Durven vertrouwen op wat komt: een nieuwe serie van Nikolaas Sintobin sj over vertrouwen (1/6)Voor de glossy LFK schreef ik een overweging over vertrouwen. In deze serie bied ik enkele uittreksels aan. (1/6)

Vertrouwen is in onze samenleving flink in crisis. Niet dat we er niet naar verlangen. Integendeel. De meesten onder ons vinden het belangrijk om mensen om zich heen te hebben op wie ze kunnen vertrouwen. Toch hebben velen het steeds moeilijker om te vertrouwen in mensen en, ruimer, in het leven. Hoezeer ze ook verlangen om te kunnen vertrouwen, het is de argwaan die de bovenhand heeft. De enige die je echt kan vertrouwen ben jezelf, hoor je vaak. Toch heb je mensen die opmerkelijk vertrouwvol in het leven staan. Is het dan zo dat vertrouwen voorbehouden is voor een klein groepje geluksvogels?

Ik denk dat je als mens niet of nauwelijks kan leven zonder vertrouwen. Positief uitgedrukt, dat het echt zinvol en soms gewoon nodig is om te vertrouwen. Ruimer, dat een bewuste en doordachte keuze voor vertrouwen je kan helpen om een meer vervullend en rijk leven te leiden.

Om te leven in onze wereld  -  die ruimer is dan jezelf - moet je uit je zelf leren treden. Mens worden heeft veel te maken met contact leren leggen met de wereld buiten jou. Het kleine kind staat voor de uitdaging om het veilige en besloten cocon van het ik te verlaten om naar de ruimere wereld toe te gaan. In het bijzonder naar de andere mens.

Dit kan maar als je het aandurft om te vertrouwen in iets of iemand die je niet volledig kunt controleren, die je ontsnapt, die je te boven gaat. Maar waar je toch op rekent.

Kijk naar je eigen ervaring. Als je de eerste keer fietste zonder zijwieltjes, toen je voor het eerst zwom zonder armbandjes, voor het eerst bewust je intimiteit opende voor een vriend of vriendin enz. Daar komt steeds een belangrijke dosis onzekerheid aan te pas; een onbekende en ongrijpbare factor die je erbij moet nemen. Het gaat hier niet over weten met zekerheid dat je niet zal vallen, dat de ander je zal respecteren. Er is steeds een deel sprong in het onbekende: vertrouwen. Volledige zekerheid heb je nooit. Wie deze sprong niet of moeilijk durft te wagen zal het moeilijk hebben om zich ten volle te kunnen ontplooien als mens.

Nikolaas Sintobin sj

Reacties

Truus zei…
4 weken geleden ben ik aan mijn oog geopereerd.was heel bang maar de mevrouw die mij opereerde kreeg wel mijn vertrouwen ,en toen ging het een stuk beter.Dit is ook vertrouwen.
Johanna zei…
Een vreemde is een misschien wel een vriend die je nog niet kent…
Lode zei…
Dat is echt héél mooi.
Dank U, Nikolaas!
Dank U, Johanna, voor die korte maar zo lieve gedachte.
Annie zei…
Jezus heeft ons aangezet om te vertrouwen. Het is mijn houvast en sterkte geworden in de soms heel moeilijke perioden in mijn leven. Er kunnen totaal onverwacht nog 'wonderen' gebeuren!!!!
Als we vertrouwen en aandachtig zijn kunnen er totaal onverwachte vergezichten of uitkomsten op ons afkomen!! Ik ben hier heel dankbaar om!!!
guy zei…
Meestal bedoelt men met vertrouwen slechts een geloof in de hoge probabiliteit van een verschijnsel (of zijn). Ons leven is een opeenvolging van keuzes en inschattingen; we kunnen inderdaad niet ten volle leven zonder risico's te nemen.
Let wel op, dit belet niet dat we met zorg en verstand de gevolgen van de risico's niet onder de loep moeten nemen. Kiezen met onderscheiding,(en gebedje kan hier ook op zijn plaats zijn) maar absoluut niet van: "'t zal wel zo zijn" of " afgaande op mijn buikgevoel".
Het vertrouwen in de alom tegenwoordigheid van God, is uiteraard geen kwestie van probabiliteit; het is daarom dat ik Pascal verfoei met zijn "en pariant sur Dieu on n'a rien à perdre"dit is geen geloof, maar een lage en geringe berekening.
Eharlandhazebroek@gmail.com zei…
Ik vind de mensen die constant demonstreren onbetrouwbaar. Ze houden geen rekening met hun medemens.
Het zijn nooit de armsten. Voor vluchtelingen geen plaats, ze zijn eng...ook de moders met kinderen?
Hoe te vertrouwen...
Bij bepaalde mensen voel je je op je gemak,een rustig gevoel.
Bij God is het: passen op de plaats en Jr realiseren dat alles van Hem komt, alleen goed en dan maar overgeven.
Wel even vragen om bevestiging...Dat is er altijd maar ja een prettig gevoel is nooit weg

Meest gelezen

Paus Franciscus: of ik mij meer Paus dan wel jezuïet voel?

Twee tips van Jezus voor een goed leven - Homilie van Nikolaas Sintobin sj voor deze zondag

Hoe je kan weten hoezeer je van God houdt - heilige Edith Stein

Hoe kan je een mens een gevoel van eigenwaarde geven?

Creativiteit, wat is dat? - Een nieuwe serie van Nikolaas Sintobin sj over "Creëren, teken van hoop" (1/8)"

Kan je leren vergeven?