Hoe Paus Franciscus baby Marietje de weg wijst


Vorig WE heb ik Marie Van Roost gedoopt. Hieronder vindt u de evangelielezing en de homilie.

Lc 19, 11-28

Aan de mensen die stonden te luisteren, vertelde Jezus nog een gelijkenis, aangezien hij nu dicht bij Jeruzalem was en zij dachten dat het koninkrijk van God nu spoedig zou aanbreken.  Hij zei: ‘Een man van voorname afkomst ging op reis naar een ver land om het koningschap in ontvangst te nemen en dan terug te keren. Hij riep tien van zijn dienaren bij zich, gaf elk van hen honderd drachme en zei tegen hen: “Ga daarmee handeldrijven terwijl ik weg ben.” Maar zijn landgenoten haatten hem en stuurden afgevaardigden achter hem aan met de boodschap: “We willen niet dat die man koning over ons wordt!”  Bij zijn terugkeer, toen hij het koningschap had ontvangen, liet hij de dienaren aan wie hij het geld had gegeven bij zich roepen om te vernemen wat ze met handeldrijven hadden verdiend. De eerste kwam en zei: “Heer, uw geld heeft het tienvoudige opgeleverd.”  Zijn meester zei: “Voortreffelijk, je bent een goede dienaar. Omdat je betrouwbaar bent geweest in iets zeer gerings verleen ik je het bestuur over tien steden.” De tweede kwam zeggen: “Uw geld, heer, heeft het vijfvoudige opgebracht.”  Tegen hem zei hij: “Jij krijgt het bestuur over vijf steden.” Toen kwam de derde dienaar, die zei: “Heer, hier is uw geld, ik heb het in een doek voor u bewaard. Ik was bang voor u, omdat u een streng man bent die terugvordert wat hij niet heeft gestort en oogst wat hij niet heeft gezaaid.” Zijn meester zei tegen hem: “Je bent een slechte dienaar, met je eigen woorden zal ik je veroordelen! Je wist dat ik een streng man ben en terugvorder wat ik niet heb gestort en oogst wat ik niet heb gezaaid? Waarom heb je mijn geld dan niet bij de bank in bewaring gegeven? Dan had ik het bij mijn terugkeer met rente kunnen opvorderen.” En tegen degenen die erbij stonden zei hij: “Neem hem de honderd drachme af en geef ze aan de knecht die het tienvoudige verworven heeft.” Ze zeiden tegen hem: “Heer, hij heeft al het tienvoudige!” “Ik zeg jullie: wie heeft zal nog meer krijgen; maar wie niets heeft, hem zal zelfs wat hij heeft worden ontnomen. En die vijanden van mij die niet wilden dat ik koning over hen werd, breng hen hier en dood ze voor mijn ogen.”’

De tekst die, we zonet hoorden is geen makkelijke tekst. Dit verhaal kan aanleiding geven tot misverstanden. Het komt uit een cultuur die niet meer de onze is. Het is dan ook belangrijk om tussen de lijnen door te lezen en om te incultureren.

Ik zou drie puntjes willen vermelden.

1.     De “man van voorname afkomst” laat zijn onderdanen vrij. Hij geeft hen 100% de ruimte om al of niet hun verantwoordelijkheid op te nemen. En we merken idd dat ze er anders verschillend mee omgaan. Gemeenschappelijk is enkel dat ze vrij worden gelaten! De mens is zelf drager van zijn leven.

Dat geldt ook voor jullie dochtertje, ook al zijn jullie het nu die ervoor kiezen haar te laten dopen. Als Marie ouder zal zijn zal zij zelf kiezen. Maar je kan maar kiezen als je weet wat er te kiezen valt. Als jullie voor jullie kindje nu niet zelf bewust een keuze maken inzake geloofscultuur, dan zullen de speelplaats, het internet, de videogames dat doen. Jullie beslissing nu is voorwaarde opdat Marie later zelf haar levensbeschouwelijke keuze zal kunnen maken.

2.     We zijn geroepen tot vrijheid. Dat wil niet zeggen dat alles aan mekaar gelijk is. Er is hieromtrent een duidelijke rode draad in dit verhaal. Wat is het verschil tussen de twee soorten dienaren?

a.    Dat de ene meer getalenteerd is dan de andere? Zeker, er zijn verschillen tussen mensen. Ook inzake aangeboren mogelijkheden. Maar daar gaat het niet over. Alle 10 de dienaren worden uitgenodigd om zich in het avontuur van het leven te storten, elk met zijn middelen. Of Marietje nu een hoog IQ zal ontwikkelen of intellectueel middelmatig zal zijn, daar zal haar geluk niet van afhangen.

b.    Het onderscheid dat Lucas ons aangeeft in zijn verhaal ligt elders: het gaat over vertrouwen, overgave en openheid, aan de ene kant, of angst, argwaan en terugplooien op jezelf, aan de andere kant.

                                     i.     De ene groep dienaren leeft vanuit vertrouwen. Het zijn geen naïevelingen. Wel mensen  die durven geloven in zinvolheid, goedheid, betrouwbaarheid.
                                   ii.     De andere groep laat zich leiden door angst en argwaan.
                                 iii.     De gevolgen zijn duidelijk: vertrouwen leidt tot meer leven en geluk. Argwaan en angst rijden een mens vast.

c.     Hier ligt een enorme uitdaging voor jullie, Dirk en Veerle, en peter en meter, als directe opvoeders van mensje dat nog alles te leren heeft. In de mate dat jullie zich zelf tav Marie zullen laten leiden door vertrouwen, door mildheid, door eisende én vergevende liefde, in diezelfde mate zal het voor haar makkelijker worden om haar eigen leventje te ontplooien en haar unieke menselijkheid te ontwikkelen.

3.     Ik vat samen: Marietje, is geroepen tot vrijheid. De uitdaging is om haar zo op te voeden dat ze kan groeien in vertrouwen. Maar hoe doe je dat? Moet je snel een roze bril gaan kopen? Of is er zoiets als spirituele prozac?

a.    Misschien is het antwoord helemaal niet moeilijk. Sinds een aantal maanden is er een meneer waar de hele wereld gek lijkt op te zijn. Hij krijgt de ene internationale prijs na de andere. Op internet in het algemeen, en op FB en Twitter in het bijzonder is hij de meest vernoemde mens. De machtigen van de wereld schuiven bij hem aan. Zelf verkiest hij naar de kleinen te gaan. Hij is niet uitzonderlijk knap of rijk, maar hij straalt liefde, tederheid en vreugde uit, op zo’n wijze dat iedereen er lijkt voor te zwichten. Hij werkt als een paard, 7 dagen op 7, ook al is hij al bejaard. Toch lijkt hij boordevol energie en kracht, vertrouwen en hartelijkheid. Wat is het geheim van paus Franciscus?

b.    Neen, Franciscus spreekt zelden over zichzelf. Wel over een God die van mensen houdt. Zoveel, dat Hij alles over heeft voor die mens, ook al gedraagt die zich vaak helemaal niet goed. Een God die zorg draagt voor elk van ons. Ook al begrijpen we dit vaak niet en zouden we willen dat Hij dit anders doet, ttz meer op onze manier. Een God die zich ten volle laat kennen in Jezus over wie de evangelisten geschreven hebben en die de Kerk verkondigt.


c.     Beste ouders, beste peter en meter, de beste raad die ik jullie kan geven is gewoon: leer Marietje Jezus kennen. Niet als een mooie legende uit een ver verleden. Wel als de Levende Heer die de mens leert om mens te zijn en hem opent op het mysterie van God. Hij is de unieke sleutel die toegang geeft tot het ware leven en de ware vreugde.

Reacties

Anoniem zei…
Hartelijk Dank U Pastor Nikolaas Sintobin S.J. voor Liefde en Wijsheid aan/met ons delen, en in Liefdevolle en Wijze woorden verteld. citeer alstublieft deel tekst dat m.i. past bij Uwe woorden "........Jezus als de Levende Heer die de mens leert om mens te zijn en hem opent op het mysterie van God.".
titel citeren tekst: " The Energy Of Faith" , " What we believe becomes reality. It has been said that faith can move mountains.
The highest mountains are our negative thoughts, feelings and ideas, which block our capacity to rise beyond our limits.
Faith is the energy of understanding that enables us to realize anything is possible even if it is not visible in front of our eyes".
einde citeren.
Anoniem zei…
Prachtige foto, prachtige lezing en een zeer mooie naam voor het kindje " Marietje "
Weeral een zegening extra bij op aarde, waar Jezus en Maria zeker bij glimlachen!

Tinus
Anoniem zei…
Met andere foto zag ik vorige week ook deze bijdrage,niet?
Anoniem zei…
Hartelijk Dank U Pastor Nikolaas Sintobin S.J. voor prachtig mooi foto, en liefdevolle tekst, dat ik, wij, kunnen ons visualiseren deze liefdevolle rituaal in Rooms Katholieke Kerk, en kunnen ons uitbeelden, hoe krachtig is de zegen tijdens deze rituaal voor kind in begin van zijn leven, en voor zijn ouders, als richt lijn in liefdevolle leiden/dienen.

Meest gelezen

Waar de Heilige Geest allemaal goed voor is: door iemand die het kan weten (Karl Rahner sj)

"Vertrouwen in de liefde, eerder dan in mijn eigen zieligheid" - Vertrouwen (3/6)

Heilig Hart van Jezus - waarover gaat dat eigenlijk

Wat een stervende vrouw me leerde over dankbaarheid - Mijmering van Nikolaas Sintobin sj

Sacramentsdag: Rahner over wie Jezus eigenlijk is

"Wijselijk onwetend" luisteren naar de Geest - Hoe Ignatius onderscheidde

Een God die één en ook drie is. hoe moet je dat in Godsnaam verstaan? - Een uitleg door Nikolaas Sintobin sj