De laatste tweets van Paus Franciscus, vertaald in het Nederlands


Hieronder vindt u een bloemlezing uit de meest recente tweets van Paus Franciscus.

 • Het kruis is de prijs voor de echte liefde. Heer, geef ons de kracht om ons kruis te aanvaarden en te dragen! (6.12.13)
 • Heiligheid betekent niet dat je buitengewone dingen doet. Wel dat je de gewone dingen doet met liefde en geloof. (5.12.13)
 • We worden allen opgeroepen tot vriendschap met Jezus. Wees niet bang om je te laten beminnen door de Heer. (3.12.13)
 • Zijn je zonden groot? Zeg aan de Heer: vergeef me, help me om weer op te staan, verander mijn hart. (2.12.13)
 • De Kerk roept ons allen op om ons te laten omhullen door de tederheid en de vergiffenis van de Vader. (30.11.13)
 • Het is moeilijk voor ons om anderen te vergeven. Heer, geef ons uw barmhartigheid om altijd te vergeven. (29.11.13)
 • Laten we leren om echt te gehoorzamen aan het Woord van God, bereid voor de verrassingen van de Heer die tot ons spreekt. (28.11.13)
 • De Kerk is missionair. Christus zendt ons uit om de vreugde van het Evangelie uit te dragen naar de hele wereld. (26.11.13)
 • Leven vanuit de naastenliefde is niet je eigen belang nastreven. Wel de lasten dragen van de allerzwaksten en van de allerarmsten. (25.11.13)
 • De sacramenten zijn de aanwezigheid in ons van Jezus Christus. Daarom is het belangrijk te biechten en de communie te ontvangen. (23.11.13)
 • Het Rijk van God is er voor hen die hun zekerheid plaatsen in Gods liefde, niet in materiële dingen. (22.11.13)
 • Heilig zijn is niet het privilege van een klein groepje, maar een roeping voor allen. (21.11.13)

Reacties

Anoniem zei…
Hartelijk Dank U voor delen met ons Uwe lezers, twitter wensen van de Heer Paus Franciscus. Alle tekst is voor mij een Inspiratie en wijsheid. Eén tekst, alstublieft als mag citeren: " We worden alle opgeroepen tot vriendschap met Jezus. Wees niet bang om je te laten beminnen door de Heer".
Voor mij is een idee toegestroomd n.a.v. : Op Ned.TV, j.l. "ACTIES" en " LEED" in programma besproken, van: " acties" van zgn"hoeligans" tijdens "dag" van voetbal wedstrijden. "Leed" dat zijn vernielingen aangebracht door o.a. groep van cá 750 personen, tijdens dag van "een wedstrijd", en gigantische kosten voor samenleving om die vernielingen keer op keer herstellen.
Mijn redeneren: voor deze groep zogenaamd "hoeligans" een prachtig film aanbieden nog voor de aanvang van wedstrijd.Buiten op groot scherm in Open Lucht, in de buurt van stadion, om deze Jong Volwassenen Mannen met een prachtig gratis film in positief sfeer stemmen, leren, en ook Jezus als hun Vriend leren kennen. Keuze film? een hoog bekroond bijvoorbeeld "La Grande Bellezza", o.a. et cetera.
Vraag: wie dat gratis scherm en film zal bekostigen? Antwoord: Gemeente kas in die grote Stad, dat grote scherm en film kosten veel minder dan die gigantische kosten om schade/ vernielingen te repareren.
Anoniem zei…
aanvulling alstublieft op reactie van 8 december 2013, 14:24. Tweet van de Heer Paus Franciscus, eerste regel graag citeer alstublieft: " Het Kruis is de prijs voor de echte liefde. Heer, geef ons de kracht om ons Kruis te aanvaarden en te dragen!." mijn redeneren: nu mijn verleden onder loep: had ik eerder in mijn leven dat "begrip van Kruis" als Liefde bewijs" ervaren, zou ik toen betere keuzes gemaakt hebben. Betere keuzes bedoel ik dat ik zou niet gaan jammeren dat ik een niet "te ideale partner had", na een tijdje te hebben ontdekt, maar ik zou mijn leven toen zien als een leer tijd, om mezelf intensief gaan ontwikkelen, om in die tijd die "niet ideale partner" met meer begrip tegemoet, en met Gods leiding het beste van maken. Tweets van de Heer Paus Franciscus zijn een grote onderwijs, voor jongeren en alle mensen, om vanuit andere visie eigen leven en leven van naaste bezien, en aan werken in positief doel.
"Kruis is de prijs voor de echte liefde" begrijp ik nu dat ook mijn liefde voor mijn naaste die ik lief heb, vereist werken! Werken eerst aan mezelf, om meer van mijn naaste begrijpen en: leren, lief hebben, onvoorwaardelijk.
Hartelijk Dank U Nikolaas Sintobin SJ voor mogelijk maken Tweets van Paus Franciscus lezen en van leren.
Anoniem zei…
Voorstel alstublieft als is toegestaan, deze idee: Alle Tweets van de Heer Paus Franciscus in alle Rooms Katholieke Kerken laten " heilig, genezend, onderwijzend, opbouwend werk doen".
Vraag: hoe? antwoord: door alle functionarissen die een Rooms Katholieke Kerk besturen, "die RKK gebouw" , deze "Tweets van de Heer Paus Franciscus eigen maken" en continu op alle dagen aanbieden aan alle mensen, verschillende geloven, en of anders geaarde mensen, consult, consulten, geven, in die RKK Kerkgebouw, met ruim promotie bekend maken, en op vrijwillige basis beloningen verzoeken/aanvaarden. Dat bedoel ik als een "biecht" van een persoon voor Priester, maar op een grotere schaal. Dat, niet in een Biecht stoel, maar met mogelijkheid met meerdere personen tegelijkertijd zou kunnen, ouders met kind, of anders. Het betekend dat RKK gebouwen intensief zouden worden bezocht, en bezoekers, met wijsheid opgeladen, trouwe Katholieken zouden worden als die nog niet waren. Titel van Consult bijvoorbeeld: "Liefde! ? vinden? zoeken? ontdekken? kom binnen, kennis maken."
Anoniem zei…
aanvulling nog een alstublieft voor reactie 9 december 2013, 13:31, Consult in RKK gebouw, in een prachtig gebouw dat tot God ontdekking ideale podium zou kunnen vergroten. Titel Consult: " Liefde !? , vinden? zoeken? ontdekken? Kom Binnen, kennis maken".
idee organisatie: Op de informatie plaat vermeld keuzes: 1- Biecht, Biecht persoonlijk voor/in aanwezigheid van Priester in Biecht Stoel, " tijden: van 09 uur tot met 11 uur ochtend en avond van 19 uur tot 21 uur avond.
Door Priester zelf bepalen.
Alle consulten die Liefde, Levens vragen, en vele andere vragen als thema zijn, op dagen alle dagen van 10-21 uur, in RKK gebouw.
Vraag: hoe verder begeleiden? heel VEEL VRIJWILLIGERS mobiliseren, dat op alle dagen en uren in RKK gebouw volgens een "rooster" ,aanwezig zouden zijn voor algemene Orde handhaving, RKK is een kostbaar gebouw, en orde dient goede gang van zaken.
Komt een persoon binnen en behoefte heeft voor Algemene Consult (dus dat is niet die particulier Biecht voor Priester), dan kan een Vrijwilliger M/V eerste contact aanknopen, glas water aanreiken, voornaam vragen, en vragen of die persoon woont in die buurt, zo ja? zo nee? als niet woonachtig is, in de Buurt, dan misschien via oproep een "professioneel RKK functionaris" laten weten en die bezoeker eventjes laten wachten.
Die professioneel RKK functionaris (met sociologie, theologie, psychologie of andere levens onderwijs, student, of gepensioneerd docent, professor, wijze moeders, wijze vaders, van "alle kleuren" die geschikt zou zich zelf, achten om eerste "luisterend oor aanbieden aan die "bezoeker m/v ", aanbieden, en beetje een richting aangeven voor verdere stap? ". Die persoon ook aanbieden een Kerk Mis voor MEDITATIE, ervaren, en zodoende Mensen kunnen leren Rooms Katholieke Kerk lief hebben.
Anoniem zei…
aanvulling alstublieft op reactie van 9 december 2013, 12:34, thema: " kruis te aanvaarden en te dragen".
Vergeef mij alstublieft, ik heb een feit van mijn leven genoemd, dat ik een " niet te ideale partner toen ontmoette en ik jammerde". Feit is dat die persoon een gewelddadige fysieke acties deed, uit een storing in zijn hersenen.
Ik "droeg mijn kruis door passief ondergaan, klagen en toch blijven bij die persoon".

Voorstel idee alstublieft voor nu een visie met " dat Kruis van Jezus" uitbreiden en van vele mogelijkheden voorzien?
1.- "Smart en lijden begeleiden alle gemanifesteerde dingen"
- " Er is een oorzaak voor het bestaan van smart en lijden"
- "De mogelijkheid bestaat om de oorzaak van het bestaan van smart en lijden weg te nemen".
- " Er is een Pad, dat, wanneer men het volgt, tot de wegneming van smart en lijden voert" .

2. Idee alstublieft " Dat Kruis" niet blijven koesteren, omdat er is een Pad, dat uit het lijden verlost.
Jezus christus alleen Liefhebben, en geen acties ondernemen om van "eigen Kruis afkomen" dat is niet te doen m.i.
j.l. op televisie in een gesprek programma, is een VROUW! die : een "Bevrijding Front" gesticht, voor Vrouwen die ondergaan, geweld en andere onderdrukking in hun persoonlijke sfeer, in Nederland, en zij hoop ook internationaal dat idee voorstellen.

3. KERK, zoals nu met veel wijsheid van Jezuïeten Orde, kan stimuleren mensen zich blijven ontwikkelen,
zoals alle Jezuïeten hebben zich het hoogst ontwikkeld, mensen adviseren, niet passief " die Kruis aanvaarden en dragen, maar zoeken naar wijsheid om die " Kruis verlichten" voor zichzelf of voor een ander? .

4. mijn redeneren : als Jezus "stierf aan toen die Kruis is dat niet die heersende domheid van die menigte?"
En zie "hoe in politiek aan toe gaat, hoe mensen worden gemanipuleerd in/door hun onwetendheid?"
Onwetendheid dat tot onrust en oorlogen aanspoort? .
Anoniem zei…
Hartelijk Dank U, U Nikolaas Sintobin S.J. en de Heer Paus Franciscus voor wijsheid in Tweets.Hartelijk Dank U, Bert Daelemans S.J. voor Boek titel: " Via Crucis" .Dank zij deze boek heb ik voor eerst in mijn leven begrepen de betekenis in symbolen van " Jezus Kruisweg" (dat hoop ik) .Gelukkig, in/met deze boek is mij duidelijk geworden doel van "Jezus Kruisweg" . Ik begrijp in deze "Via Crucis" is pijn, lijden, onbegrip, onwetendheid in vele vele momenten uitgebeeld.Vraag: wat is voor mij de hoogste les? antwoord: dat ik kan leren die pijn: voortreffelijk uitgebeeld, en voortreffelijk beschreven, herkennen in mijn naaste en dat ik vanaf dat herkennen van die pijn, fijngevoeligheid, compassie, mededogen zou kweken in mezelf en hulp aanbieden binnen mijn mogelijkheden.
De eerste regel van Tweet van de Heer Paus Franciscus, dat ik begrijp: leren met Gods hulp "ook mijn Kruis te dragen" .Ik zou graag een aanvulling van de Heer Paus Franciscus willen ontvangen,een idee hoe het zou beste zijn die " mijn Kruis te dragen" .Er is een Nederlands spreekwoord " geef een mens een vis eenmaal, dan heeft die mens eenmaal maaltijd, LEER die mens "vissen" dan heeft die mens voortaan maaltijd voor zijn hele leven" .Mijn redeneren is: In Rooms Katholieke Kerk " Via Crucis" is een Super wijze les, in leren van Liefde en menselijkheid, en als aanvulling zou goed doen m.i. aanvullen van Boeddhisme met: "De vier verheven waarheden", " Het Achtvoudige Pad" , " De Tien Paramitäs".
Is toegestaan? : laatste drie van " De Tien Paramitäs" citeer: (7)-Wijsheid gecombineerd met onderscheidingsvermogen, die van een mens een god maakt." (8)- De juiste methode of discipline om het Pad te volgen, (9)- De dringende wens om succes te bereiken en bij het streven een zegenrijke onpersoonlijke kracht in de wereld worden. (10)- Een voortdurende oefening van het intellect door studie van zichzelf, anderen en de grote reilgieuze en filosofische boeken ter wereld.".

Meest gelezen

Heilig Hart van Jezus - waarover gaat dat eigenlijk

Wat een stervende vrouw me leerde over dankbaarheid - Mijmering van Nikolaas Sintobin sj

Waar de Heilige Geest allemaal goed voor is: door iemand die het kan weten (Karl Rahner sj)

Sacramentsdag: Rahner over wie Jezus eigenlijk is

"Wijselijk onwetend" luisteren naar de Geest - Hoe Ignatius onderscheidde

Een God die één en ook drie is. hoe moet je dat in Godsnaam verstaan? - Een uitleg door Nikolaas Sintobin sj

Waarom gezondheid en rijkdom uiteindelijk niet het belangrijkste zijn - Vertrouwen (4/6)