Mag de waarheid gaten vertonen? - Waarheid in tijden van internet (13/15)


Een tijd geleden gaf ik een voordracht aan de theologiefaculteit van de KULeuven over “Waarheid in het digitale tijdperk”. Enkele uittreksels. (13/15)

Waarheid als onaffe, interactieve dynamiek 

De gedigitaliseerde mens verlangt dat zijn stem wordt gehoord. Meer nog dat hij zelf zijn bijdrage kan leveren tot deze dynamiek.

De postmoderne mens gelooft niet langer in een definitief, alomvattend antwoord. Het besef groeit dat het mysterie wel degelijk bestaat en dat de waarheid zich niet laat opsluiten in menselijke waarheidsuitspraken. Vandaar dat het mensendiscours gaten mag en dient te vertonen. Een mensendiscours kan niet pretenderen de volmaakte en definitieve uitdrukking te zijn van die waarheid. Het kan wel een aanbod zijn waarmee je in dialoog kan treden. Een aanbod dat bewust lege ruimtes bevat die je zelf mag invullen om je zo die waarheid eigen te kunnen maken.

Dit derde criterium nodigt uit tot nederigheid. Het gaat over vragen stellen, elementen van antwoord aanbieden in een gezamenlijk zoekproces,  eerder dan over definitieve stellingnames of sluitende antwoorden. Volledigheid wordt vaak echt niet verwacht.

Reacties

Anoniem zei…
De liefde is de kern en de waarheid wordt getoond.
Vergissingen zijn menselijk, misschien zijn dat de gaten.
De waarheid is moeilijk te verdragen en toch laat de mens zich zien vanuit duistere hoeken.
Gaten in mensen valt niet te verdragen.

Anoniem zei…
Nog even; het onverdraagzame verdragen bestaat, het is geweldloze verdraagzaamheid, het is afstand nemen zonder onverschilligheid. Misschien valt de vluchteling hieronder, deze wil gered worden en gaat op weg.

Meest gelezen

Rik Torfs over waarom hij zo enthousiast is over het boek "Bidden met de Bijbel" van Nikolaas Sintobin sj

Traditionalisme in de katholieke Kerk: zo heerlijk (post)modern, tegen wil en dank

Waar de Heilige Geest allemaal goed voor is: door iemand die het kan weten (Karl Rahner sj)

Hoe paus Franciscus zwakke plekken blootlegt bij katholieken én protestanten

Wat godsdienstig niet en wel betekent - Edith Stein

Een drieëene God: wat wil dat zeggen? - Homilie Nikolaas Sintobin sj, feest Drieëenheid

Je kan maar bekeren waar je van houdt: Teilhard de Chardin(1/2)

Hoe handelen als je zeker gaat mislukken? - Citaat van Theresia van Lisieux

Wat je kan leren van een priester en zijn bril - Pinksternoveen, dag 9: zelfbeheersing

Katholieke handleiding voor omgang met geweld - Homilie van Nikolaas Sintobin sj voor deze zondag