In godshemelsnaam

De relatie tussen God en mens is een mysterie.

Wat kan je,  “in godshemelsnaam”,  als mens doen om dichter te komen bij God?

Ignatius nodigt alvast uit je te oefenen in een houding van ontvankelijkheid, vertrouwen, overgave en dankbaarheid. Medebroeder Marc Desmet sj gaf tijdens een voordracht volgende twee citaten om die basishouding, onrechtstreeks, te illusteren. Stof tot nadenken ...    Liefde is het uiterst moeilijk besef dat iemand anders
echt bestaat.
Iris Murdoch 
      "Je geroepen weten is ontdekken wie je bent 
(vaak is dat niet de persoon die je zou willen zijn) 
en daar ja op zeggen."
                 Romano Guardini

Reacties

Meest gelezen

Naar de wortels van de lach (1/3)

Het verschil tussen humor en cynisme of sarcasme

Reality-TV en de verschijning van Jezus aan het meer van Tiberias