Mag de waarheid gaten vertonen? - Waarheid in tijden van internet (13/15)


Een tijd geleden gaf ik een voordracht aan de theologiefaculteit van de KULeuven over “Waarheid in het digitale tijdperk”. Enkele uittreksels. (13/15)

Waarheid als onaffe, interactieve dynamiek 

De gedigitaliseerde mens verlangt dat zijn stem wordt gehoord. Meer nog dat hij zelf zijn bijdrage kan leveren tot deze dynamiek.

De postmoderne mens gelooft niet langer in een definitief, alomvattend antwoord. Het besef groeit dat het mysterie wel degelijk bestaat en dat de waarheid zich niet laat opsluiten in menselijke waarheidsuitspraken. Vandaar dat het mensendiscours gaten mag en dient te vertonen. Een mensendiscours kan niet pretenderen de volmaakte en definitieve uitdrukking te zijn van die waarheid. Het kan wel een aanbod zijn waarmee je in dialoog kan treden. Een aanbod dat bewust lege ruimtes bevat die je zelf mag invullen om je zo die waarheid eigen te kunnen maken.

Dit derde criterium nodigt uit tot nederigheid. Het gaat over vragen stellen, elementen van antwoord aanbieden in een gezamenlijk zoekproces,  eerder dan over definitieve stellingnames of sluitende antwoorden. Volledigheid wordt vaak echt niet verwacht.

Reacties

Anoniem zei…
De liefde is de kern en de waarheid wordt getoond.
Vergissingen zijn menselijk, misschien zijn dat de gaten.
De waarheid is moeilijk te verdragen en toch laat de mens zich zien vanuit duistere hoeken.
Gaten in mensen valt niet te verdragen.

Anoniem zei…
Nog even; het onverdraagzame verdragen bestaat, het is geweldloze verdraagzaamheid, het is afstand nemen zonder onverschilligheid. Misschien valt de vluchteling hieronder, deze wil gered worden en gaat op weg.

Meest gelezen

Waarom zoveel mensen aanstoot nemen aan de Kerk

De vasten: ramadan van de christenen?

Wat maakt vasten tot christelijk vasten? Nikolaas Sintobin sj legt het kort en bondig uit - video

De dierenwereld op zijn kop

"Ik heb me voorgenomen om zorgeloos te leven" Hoezo? Uitleg door Nikolaas Sintobin sj

Speciale podcast met levensgebed voor de 40-dagentijd

Wie zorgt er voor de ziel van de theoloog - Voordracht Nikolaas Sintobin sj

Het meest noodzakelijk én het makkelijkst om te vermijden voor de christen