Een nieuwe lente voor het christendom komt eraan


Tijdens een interview dd 16 oktober 2012 nalv de Synode voor de nieuwe evangelisatie, noemde de Paus drie redenen om hoopvol te zijn voor de toekomst van het christendom.


1.     Ten eerste, “het verlangen naar God is ingeschreven in het diepste van elke mens en kan niet verdwijnen.” Hij verwees hierbij naar de heilige Augustinus die zegt dat de mens geen rust kan kennen zolang hij God niet kent.

2.     Vervolgens, zo stelt Benedictus, “het Evangelie van Christus is gewoon waar, en de waarheid veroudert nooit.” Hij is van mening dat “de dagen van de ideologieën geteld zijn”. Ze kunnen weliswaar “krachtig en onweerstaanbaar” lijken. Toch verouderen ze snel en verliezen ze hun kracht. “Het ontbreekt hun aan diepe waarheid.”: “Het zijn splinters van waarheid, maar uiteindelijk vernietigen ze zichzelf.” Hieruit volgt dat “vermits het Evangelie steeds nieuwe dimensies laat kennen in elk tijdperk van de geschiedenis” de Paus ervan “overtuigd is dat er een nieuwe lente aankomt voor het christendom.”

3.     Tot slot, de Paus onderscheidt bij de jonge generaties “de bewustwording van deze afwezigheid van rust” die Augustinus vernoemt. Dit brengt de jongeren ertoe om “op erop uit te trekken om de schoonheid van het christendom opnieuw te ontdekken. Niet in een verouderdde of lauwe versie. Wel in zijn radicaliteit en diepgang.”


Reacties

Meest gelezen

Hoe paus Franciscus zwakke plekken blootlegt bij katholieken én protestanten

Een geslaagd leven en humor

Allereerste verklaring waarom je je niet lekker voelt - Help, het gaat niet goed met mij (6/11)

Hoe kan je weten of je houdt van God? - De ervaring van Pedro Arrupe sj