Hoe omgaan met vreugde en droogte in het gebed - een tip van Ignatius van Loyola
Wie bidt moet zich niet laten terneerdrukken als hij droogte ervaart noch zich al te zeer in verrukking laten brengen wanneer hij getroost wordt. 


In tijden van droogte, laat hem terugdenken aan de genaden die hij voordien ontvangen heeft.  

En als hij sterke godsvrucht voelt, laat hem dit beschouwen als een aalmoes die hem zomaar gegeven wordt door God.

Ignatius

Reacties

Lia zei…
Mijn tijd, Zijn tijd: steeds meer mediteer ik juist in dat verschil. Het maakt dat vertrouwen groeit. Voel mij steeds minder verloren in de "tussen" tijd.

Meest gelezen

Paus Franciscus: of ik mij meer Paus dan wel jezuïet voel?

Hoe kan je een mens een gevoel van eigenwaarde geven?

Creativiteit, wat is dat? - Een nieuwe serie van Nikolaas Sintobin sj over "Creëren, teken van hoop" (1/8)"

Twee tips van Jezus voor een goed leven - Homilie van Nikolaas Sintobin sj voor deze zondag

Kan je leren vergeven?

Waarom creëren altijd iets nieuws heeft - Serie van Nikolaas Sintobin sj over "Creëren, teken van hoop" (2/8)

Wat een stervende vrouw me leerde over dankbaarheid - Mijmering van Nikolaas Sintobin sj

Ook een blog(ger) doet het graag soms wat rustiger aan ...