Wat er gebeurt als je hele leven gebed wordtDit citaat verscheen gisteren op www.gewijderuimte.org

Het is goed om mensen die niet gewoon zijn regelmatig te bidden daartoe aan te moedigen. De praktijk  van het bidden is de moeite waard ook al is ze vaak niet bepaald prettig. De voorbeelden van Jezus en de heiligen herinneren ons eraan dat het zoeken naar Gods wil altijd een bron van vreugde is, zelfs te midden van verschrikkelijk lijden. Die mensen tonen ons een standvastige toewijding aan het gebed en hoe wat ze in hun leven doen ontspruit aan het gebed. Voor hen is het gebed het levensbloed zelf van hun ziel; het is wat hen voedt om moeilijkheden te trotseren en vertrouwen te blijven hebben in Gods uiteindelijke zorg voor hen. Het gebed doordringt elk aspect van hun leven; hun leven wordt gebed.

Met de tijd worden de praktijken die de meeste zorg eisen de essentie van ons leven. Met het gebed is het niet anders. Het leven van Jezus was een blijvende hulde aan God; en toch trok ook Jezus zich op belangrijke ogenblikken terug om alleen met God te zijn.

God in alles zien kan ons, zoals Jezus, in staat stellen elk deel van ons leven tot een gebed te maken. Maar, zoals Jezus moeten  ook wij tijd maken om alleen met God te zijn.


Tim Muldoon

Reacties

Meest gelezen

"Ik zal blij zijn als ik andermaal sterf" - een gedicht-overweging van T.S. Eliot over de drie Koningen

Knip hem door, nu het nog kan ...

Houdt God in het bijzonder van mij persoonlijk? - Piet van Breemen sj