Videobeelden van Frans van der Lugt sj in Homs: hopen tegen beter weten in


In onderstaande video kunt u de meest recente beelden zien van pater Frans van der Lugt sj in Homs.

Klik hier om de beelden te bekijken.

Reacties

Anoniem zei…
Dank U Hartelijk Pastor Nikolaas Sintobin S.J. ons blijven berichten over Jezuïet Frans van der Lugt S.J.
In verwoeste door oorlog Syrië.
Ik bewonder van af eerste contact de Ignatiaanse Spiritualiteit. Ignatiaanse Spiritualiteit ons aanreikt:
verwondering, filosofie, discipline, mysteriën, op weg naar mededogen.
Pastor Frans van der Lugt S.J. is Spiritualiteit in praktijk brengen ! " gewoon DOEN!".

citeer deel tekst: " Als je ervan uitgaat dat alles met elkaar verbonden is en dat er alleen maar rust, harmonie en vrede kan zijn, als in die totaliteit geen onderdrukte personen , groepen of werelddelen zijn, dan kan je maar één conclusie trekken: we moeten alles in het licht van die totaliteit doen.
Je moet spiritualiteit voor een harmonieuze maatschappij ontwikkelen en wel in de breedste zin."
( e.c. bron: Luc.nr.4-5/2013/65-71/Herman C. Vermeulen/Symposium/)

Hartelijk dank U Pastor Frans van der Lugt S.J.
voor ons een voorbeeld zijn,
hoe we in praktijk kunnen spiritualiteit beleven en ten dienste stellen.
Hartelijk Dank U dat U heeft besluit genomen toen om Jezuïet worden, en die leer van Jezuïeten aan ons tonen en ons leren.
Anoniem zei…
aanvul.a.u.b. thema: Pastor Frans van der Lugt S.J. een voorbeeld voor mij, mijne, voor ons allen...
citeer deel tekst:
" A Powerful Consciousness Of Faith In Critical Situations"
".......only a powerful consciousness of faith or victory will keep me protected from the negative emotional ( internal) and physical (external) influence of this problems, but will also become the most important influencing factor which will help me in overcoming the problem and going towards the solution or attracting it towards me......."
".....I shall emerge victorious over it using the power of thought, the power of positivity, the power of spiritual knowledge, the power of meditation .....".....".
( e.c.)
mijn redeneren a.u.b.
1. is met verwondering gereageerd (in kranten en televisie), dat Pastor Frans van der Lugt S.J. wil blijven in Syrië, terwijl hij de kansen kreeg op veilige plaats gaan wonen en werken.

2. Ik heb gelezen dat: In Jezuïeten Orde alle Ingewijden, een lange, veelzijdige onderwijs genieten, volhouden, met theorie en praktijk samen verweven, en wordt veel gewerkt om wilskracht te koesteren, en Spiritualiteit van Hoogste Graad ontwikkelen, daarnaast nog pedagogische gaven ontwikkelen, en goede communicatie.
Dit alles met Grote Liefde voor Jezus en Samen met Jezus gaan tussen Mensen Werken.
Dit te weten, begrijp ik Pastor Frans van der Lugt S.J.
zijn toewijding voor/aan zijn roeping Jezuïet Priester zijn en blijven.
Anoniem zei…
aanvul. a.u.b. " Pastor Frans van der Lugt S.J. werkt en leeft in Syrië in Broederschap met allen".
citeer deel tekst over/van ' broederschap ' :

"..Broederschap is geen sentiment.
Het is geen emotie.
Het is ook geen zogenoemde liefde.
Het is het ons mentaal verplaatsen in de positie van de ander en ons bewust worden van zijn moeilijkheden,
waarbij we hem dat ware mededogen schenken dat we in een zelfde situatie hopen te ontvangen."
(e.c. bron:Luc.nr.4/1991/131-143/H.C.Vermeulen/Meditatie op Broederschap/

Meest gelezen

Heilig Hart van Jezus - waarover gaat dat eigenlijk

Wat een stervende vrouw me leerde over dankbaarheid - Mijmering van Nikolaas Sintobin sj

Waar de Heilige Geest allemaal goed voor is: door iemand die het kan weten (Karl Rahner sj)

Sacramentsdag: Rahner over wie Jezus eigenlijk is

"Wijselijk onwetend" luisteren naar de Geest - Hoe Ignatius onderscheidde

Een God die één en ook drie is. hoe moet je dat in Godsnaam verstaan? - Een uitleg door Nikolaas Sintobin sj

Waarom gezondheid en rijkdom uiteindelijk niet het belangrijkste zijn - Vertrouwen (4/6)