Een jaar van genade loopt op zijn einde


Vandaag verscheen onderstaande overweging van Brian Grogan sj op www.gewijderuimte.org.

Een jaar van genade loopt op zijn einde  en een nieuw jaar begint. Eer ik bedenk wat het komende jaar zal brengen, wil ik achterom kijken naar het voorbije jaar, en het even tegen het licht houden. Daar ontdek ik dan de vaardige meesterhand van God, en dit schenkt mij vertrouwen dat het komende jaar even rijk zal zijn.

Eerst tracht ik enkele goede dingen te noteren die ik mocht ervaren. ‘Elke goede gave, elk volmaakt geschenk, daalt neer van boven, van de vader van de hemellichten’ (Jak 1, 17). In al wat goed is, vind ik God! God schenkt ons zijn goedheid overvloedig, zoals de zon haar warmte en licht meedeelt. Zoveel goede dingen heb ik mogen ervaren: het leven zelf, gezondheid, vriendschap,  periodes van vreugde en geluk, allerlei  tekens van genegenheid, speciale genaden, een diep Godsgevoel. (Ik denk eraan daar ook Gewijde Ruimte bij te rekenen!) Zoals de psalmist vol bewondering zegt: ‘En dán kroont Gij het jaar met uw gaven’ (Ps  65, 12). Ik ben dankbaar voor al het goede dat mij gegeven werd, ook voor het goede dat ikzelf heb gedaan.

Maar niet alles was zo goed! Op mijn weg kende ik tegenslagen, ziekte  en lijden onder allerlei vormen. Denk ik dieper na, dan bemerk ik hoe in bepaalde gevallen een slechte situatie op iets goeds uitliep. Gods hand gaat voorzichtig te werk, zodat er iets goeds voortkomt uit het kwade dat wij verrichten. Dit wordt ons op dramatische wijze duidelijk gemaakt in Jezus’  lijden, en dit doorstraalt iedere dag. God aanvaardt wat wij slecht doen, zet zich dan aan het werk om het in zijn goddelijk plan een plaats te geven.  En hiervoor dank ik God opnieuw.

Het komende jaar ligt veilig in Gods handen.


Brian Grogan S.J.

Reacties

Déanna Leenaers zei…
Dank pater Brian Grogan s.j.dat jouw woord me uitnodigde tot dankend meebidden over het voorbije jaar.Ook dank om jouw hoopvolle zin: " Het komende jaar ligt veilig in Gods Handen...
Mooi en veilig Nieuw jaar wens ik je toe..

Meest gelezen

Hoe paus Franciscus zwakke plekken blootlegt bij katholieken én protestanten

Een geslaagd leven en humor

Allereerste verklaring waarom je je niet lekker voelt - Help, het gaat niet goed met mij (6/11)

Hoe kan je weten of je houdt van God? - De ervaring van Pedro Arrupe sj