Posts

Posts uit februari, 2023 tonen

Bijzonder levensgebed: om je meer te focussen tijdens de 40-dagentijd (video)

Afbeelding
In deze video legt Nikolaas Sintobin sj uit hoe het bijzonder levensgebed kan helpen om je aandachtspunten voor de 40-dagentijd ook daadwerkelijk tot een goed eind te brengen. Klik hier voor een meer uitgebreide video over het levensgebed Klik hier voor een tekst over het levensgebed

Het risico van vasten (Nikolaas Sintobin sj - 2/3)

Afbeelding
Foto C. Chin A Paw Vasten op zich volstaat niet. De frustratie die je door het vasten inbouwt, maakt niet dat je je automatisch meer op God gaat richten. In zekere zin maakt vasten je zelf kwetsbaarder voor allerhande bekoringen: leuke dingen die door de leegte van de onthouding des te aantrekkelijker lijken, maar die je uiteindelijk onbevredigd achterlaten. N. Sintobin sj

Wat ik leerde van de bekoring van paus Franciscus

Afbeelding
1 ste zondag van de 40-dagentijd (A) Uit het boek Genesis 2,7-9.3,1-7. In het begin boetseerde God, de Heer, de mens uit stof, van de aarde genomen, en Hij blies hem de levensadem in de neus: zo werd de mens een levend wezen. God, de Heer, legde in het oosten, in Eden, een tuin aan en daarin plaatste Hij de mens die Hij had gemaakt. Hij liet uit de aarde allerlei bomen opschieten die er aanlokkelijk uitzagen, met heerlijke vruchten. In het midden van de tuin stonden de levensboom en de boom van de kennis van goed en kwaad. Van alle dieren, die God, de Heer, gemaakt had, was er geen zo sluw als de slang. Ze zei tot de vrouw: “Heeft God werkelijk gezegd dat ge van geen enkele boom in de tuin moogt eten?” De vrouw zei tot de slang: “Wij mogen wel eten van de vruchten van de bomen in de tuin. God heeft alleen gezegd: van de vruchten van de boom, die midden in de tuin staat moogt ge niet eten; ge moogt ze zelfs niet aanraken; anders zult ge sterven.” Maar de slang zei t

Wat christelijk vasten niét is (Nikolaas Sintobin sj, 1/3)

Afbeelding
Foto: C. Chin A Paw Het christelijk vasten is geen doel op zich. Het gaat niet over indruk maken op God of je huisgenoten door fysieke heldendaden. Het is ook geen training om je karakter te vormen, je uithoudingsvermogen op te krikken of af te slanken — ook al kan dit een onrechtstreeks gevolg  zijn.  Vasten gaat ook niet over 'zoveel mogelijk dingen laten'. Dan kom je namelijk zelf in het centrum te staan. Dan ga je bewijzen hoe sterk of hoe wilskrachtig je wel bent. Daar word je niet gelukkiger van. Nikolaas Sintobin sj

Niet geloven, toch vragen om doopsel: kan dat?

Afbeelding
Geloven, wat is dat eigenlijk? Aan de hand van 3 paradoxen probeer ik daar in deze serie van 7 posts iets over uit te leggen (5/7) Paradox nr 3 (a):  Persoonlijke ervaring is fundamenteel voor geloof ó geloof  is ruimer dan eigen ervaring.   a.       Het geloofsavontuur heeft iets dat bij uitstek persoonlijk en heel individueel gekleurd is. Anekdote : Een Franse gevangenisaalmoezenier gaat op bezoek. Een oudere gevangene vraagt hem het doopsel. De gevangenisaalmoezenier is wat verwonderd. Hij weet dat de gevangene met geloof bezig is, maar ook dat hij hem onlangs nog zei zelf niet te geloven. Gevangene vertelt hem over de zuster die al meer dan 10 jaar werkt in de ziekenboeg van de gevangenis, waar eigenlijk niemand wil werken. Als die vrouw er vrijwillig voor kiest om hier te komen werken, en dat als meer dan 10 jaar, dan kan het niet anders dan dat God bestaat. Wilt u mij dopen? Ø   De hele onderscheiding van de geesten van Ignatius is hierop gebaseerd. God spree

De vasten: ramadan van de christenen?

Afbeelding
Vandaag begint voor de christenen de 40-dagentijd, vaak de “vasten” genoemd. Deze liturgische periode wint snel opnieuw aan belang bij de christenen. Ook in de media. De zichtbare aanwezigheid van de islam in onze landen, en dus ook van de ramadan, is hier zeker niet vreemd aan. Vaak worden vasten en ramadan als min of meer identiek voorgesteld. Toch zijn hun inhoud en betekenis erg verschillend. Ze hebben punten gemeen: het is een periode van vasten, gebed, solidariteit en, ten gronde, van bekering en terugkeer tot God. Toch is hun betekenis én inhoud anders. De veertigdagentijd is een voorbereiding van het Paasfeest en herdenking van de 40 jaar die de Hebreeën in de woestijn hebben doorgebracht en de veertig dagen van Jezus in de woestijn. De ramadan is noch de voorbereiding van een feest, noch de herdenking van een gebeurtenis. De ramadan is in de eerste plaats een maand van vasten. Komt daarbij dat de inhoud en vorm van het vasten heel verschillend is. Voor de chris

Spirituele discipline als hulpmiddel voor intensere 40-dagentijd - videogesprek met Nikolaas Sintobin sj

Afbeelding
De 40-dagentijd is een een hulp die de Kerk ons aanreikt om ons voor te bereiden op het Paasfeest. In dit korte video-gesprek met Rick Timmermans legt Nikolaas Sintobin sj uit hoe "spirituele discipline" kan helpen om dit ook effectief mogelijk te maken.

Nikolaas Sintobin sj geeft tegenstrijdige tips om goed te vasten (video)

Afbeelding
In dit video-interview met de EO geeft Nikolaas Sintobin sj concrete tips over soms onvermoede vormen van vasten. Ook heeft hij het over het waarom van het vasten.

Wat is goed en wat is kwaad? Hoe Ignatius leert het onderscheid te maken

Afbeelding
De dynamiek van Jezus en die van de boze ... Het is een van de oudste en de meest ingrijpende meditaties die Ignatius van Loyola uitwerkte in de Geestelijke Oefeningen.  In deze voordracht probeer ik deze persoonlijke ervaring van Ignatius te vertalen naar onze hedendaagste context. Meer hierover vind je in mijn boek " Vertrouw op je gevoel ".  

Gezworen vijanden? - Beklijvende kortfilm over vijandsliefde

Afbeelding
Gezworen vijanden? Het hoeft niet per se. Vijandsliefde is mogelijk. Adembenemend ... s

Twee tips van paus Franciscus boodschap voor de 40-dagentijd 2023

Afbeelding
  In zijn jaarlijkse boodschap voor de 40-dagentijd geeft paus Franciscus onder meer onderstaande tips. 1. Allereerst, zegt de paus, moeten we "naar Jezus luisteren". "De vastentijd is een tijd van genade voor zover we luisteren naar Hem die spreekt", benadrukt Franciscus. Zo is de vastentijd een weerspiegeling van het "synodale proces" dat "ook vaak moeilijk lijkt" tot op het punt van "ontmoediging". "Maar wat ons aan het eind wacht is ongetwijfeld iets wonderbaarlijks en verrassends, dat ons zal helpen om Gods wil en onze opdracht in dienst van zijn Koninkrijk beter te begrijpen" , vervolgt Franciscus. Hij voegt eraan toe dat de synode " geworteld is in de traditie van de Kerk en tegelijkertijd openstaat voor het nieuwe".   2. Het tweede advies van de paus is "niet vluchten in een religiositeit die bestaat uit buitengewone gebeurtenissen". Veeleer, zo benadrukt hij, moeten wij de moed hebben "de rea