Is vijandsliefde mogelijk?

Menselijkerwijze lijkt vijandsliefde niet mogelijk. Je kan en mag niet vragen aan een mens om zijn of haar vijand graag te zien. Zeker niet als die vijand weigert schuld te bekennen en veel kwaad (heeft) verricht en dit wellicht zal blijven doen. 

Zijn wij mensen dan veroordeeld tot haat?

De voorbije dagen las ik “Terra Alta”, een schitterende roman/detective van de Spaanse schrijver Javier Cercas. Haat is een rode draad doorheen dit verhaal. Olga, een van de hoofdpersonnages, zegt er het volgende: Iemand haten is net als het opdrinken van een glas met vergif en geloven dat je daardoor diegene die je verafschuwt gaat doden.

Wie zich laat meeslepen door haat, anders gezegd, dreigt zichzelf te straffen.

Is er dan geen hoop?

Het getuigenis van Jezus gaat lijnrecht in tegen wat de meeste mensen als normaal beschouwen. Hij ervaart de vijandsliefde wel degelijk. In gruwelijke omstandigheden: terwijl Hij, onschuldig, hangt te sterven aan een kruis en zijn moordenaars niet het minste teken van berouw tonen.

Ik denk, preciezer, ik hoop dat dit raakt aan de kern van de Blijde Boodschap die het Evangelie is. Dat liefde toch mogelijk is. Altijd. Dat het liefde is die de mens verlost van het kwaad. Dus ook van haat. Niet door hard op je tanden te bijten. Wel als een geschenk dat je kan ontvangen. Pure genade. Het enige wat je zelf daarvoor kan doen is proberen je ervoor open te stellen. Het niet a priori uitsluiten. Erom vragen of ernaar verlangen in je gebed. Of alvast beginnen met vragen om erom te kunnen vragen, verlangen om ernaar te mogen verlangen.

Op een bepaald ogenblik kan het dan gebeuren dat je vaststelt dat het gebeurt. Dat het je gegeven wordt los te laten. Dat de boeien van de haat doorbroken worden. Dat je bevrijd wordt van die knagende pijn. Je kan verder met je leven.

Voor alle duidelijkheid. Vijandsliefde is geen uitnodiging tot vergeten of de andere kant uit te kijken. Het wil niet zeggen dat een land zich niet mag verdedigen tegen een onterechte aanval. Het gaat er ook niet om onaanvaardbaar kwaad te bagatelliseren of te bedekken met de mantel van de liefde. Integendeel. Liefde maakt net mogelijk om ten diepste te kennen. Ook de waarheid. Want die bevrijdt. 

Vijandsliefde laat echter toe dat het eigen hart door dat kwaad niet wordt vergiftigd.

Acht ik mezelf in staat tot vijandsliefde? Ik denk het niet. Maar ik durf er wel op hopen dat het ook mij kan overkomen. Ooit.

Nikolaas Sintobin sj

 

Reacties

Truus zei…
Hoe kun je nu geen hekel hebben aan iemand die andere mensen laat doden,alleen voor land,Volgens het evangelie moet je zo iemand vergeven,maar je man of zoon zal maar gedood zijn.Dan denk je wel anders.
Anoniem zei…
Het gaat inderdaad om de liefde. Deze leidraad volgen vraagt naar diep beraad. Hoop en vrede in het mensenhart is wat Jezus toonde, zwaar om te zien en zo oversteeg deze zichzelf.
Anoniem zei…
Inderdaad. Als je gaat harten dan snij je in je eigen vingers. Dat is een diepe realiteit. Je geraakt niet meer in vrede met de werkelijk heidi.
Bidden en smeken.
Bidden en vasten.
Tot God blijven roepen.
Geen oorlogstaal spreken.
En nog steeds bidden.
Katrien zei…
Een erg mooi stukje in deze nare tijd. Dank je wel! Dit heeft hoop...

Anoniem zei…
het is waar wat Truus zegt , wanneer je geliefden moeten sterven voor iemand die geen waarden kent , hoe moeilijk moet het dan zijn om over liefde te praten
m aj zei…
een aartsmoeilijke opdracht ...
een levensopdracht ...
een bevrijdende opdracht ...
maar,
de enige mogelijkheid tot échte vrede ...
Zo heeft Desmond Tutu heeft in de zuidafrikaanse waarheids- en verzoeningscommissie hierbij
deze doelstellingen betracht

- een zo volledig mogelijk beeld schetsen van grove mensenrechtenschendingen begaan onder apartheid.
- persoonlijke amnestie verlenen aan misdadigers, zowel uit de kringen van het apartheidsregime als aan de kant van de vrijheidsstrijders.
- de waardigheid van de slachtoffers herstellen.
Anoniem zei…
Ik ben hier steeds mee bezig. Hoe te bidden in deze tijd. Goed de vijand lief te hebben? Op dit moment kan ik alleen om ontferming bidden voor beide partijen. De vijand Zegenen… ?met licht uit deze verdwazing.
Anoniem zei…
Bidden dat hij verlost mag worden van het kwaad
Anoniem zei…

Wat een mooi stuk om te proberen je hart open te houden.
Verder was ik blij met de verwijzing naar Desmond Tutu. Een recent interview op de tv met zijn dochter heeft mij geleerd, hoe moeilijk hij het in de verzoeningscie soms had en dat dan zijn echtgenote hem wist te helpen. Wat liefde vermag! Marjolein
Mia De Walsche zei…
Ik ben niet zozeer bezig met het haten van Putin, maar wel met de vraag wie of wat hem op andere gedachten kan brengen. Zijn geest is ziek. Mensen vernietigen van wie je zegt dat ze eigenlijk bij je eigen volk horen is al zeker ziekelijk.
Wie kan hem duidelijk maken dat hij meer zou winnen bij verbinden, banden van vriendschap, handel, cultuur...smeden, ipv vernietigen.Dat is liefde.

Lia zei…
Voor mij is vergeven niet hetzelfde als goedkeuren van iemands daden, dat deed Jezus ook niet vlgs mij. Maar ik kan wel aanvoelen dat iemand als Poetin " uit verbinding" is. Er moet een diep gewortelde onbalans zijn om zo ver te komen dat je elke redelijkheid en de natuurlijke liefde kwijt raakt! En daar kan ik dan wel weer bewogen raken en bidden, net als eerder gezegd: Heer ontferm U. Zelf voel ik mij alleen bij machte iets praktisch te doen voor de slachtoffers van deze negativiteit.
Anoniem zei…
Klopt, ik ben lang geleden slachtoffer geweest van uiterst gewelddadige verkrachting, de man heeft nooit bekend. Met veel vallen en opstaan heb ik hem vergeven en bid ik voor hem. Dit is een les die ik op veel situaties kan toepassen, als mensen mij bewust of onbewust pijn/verdriet e.d. aandoen. Geldt dus ook voor Poetin!
Dorie Mol zei…
Ik vind het heel mooi gezegd. Uit "Leviticus Boek van het heilige" door Jonathan Sacks p277:
"Koester in je hart geen haat jegens je broeder. Je moet hem zeker terechtwijzen en door hem geen schuld op je laden door je te wreken of wrok te blijven koesteren. Heb je naaste lief als jezelf. Ik ben de HEER." (Leviticus 19:17-18)
Het valt mij op dat Sacks zegt: "In plaats van je gevoelens tot zwijgen te brengen, moet je ze verwoorden. Je moet de ander open en eerlijk confronteren met wat hij/zij heeft gedaan."
In een vergelijkbare overweging van Nachmanides: "Het vers zegt dus: Haat je broeder niet in je hart als hij iets tegen je wil doet, maar doe je beklag en zeg tegen hem: "Waarom heb je me dit aangedaan?"Dan zul je door hem geen zonde met je meedragen door de haat in je hart te bedekken en het hem niet te vertellen. Want als je je bij hem beklaagt, zal hij zich rechtvaardigen (zodat je geen reden hebt om hem te haten), of zal hij zijn daad betreuren en zijn zonde toegeven, zodat je hem kunt vergeven. P277
Unknown zei…
De oorlog zit vaker in ons dan wij denken. Relaties, ouders, kinderen, gezinnen, families, verenigingen, gemeenschappen, sportclubs, de regering hier kom je het allemaal tegen.
Belangrijk om het te herkennen en erkennen alleen zo zullen we verlangen naar vrede.

Om die vrede daadwerkelijk te ervaren:
Aan kleinekinderen uitleggen wat er nu aan oorlog gaande is in de wereld ook meegeven dat de Moeder van Jezus al jarenlang vraagt om gebeden van vrede, door God gezonden natuurlijk.

Dan met elkaar de rozenkrans bidden in de catechese lessen in de Kerk de Heilige Martha. Na elke derde kraal een gebed van vergeving voor onszelf onze familie en vrienden en voor de hele wereld aan God vragen, maar vooral ook zelf Poetin vergeving in onze gebeden schenken met ons mond en ons hart.

En ik kan u vertellen iedereen van het Catechese Team spreekt dit uit, maar uit de mond van de kleine kinderen dat horen, het moet Jezus wel raken.


Dan God vragen als de Heilige Geest de zonde uit ons binnenste heeft weggenomen (want daar verblijft het, wees je bewust) om ons hart met Zijn barmhartige vrede te versieren.

Na de mooie barmhartige daad van vergeving aan meneer Poetin te schenken, nu ook met dezelfde mond en hart de barmhartige deugd doen om hem te overladen met alle vrede van ons hart die wij van God zelf ontvangen hebben, (en niet die van de wereld).

Dan God echt vragen, Barmhartige Vader wilt U meneer Poetin alstublieft vergeven, zoals U mij vergeven heeft!
En hem vrede schenken.

Hoe overweldigend van liefde is Jezus op dit moment, omdat Hijzelf ons dat geleerd heeft.

De vrede komt alleen als het met het (G)goede beantwoord wordt.
Dit alles kan alleen om wat Jezus voor ons gedaan heeft.

Geloof hoop en liefde .....
Maar de Liefde is het meest.

Hoe lukt ons dit in deze verwarde duistere chaotische oorlogszuchtige wereld.

Betrek de kinderen erbij en laat hun persoonlijk hun gebeden uit spreken.
En leer hun om vergeving te vragen en te vergeven.
Wat een troost, vrijgevigheid zullen wij vinden en een moed.

Klein kwam Jezus in de wereld, niet zijn macht wilde Hij ons tonen, maar Zijn almachtige van liefde!

Als gij niet zijt als kinderen.......

Shirley S Z " The Gospel"

Meest gelezen

De toespraak van 4 minuten die ervoor zorgde dat Bergoglio werd verkozen tot paus

Wat christelijk vasten niét is (Nikolaas Sintobin sj, 1/3)

Wat ik leerde van de bekoring van paus Franciscus

Waarom ik dankbaar ben voor tien jaar paus Franciscus

Waarom bidden, ook bij onmogelijke problemen, de zaken verandert

Waarom ook jij beter in een kloostercel gaat zitten - Wijsheid van Anthony de Mello sj

Hoe je kan leren omgaan met de ondraaglijke blik van Jezus

Waar de Kerk ons, gelukkig maar, van bevrijdt - Geloven in paradoxen (6/7)