Posts

Posts uit april, 2017 tonen

Rechtstreekse beelden gebedsviering Paus Franciscus met Egyptische religieuzen en seminaristen

Afbeelding
Hierboven de rechtstreekse beelden van de gebedswake van paus Franciscus met mannelijke en vrouwelijke religieuzen en met seminaristen, in Egypte

Paus Franciscus viert eucharistie in Egypte: rechtstreekse beelden

Afbeelding
Rechtstreekse beelden van de eucharistieviering van paus Franciscus in Egypte.

Leren uit een ontmoeting met onzin: Nikolaas Sintobin over romans Michel Houellebecq

Afbeelding
Het voorbije jaar las ik de boeken van Michel Houellebecq, een spraakmakende Franse auteur: een confrontatie met de leegte waarin veel onze tijdgenoten leven. In deze bijdrage voor Ignis Webmagazine kan je enkele van mijn indrukken lezen.

Rechtstreekse beelden ontmoeting paus Franciscus met paus Tawadros II

Afbeelding
Rechtstreekse beelden bezoek paus Franciscus aan paus Tawadros II, patriarch van de Coptisch-Orthodoxe Kerk van Alexandrië.

Paus Franciscus komt aan in Egypte: rechtstreekse beelden

Afbeelding
Het bezoek van paus Franciscus aan Egypte is begonnen. Volg hieronder het bezoek aan de Egyptische president en aan de groot imam van Al-Ahzar Volg hieronder het onthaal van paus Franciscus op de luchthaven

Bijzondere TED-talk: Franciscus over vergeving, hoop en de revolutie van de tederheid

Afbeelding
Luister en kijk naar deze indrukwekkende TED-talk waarin paus Franciscus zich richt tot alle mensen van goede wil. Hij spreekt er over vergeving, hoop en de revolutie van de tederheid. Met Nederlandse ondertitels!

Mag de waarheid gaten vertonen? - Waarheid in tijden van internet (13/15)

Afbeelding
Op 17 februari 2017 gaf ik een voordracht aan de theologiefaculteit van de KULeuven over “Waarheid in het digitale tijdperk”. Enkele uittreksels. (13/15) Waarheid als onaffe, interactieve dynamiek  De gedigitaliseerde mens verlangt dat zijn stem wordt gehoord. Meer nog dat hij zelf zijn bijdrage kan leveren tot deze dynamiek. De postmoderne mens gelooft niet langer in een definitief, alomvattend antwoord. Het besef groeit dat het mysterie wel degelijk bestaat en dat de waarheid zich niet laat opsluiten in menselijke waarheidsuitspraken. Vandaar dat het mensendiscours gaten mag en dient te vertonen. Een mensendiscours kan niet pretenderen de volmaakte en definitieve uitdrukking te zijn van die waarheid. Het kan wel een aanbod zijn waarmee je in dialoog kan treden. Een aanbod dat bewust lege ruimtes bevat die je zelf mag invullen om je zo die waarheid eigen te kunnen maken. Dit derde criterium nodigt uit tot nederigheid. Het gaat over vragen stellen, elementen van

Thomas: een gemiste geloofscarrière?

Afbeelding
Onderstaande tekst verschijnt vandaag op www.gewijderuimte.org De bijnaam “ongelovige Thomas” heb ik altijd nogal lastig gevonden. Thomas had immers een heel groot geloof, groot genoeg om alles op te geven wat hij had - familie, vrienden, geboorteland en carrière - om Jezus te volgen. Toch herinneren we hem vanwege een kort moment van zeer begrijpelijke aarzeling. Ik vraag me af of ik zoveel anders zou hebben gereageerd op het nieuws dat Jezus in leven was. Wanneer ik mezelf in gebed verplaats naast Thomas in de evangeliepassages, dan zie ik dat Thomas, in zijn menselijkheid, iemand is in wie ik mij kan herkennen. Omdat Thomas niet bij de rest van de leerlingen was toen Jezus voor het eerst aan hen verscheen, wordt zijn ontmoeting met de verrezen Christus uitgesteld. In zekere zin bracht zijn unieke ervaring van de verrezen Christus hem zijn eigen persoonlijke Pasen. In het verhaal van Thomas zijn we getuige van de spirituele reis van een ziel die, ondanks zeer reële en mense

Verschil waarheid paus Franciscus en waarheid Trump - Waarheid in tijden van internet (12/15)

Afbeelding
Op 17 februari 2017 gaf ik een voordracht aan de theologiefaculteit van de KULeuven over “Waarheid in het digitale tijdperk”. Enkele uittreksels. (12/15) Criterium van incarnatie  Metafysische waarheid heeft voor de meeste van onze tijdgenoten afgedaan. Waarheid moet je kunnen verifiëren, ervaren, zien, horen en voelen. Dit geldt a fortiori voor de digitale omgeving. De tijd van de digitale onschuld is voorbij. Sommige niveaus en sectoren van de informatie- en opinieproductie hebben een verbijsterend post truth gehalte verworven. Alternative facts wórden geproduceerd en hebben een reële efficiëntie. We hebben er de voorbije maanden indrukwekkende voorbeelden van gezien. Het zou je bijna doen twijfelen aan het belang van de historische werkelijkheid. Toch is en blijft voor ons mensen de verifieerbare feitelijkheid de toetssteen en het uiteindelijke oogmerk. Incarnatie, het samenkomen van woord, beeld en feitelijkheid, blijft een doorslaggevend waarheids- en waarachtighe

Zeg naar wie/wat je kijkt ... Kijk naar deze indringende blikken

Afbeelding
Deze mannen zijn karthuizermonniken. Zij leiden een strikt contemplatief leven, in volledige stilte. Karthuizers brengen hun leven door met het beschouwen van God. Zij kijken naar Hem. Of moet je eerder zeggen dat ze zich láten aankijken door Hem. Zij proberen te leven voor en vanuit de liefde die God is. Naar wie of wat kijk jij, dag in dag uit? Waarheen wijst jouw liefdesblik?

Waarheid als mensenwerk - Waarheid in tijden van internet (11/15)

Afbeelding
Op 17 februari 2017 gaf ik een voordracht aan de theologiefaculteit van de KULeuven over “Waarheid in het digitale tijdperk”. Enkele uittreksels. (11/15) Relationeel en personeel karakter van waarheid  In onze wereld van netwerking en exponentiële toename van informatieproductie wordt waarheid meer en meer een personeel, relationeel gegeven. We krijgen de info binnen via relationele netwerken en beseffen dat deze geproduceerd wordt door welbepaalde mensen. De identiteit van deze personen, hun authenticiteit en charisma alsook de kwaliteit van de relatie die we, rechtstreeks of onrechtstreeks, met hen onderhouden wordt belangrijker. Waarheid functioneert steeds minder als een objectief gegeven. In de plaats daarvan wordt waarheid meer en meer een personele, relationele dynamiek. Het wie neemt het over van het wat . De persoonlijke vertrouwensrelatie tussen producent en consument wordt een steeds   belangrijker parameter om de waarachtigheid te beoordelen. Meer dan

Waarom christenen vaker een sigaartje zouden moeten roken

Afbeelding
Onderstaand getuigenis werd gevonden in de nalatenschap van een Nederlandse medebroeder. ‘ Als ik trouw was in mijn werk, kende ik daarna vaak vreugde erover. Voor veel dingen was ik Hem bewust dankbaar, en dat gaf mij vreugde. Vaak kleine dingen, die ik zag als zijn geschenk, terwijl ik Hem voor grote dingen soms vergat te danken. Vaak kende ik echt - naar aanleiding van een gesprek, een gebaar van een ander die hielp, van een feest - de innerlijke troost die mij tot Hem bracht. Want ik wist dat Hij het mij gaf. Nooit heeft Hij mij als een vuile lap van zich weggeworpen. Een Schriftuur-woord gaf mij dikwijls vreugde. Ook retraites op het einde. Maar steeds kwam de vreugde naar aanleiding van een oorzaak vooraf, die duidelijk aanwijsbaar was. Wat ik gisteravond meemaakte was iets geheel anders en een voor mij nieuwe ervaring in mijn leven. Er is geen vergissing mogelijk. Ik was geheel wakker en rustig, na een douche, in mijn pyjama in de gemakkelijke leunstoel op mijn

Verklaring voor glimlach in ogen van stervende

Afbeelding
Hieronder vind je mijn homilie voor de Paaswake van dit jaar Paaswake 2017, Matteüs 28,1-10. Ik zal het niet droog kunnen houden , verwittigde Petra. Mijn allerdierbaarste moment gaat over het afscheid van mijn moeder. Ik stond aan haar sterfbed. De ademhaling verzwakte. Er was al een tijdje geen contact meer. Plots kwam er op haar gelaat een prachtige glimlach. Alsof ze iets subliems meemaakte. Het duurde enkele seconden. Meteen daarna stierf ze. De stilte in het gespreksgroepje waarin de   niet meer zo jonge dame haar verhaal had gedaan was om te snijden. Petra weende zachtjes. Ja , antwoordde ze op de niet uitgesproken vraag van haar toehoorders. Ik weet heel zeker wat er gebeurd was. Ze had Onze Lieve Heer gezien. Ik hoorde dit verhaal in een gespreksgroepje. Sommigen waren christen. Anderen niet. Het verhaal raakte iets diep in mij. Het herinnerde me aan het overlijden van mijn vader. En daardoorheen aan zo mogelijk de meeste fundamentele vraag die we ons als mens