Oproep tot steun van Vlaamse vrijwilliger in jezuïetencollege Uruguay


Pascal Calu is een jonge Vlaming die gedurende één jaar als vrijwilliger samenwerkt met de Uruguayaanse jezuïeten: als leerkracht, catechist en sociaal werker. Hij doet een oproep op uw vrijgevigheid voor onderstaand project: de bouw van een kapel voor het jezuïetencollege in Tacuarembo. Pascal is letterkundige en vertaalde onlangs voor Averbode  "Het jezuïetenantwoord op (bijna) alle vragen, Spiritualiteit voor het echte leven", van de Amerikaanse jezuïet James Martin. 

Een jaar vrijwilligerswerk
In Tacuarembó, een stad in het armere noorden van Uruguay, werk ik als vrijwilliger via de organisatie Iñigo van de Franse jezuïeten voor enkele werken van de lokale jezuïeten. Eén van de belangrijkste onderdelen daarbij is ondersteuning bieden aan de activiteiten van het lokale jezuïetencollege. Het Colegio San Javier werd gesticht in 1954 en biedt onderwijs aan leerlingen van de kleuterschool tot en met de hogere middelbare school. Daarbij gaat veel aandacht uit naar de vorming van de gehele persoon. Het college beschikt over een pastorale dienst die instaat voor de lessen christelijke vorming en voor allerhande pastorale activiteiten. De buitenschoolse jeugdbewegingen (MEI-Horneros-Castores) zijn daarbij heel belangrijk. Via concrete dienstbaarheid aan de lokale gemeenschap worden de leerlingen aangespoord om hun (ontkiemend) geloof ook in daden om te zetten en daarnaast is er ook plaats voor verdere geloofsverdieping. De dienstbaarheid gaat van het bouwen van huizen voor de armen, het bezoeken van bejaarden, het animeren van weeskinderen tot het evangeliseren in een naburig dorp.

Bouw kapel
Om deze bewegingen en de andere pastorale activiteiten van het college te grondvesten en verder te ontwikkelen willen we op het terrein van het college een kapel bouwen. Uit mijn ervaring hier is dat cruciaal zodat de dienstbaarheid niet beperkt blijft tot daden, maar ook een sterker fundament krijgt in het geloof. In het seculiere Uruguay zijn subsidies en fondsenwerving voor religieuze doeleinden onmogelijk. Daarom moeten we hulp zoeken van buitenaf. De plannen voor de kapel liggen klaar. Zodra het budget er is, kan met de bouw worden gestart. De kost wordt geschat op US$ 100.000. De hoge kostprijs heeft alles te maken met de afgelegen locatie van Tacuarembó. Momenteel hebben we al US$10.000 ingezameld.

Uw bijdrage — hoe klein ook — kan ons helpen om de religieuze vorming en ontwikkeling van de jongeren van Tacuarembó bij te staan.

U kan het project steunen door een gift over te maken op onderstaand rekeningnummer met vermelding ‘Bouwproject San Javier’.

IBAN:  BE13 7360 2306 4139BIC: KREDBEBB


Reacties

Anoniem zei…
Is er ook een banknummer in Nederland, waarop ik een (kleine) bijdrage kan storten ?
Dank voor je vraag! Op het nummer dat hierboven vermeld wordt kan je ook vanuit NL een storting doen, zonder bijkomende kosten!
Anoniem zei…
Anonymous is Embert R. uit Oosterhout NB.
Ik heb telefonisch bij de bank geinformeerd. Een overschrijving kan alleen als men overschrijvingsformulieren heeft voor het buitenland. Het is wél mogelijk om naar de bank te gaan en te vragen of men overschrijving wil doen, als het eenmalig is. Men moet dan wel de bankpas een identiteitsbewijs meebrengen.
Vrijdag 10 juni heb ik dat gedaan. Er was wel een probleempje; nl.er moest ook een plaats ingevuld worden. De betreffende medewerkster heeft het project opgezocht; kwam bij de Jezuieten uit; de officiele site. Ik heb voor Antwerpen gekozen. Ik neem aan dat het allemaal goed verloopt.

Ik hoop ook dat het project voltooid kan worden.

Dank voor uw reactie; dank voor de overwegingen op deze site.Een overschrijving kan alleen als men overschrijvingsformulieren heeft, die specifiek bedoeld zijn voor het buitenland.
Beste Embert, Heel hartelijke dank!

Meest gelezen

Paus Franciscus: of ik mij meer Paus dan wel jezuïet voel?

Twee tips van Jezus voor een goed leven - Homilie van Nikolaas Sintobin sj voor deze zondag

Hoe je kan weten hoezeer je van God houdt - heilige Edith Stein

Hoe kan je een mens een gevoel van eigenwaarde geven?

Creativiteit, wat is dat? - Een nieuwe serie van Nikolaas Sintobin sj over "Creëren, teken van hoop" (1/8)"

Kan je leren vergeven?