktober, 2022 tonen

Sterven als daad van vertrouwen

Afbeelding
Ons christelijke geloof nodigt ons uit om naar alles op een nieuwe wijze te kijken.   De verhalen in de evangelies over de blinden hebben wel te maken met het herstellen van het lichamelijke zien. Maar ook met veel meer. Jezus tracht ons wazig innerlijke oog a.h.w. scherper in te stellen, zodat we de diepere dimensie van het leven kunnen zien zoals hij die ziet. De evangelies op de juiste wijze lezen is alsof we aan de ogen een staaroperatie hebben ondergaan. Paus Franciscus heeft zijn eerste encycliek “ Het licht van het geloof” genaamd. Daarin verlaat hij het oude beeld van het geloof als een sprong in de leegte, maar spreekt hij over het geloof als een licht dat alles verheldert en ons zo in staat stelt de juiste   weg te vinden. Als we leven vanuit ons geloof, dan wordt onze ziel een lichtend vuur. Wij krijgen bijvoorbeeld te maken met dat dagelijkse mysterie van de dood. Iets wat toch onze weerstand oproept. Dan nodigt het christelijke geloof ons uit om naar de toek

Een testament dat wordt uitgevoerd ...

Afbeelding
Op 8 augustus 2012 gaf Kardinaal Martini, jezuïet, een (laatste) interview aan zijn medebroeder Georg Sporschill sj. Op 31 augustus 2012 zou hij overlijden. Het loont de moeite om dit "testament"  opnieuw te lezen, vanuit het pontificaat van Franciscus, in het bijzonder in het licht van de synodale dynamiek die hij in gang heeft gezet. Het lijkt wel alsof paus Franciscus de testamentsuitvoerder is van Martini. In welke toestand bevindt de Kerk zich vandaag? De Kerk is vermoeid in het welvarende Europa en Amerika. Onze cultuur is overtijds. Onze kerken zijn groot, onze kloosters staan leeg. De bureaucratie van de Kerk groeit alsmaar. Onze rituelen en gewaden zijn pompeus … Drukt dit werkelijk uit wie wij zijn vandaag? We gaan ten onder aan onze rijkdom. We lijken op de rijke jonge man die droef wegging toen Jezus hem uitnodigde om zijn leerling te worden. Ik weet dat het niet makkelijk is om alles achter te laten. We zouden op zijn minst mensen kunnen zoeken die vrij zij

Wat je best doet als je een geschenk krijgt

Afbeelding
Ieder van ons heeft andere gaven en talenten. De oogst ervan zal dan ook bij ieder van ons verschillen. Maar die verschillen maken in de ogen van God niemand beter dan een ander. Welke talenten of gaven wij ook hebben – het blijven allemaal geschenken. En het enige juiste antwoord bij een geschenk is dankbaarheid. Dankbaarheid tonen voor wat we gekregen hebben botst met de competitieve aard van onze cultuur. Van jongs af heeft men ons geleerd ons te vergelijken met anderen op het vlak van talenten, uiterlijk, IQ-testen, schoolvorderingsproeven, plaats in de klas. Alles dwingt ons om ons te vergelijken met anderen. In zo’n klimaat kan het onvermogen om te doen wat anderen kunnen en waarvoor ze geprezen en geloofd worden, leiden tot een minderwaardigheidsgevoel. Daarom zou de man bij wie door Jezus een legioen duivels werd uitgedreven, in onze cultuur geneigd kunnen zijn te gaan denken dat hij in de ogen van Jezus minder waard is dan de apostelen die Hem wel mochten volgen. In z

Twee vervelende voorwaarden om bij God te komen

Afbeelding
Anthony de Mello sj (1931 – 1987) was een   Indisch jezuïet en psychotherapeut. Hij had veel aandacht voor de dialoog tussen de ignatiaanse spiritualiteit en de Indische wijsheidstraditie. De Mello is bekend om zijn korte verhaaltjes. “Wat moet ik doen om bij God te komen?” “Wanneer je bij God wilt komen, is het belangrijk om twee dingen te weten. De eerste is dat alle pogingen om Hem te bereiken tevergeefs zijn.” “En de tweede?” “Handel alsof je de eerste niet kent.” Anthony de Mello sj

Gebruik je verstand, man! - Grappige reel

Afbeelding
  Je hebt je verstand om het te gebruiken.   Soms kan dat op creatieve manier die anderen niet meteen snappen. So what?   Roept dit herinneringen bij je op?

Wat zijn typische gevoelens die wijzen op groeiende nabijheid bij God? - Onderscheiding van de geesten in een notendop (2/4)

Afbeelding
In de ignatiaanse traditie zijn er twee centrale begrippen inzake onderscheiding:  troost  en  troosteloosheid . Margaret Silf geeft in haar boek “The inner compass” een uitstekende beschrijving van de rol die beide begrippen spelen bij het onderscheiden. Wat bedoelen we precies met troost en troosteloosheid. Deze woorden verwijzen naar een basishouding die ten gronde gaat over: waarheen leidt ons leven ons, naar God toe (troost) of weg van Hem (troosteloosheid)? Ziehier enkele van de belangrijkste symptomen van troost. Troost ·          Richt onze aandacht naar buiten, aan ons eigen persoontje voorbij. ·          Verheft ons hart op zo’n wijze dat we vreugde en verdriet van andere mensen kunnen opmerken. ·          Maakt dat we ons sterker verbonden weten met de mensen rondom ons. ·          Produceert nieuwe inzichten en ideeën. ·          Herstelt het evenwicht en vernieuwt onze innerlijke blik. ·          Toont ons waar God aan het werk is in ons leven en waarto