Hoe vermijden dat duistere machten vrij spel krijgen?


Aan www.startdestilte.be werd volgende pertinente vraag gesteld over wat er gebeurt als je het stil maakt en gaat bidden: “Krijgen duistere machten geen vrij spel als ik stilval? Samen met Sim D’Hertefelt gaven we onderstaand antwoord.

Een interessante vertrekpunt is de volgende evangelietekst. Die geeft een aanzet voor een christelijk antwoord op de vraag. Andere tradities geven misschien een ander antwoord.

Wanneer een onreine geest iemand verlaat, trekt hij door dorre oorden op zoek naar een rustplaats. Maar als hij die niet vindt, zegt hij: “Ik zal terugkeren naar mijn huis, dat ik verlaten heb.” En wanneer hij terugkeert, merkt hij dat het schoongemaakt is en op orde gebracht. Dan gaat hij weg en haalt er zeven andere demonen bij, slechter dan hijzelf, en ze nemen daar blijvend hun intrek. En zo is de mens bij wie de demon intrekt er ten slotte veel slechter aan toe dan voorheen. (Lc 11, 24-26)

Het volstaat niet om tot stilte te komen, om je te zuiveren van alles wat stilte in de weg staat. Als je je bevrijd hebt van alle afleiding, dan ben je ook heel kwetsbaar. Het schone huis is een aantrekkelijke verblijfplaats voor vele demonen. Je kan daarbij ook denken aan Jezus die na 40 dagen van gebed en vasten in de woestijn aangevallen wordt door de duivel (Lc 4).

Christenen gaan de stilte niet in omwille van de stilte of omwille van de rust die daarvan uitgaat. Maar wel om er de Heer van hun leven te ontmoeten en om toe te laten dat Hij in die stilte komt wonen. Geef je in de stilte vrij spel aan God die alle duisternis overwint, dan is er voor boze geesten geen plaats.

Reacties

mieke zei…
Beste Pater Sintobin,
Wat wil jij en wat moeten wij in godsnaam met een antwoord uit een tijd dat er heel andere opvattingen waren over boze en andere geesten?

Anoniem zei…
Beste Mieke, ik denk dat de pater wil zeggen dat stilte om de stilte niet werkt. De 7 demonen kunnen wel van de verleden tijd zijn, maar ik denk dat die Evangelist goed wist wat hij schreef. Volgens ik versta zijn het woorden van Ons Heer zelf.
Ik zelf vind de strijd met het kwaad heel interessant. Met moet het verre van onderschatten.
Anoniem zei…
Welke zijn dan de huidige opvattingen over boze en andere geesten?
Anoniem zei…
Zoals in vele stilte retraites dient "stilte"voor sommigen hun drang naar vlucht voor anderen of de wereld.
De stilte die heilzaam is verbindt ons in onze diepte met anderen in al onze menselijkheid.
Ingrid Hoet.
Anoniem zei…
De woorden van Ons Heer zullen ons bevrijden van onze grootste vijand het kwaad. We kunnen ons huis zo zuiver maken dat er nog meer plaats is voor de duivel, m.a.w. er is helemaal geen gesprek meer. Jezus heeft zich ontzagwekkend goed verdedigd tegen de Satan. Hij beriep zich op nog sterkere woorden uit de Schrift dan hij die Hem wou verleiden.
Anoniem zei…
In deze moderne tijd zijn er weinig die nog geloven in het kwade, een grote fout die
men tegenwoordig maakt.
Richard zei…
'geesten' zijn wat je nu mentaliteiten zou noemen. Onze 'geest' = onze basismentaliteit. Onze geest is ook de sfeer die ons handelen schept. Tijdens mediteren (ontspannen en tot rust laten komen van de eenheid Lichaamgeest) klaart ook ons leven uit. Dat is enkel nuttig als we ook blijven kritisch evalueren of we wel met onze roeping (wat we graag doen, goed in zijn, de samenleving nodig heeft èn ons brood mee verdienen) bezig blijven. En, waar we daardoor aan meedoen. Wat voor samenleving we daardoor realizeren (onze boom kent men aan de vruchten van ons handelen).

Meest gelezen

Waarom een jezuïet naar de hemel gaat en een dominicaan naar het vagevuur

Een vreemd mannetje waar iets heel bijzonders van uitgaat - feest van de gedaanteverandering:

Luister naar audioboek van Nikolaas Sintobin sj over ignatiaanse spiritualiteit

Vier de heilige Ignatius met een lied