Waarom felle reacties op aartsbisschop De Kesel de katholieke Kerk niet dienenDe voorbije weken werd in de sociale media heftig gereageerd op de beslissing van Mgr. De Kesel inzake de Fraterniteit van de H. Apostelen. Vaak kwamen deze commentaren uit de binnenste kern van de katholieke Kerk. Dat sommigen ongelukkig zijn met deze beslissing is te begrijpen. De indruk kan namelijk bestaan dat de aartsbisschop een beloftevol  kerkelijk initiatief moedwillig de grond inboort. Wat mij echter bevreemdt is zowel de toon als de argumenten die in deze commentaren ontwikkeld worden. Drie bedenkingen hierbij.

1.     Christenen vandaag zijn kritisch en mondig. Dat is een goede zaak. Nogal wat schrijvers lijken in dit dossier echter zelfs de mogelijkheid van goede trouw van de aartsbisschop niet in overweging te nemen.

2.     In de reacties wordt vaak gesteld dat de aartsbisschop niet het achterste van zijn tong liet zien. Uiteraard. Wie vertrouwd is met (kerkelijke) communicatie weet dat dit eerder regel dan uitzondering is. Eigen aan kerkelijke dossiers is dat er naast objectieve redenen vaak ook gevoelige want persoonsgebonden informatie in het spel is. Respectvol communiceren in deze betekent voor de gezagsdragers dat een deel van de argumentatie niet publiek kan worden gemaakt.

3.     Heel wat commentaren lijken aartsbisschop De Kesel a priori het recht te ontzeggen om de beslissing te nemen die hij genomen heeft. Ecclesiologisch is dit problematisch. In het bijzonder vanwege mensen die belijden dat zij geloven in de ene, heilige, katholieke en apostolische Kerk. Binnen onze Kerk is er een verscheidenheid aan ambten en charisma’s. Aan de bisschop om de plaatselijke Kerk te leiden. Dus ook om knopen door te hakken. Complexe dossiers zijn niet wit-zwart. Er dient afgewogen en beslist te worden. Dit is wat Mgr. De Kesel heeft gedaan. Hij heeft daarbij de andere bevoegde bisschoppen en de Heilige Stoel geconsulteerd en hun steun verkregen. Bovendien werden alle in België verblijvende leden van de Fraterniteit gehoord. Dit is de wijze waarop de hiërarchische katholieke Kerk van oudsher functioneert.

Genoemde reacties, ook als zij met goede bedoelingen worden geformuleerd, dienen onze Kerk niet. Dus ook niet de Fraterniteit van de H. Apostelen.


Nikolaas Sintobin sj

Dit opiniestuk werd ook gepubliceerd op www.kerknet.be

Reacties

Meest gelezen

"Ik zal blij zijn als ik andermaal sterf" - een gedicht-overweging van T.S. Eliot over de drie Koningen

Ignatiaans bidden met psalmen: hoe en waarom - Podcast met Nikolaas Sintobin sj

Knip hem door, nu het nog kan ...

Waarom het gebed vaak "niet lukt"

Houdt God in het bijzonder van mij persoonlijk? - Piet van Breemen sj

Als de Sint-Pietersbasiliek doet denken aan de synagoge van Nazareth - Homilie Nikolaas Sintobin sj