In godshemelsnaam

De relatie tussen God en mens is een mysterie.

Wat kan je,  “in godshemelsnaam”,  als mens doen om dichter te komen bij God?

Ignatius nodigt alvast uit je te oefenen in een houding van ontvankelijkheid, vertrouwen, overgave en dankbaarheid. Medebroeder Marc Desmet sj gaf tijdens een voordracht volgende twee citaten om die basishouding, onrechtstreeks, te illusteren. Stof tot nadenken ...    Liefde is het uiterst moeilijk besef dat iemand anders
echt bestaat.
Iris Murdoch 
      "Je geroepen weten is ontdekken wie je bent 
(vaak is dat niet de persoon die je zou willen zijn) 
en daar ja op zeggen."
                 Romano Guardini

Reacties

Meest gelezen

Waarom een jezuïet naar de hemel gaat en een dominicaan naar het vagevuur

Een vreemd mannetje waar iets heel bijzonders van uitgaat - feest van de gedaanteverandering:

Luister naar audioboek van Nikolaas Sintobin sj over ignatiaanse spiritualiteit

Vier de heilige Ignatius met een lied