Wat je zoal kan leren op diplomatieke recepties ...


In onderstaande tekst legt Finbarr Lynch sj haarscherp uit wat bidden precies is. 
Ik ben geneigd te geloven dat alle mensen van tijd tot tijd bidden. Ik herinner mij de bedenking van de echtgenote van een diplomaat.
Zij was de oppervlakkige geestigheden en nietszeggende gesprekken op de samenkomsten van diplomaten beu en besloot ermee te beginnen om aan degenen die zij ontmoette de vraag te stellen: “Welke plaats heeft het gebed in uw leven?” De mensen die zij de vraag stelde kwamen uit verschillende culturen en godsdiensten. Tot haar aangename verrassing ontdekte zij dat zij allemaal baden en zich openstelden voor een hogere macht om hulp te vragen of om hun dankbaarheid uit te drukken.
Gebed schijnt te beantwoorden aan een nood in ieder van ons als we ons realiseren dat wij niet alles onder controle hebben en dat we omtrent ons leven te maken krijgen met een raadsel, een mysterie. Het leven heeft inderdaad iets van een puzzel. Bidden is een natuurlijk gegeven.
Vele mensen die aan deze nood, deze behoefte blijven aandacht schenken, maken dagelijks tijd voor gebed. Of we nu gebeden gebruiken die door anderen zijn opgesteld, zoals de psalmen, ofwel met onze eigen woorden onze onze noden en behoeften heen gaan in een eenrichtingsgesprek, we vertrouwen erop dat we gehoord worden.
Maar, als we dit zo volhouden, dan komen we op een punt waar we aanvoelen dat bidden meer inhoudt dan het zeggen van gebeden. Bidden is het beleven van een wederzijdse relatie. Wie onder ons zijn bidden beperkt tot het zeggen van gebeden, houdt één zijde van die relatie onder controle. Dit beperkt uiteraard de relatie en beperkt ook de gebedservaring.
Als ik verlang te weten dat ik gehoord word, als ik een echo verlang te horen van mijn gebeden en te leren wat God mij wil zeggen, dan moet ik de grens van de gebruikelijke formules overschrijden en ontdekken hoe te luisteren, hoe de signalen die van God komen op te pikken. God wil in mijn gebed een actieve rol spelen. Zo’n ontwikkeling vraagt tijd, want leren bidden, zoals leren liefhebben is een lange reis, en men leert het maar door het te doen.

Reacties

Anoniem zei…
Mooi, om zo ook te luisteren naar de ander is inderdaad een lange reis op de weg van benoemen, begrip en liefde.

Meest gelezen

Wat jezuïet Dries van den Akker sj te vertellen heeft in het aanschijn van de dood

Waarom Vlaamse bisschoppen verklaring publiceerden over kerkelijk vieren van homoseksuele liefdesrelaties

God zoeken zonder klooster. Het religieuze leven van de jezuïeten - Een serie van Jos Moons (1/6)

Hoe omgaan met een onuitstaanbare maar heilige zuster - op het feest van de heilige Theresia van Lisieux

Wat is het belangrijkst: Jezus of het Heilig Sacrament - Anthony de Mello sj

Naar de wortels van de lach (1/3) - Interview met Nikolaas Sintobin sj

Geloof jij in engelen? - De mening van Nikolaas Sintobin sj

Als Ignatius van Loyola een toekomstige heilige aanraadt om niet te veel te bidden

Wat je van een bedrieger kan leren