Als de duivel zich gaat vermommen


Het kan gebeuren dat de duivel een mens zo kwelt dat hij, als het ware, buiten zichzelf is. Zo komt het dat we soms toeschrijven aan de natuur of aan ziekte wat eigenlijk terug te brengen tot bekoring.

Ignatius van Loyola 

Reacties

Anoniem zei…
'Hij loopt rond als een briesende leeuw zoekend wie te verslinden.' Vaak zocht het volk een sterke man, die ontplofte voor hun ogen. Het was op het zien gericht.Niet op het luisteren.
Anoniem zei…
Als welzijnswerkster voelde ik me betrokken bij het werk wat ik deed. Door mijn werk sprak ik een pastoor en hij beoordeelde mijn werk en indirect mij met enige minachtig daar ik me minder betrokken voelde tot de de kerk. God is meer dan mijn werk werd er gezegd en daarom is het anders. Ik ervoer dit als een briesende leeuw. Zijn reageren is vanuit een bepaalde koker en ik voelde me weggeblazen en vond niet de moeite de op dat moment het inzicht te geven dat goede werken op velerliei manieren kunnen plaatsvinden. In wie vermomd de duivel zich wil je hier over de duivel spreken? Vandaag lees ik de kop in Trouw 'Helpt religie de wereld te verbeteren? ' Toen kwam het hierbovenstaande bij mij naar boven. Het is de mens die het doet en het GEWETEN dat wij kunnen laten spreken draagt bij.
Een andere pasoor verweet ons dat we niet voor de kerk zijn getrouwd en had dreigende woorden. Inmiddels zijn we ruim 50 jaar verder,
Ook hij was een briesende leeuw. Trouw zijn aan is een innerlijk gebeuren en uiterlijk kun je dat laten vastleggen volgens de kerkelijke wet of een andere staatsrechterlijke gebeuren. De liefde daalt neer in de mens en er zijn gelden nodig voor een rechtvaardig bestaan en daar maken kerkelijk gelovigen en gelovigen in een betere en eerlijke wereld deel van uit. Briesende leeuwen kunnen ergens toe dienen, doch alleen vanuit het eigen geloof werkt beperkend. De duivel kan breed ingezet worden en wend zich wanneer de waarheid gezien en gehoord wordt.

Meest gelezen

Paus Franciscus: of ik mij meer Paus dan wel jezuïet voel?

Twee tips van Jezus voor een goed leven - Homilie van Nikolaas Sintobin sj voor deze zondag

Hoe je kan weten hoezeer je van God houdt - heilige Edith Stein

Hoe kan je een mens een gevoel van eigenwaarde geven?

Creativiteit, wat is dat? - Een nieuwe serie van Nikolaas Sintobin sj over "Creëren, teken van hoop" (1/8)"

Kan je leren vergeven?