Gebed is niet nuttigGraag deel ik me u onderstaand citaat uit de openingstekst van Gewijde Ruimte voor deze week.

Gebed betekent zich vrijmaken voor God, zich leeg maken voor God, een vakantiedag voor God. 

De tijd die je aan gebed besteedt is tijd die vérder gaat dan iets dat voor jezelf nuttig is. Gebed is niet nuttig, het is van een andere orde. Wat jij tot je gebed bijdraagt is alleen jezelf en je tijd en je verlangen om met God samen te zijn. Je stelt je beschikbaar voor God. 

Als jij, wat jou betreft, je minder druk of zelfs passief opstelt, dan laat dit al zien dat God de hoofdacteur in je gebed is. En wat er verder in je gebed gebeurt is een kwestie van Gods agenda. God is de artiest, jij bent het doek of het ruwe houtsblok dat door de  goddelijke werking omgevormd zal worden. 

‘Aangepaste tekst uit Finbarr Lynch, When you pray, Dublin, Messenger Publications, 2012

Reacties

Meest gelezen

"Ik zal blij zijn als ik andermaal sterf" - een gedicht-overweging van T.S. Eliot over de drie Koningen

Knip hem door, nu het nog kan ...

Houdt God in het bijzonder van mij persoonlijk? - Piet van Breemen sj