Een bloemlezing uit de meest recente tweets van Paus Franciscus in het Nederlands


Hieronder vindt u een bloemlezing uit de recente tweets van Paus Franciscus.


  • De Heer heeft het duidelijk gezegd: je kan geen twee heren dienen. Ofwel God, ofwel de rijkdom. (18 december 2014)
  • Het is zo belangrijk om te kunnen luisteren. De dialoog tussen echtgenoten is essentieel opdat er rust kan heersen in een gezin. (16 december 2014)
  • Het ecologisch vraagstuk is van levensbelang voor het overleven van de mens. Zij heeft een morele dimensie die ons allen raakt. (11 december 2014)
  • De familie is de liefdesgemeenschap waarin elke persoon leert om in relatie te treden met anderen en met de wereld. (9 december 2014)
  • De Adventstijd brengt ons hoop, een hoop die niet ontgoochelt. De Heer ontgoochelt nooit. (4 december 2014)
  • Nooit meer slavernij. We zijn allen broers en zussen. (2 december 2014)
  • Het is de roeping van de Kerk om zich tot naaste te maken van elke persoon, te beginnen met de armsten en hen die lijden. (2 december 2014)
  • De maat van het geloof is de liefde (27 november 2014)
  • Als we iemand ontmoeten die echt in de penarie zit, herkennen we dan in hem het gelaat van God? (22 november 2014)
  • Zoveel lawaai in de wereld! Laten we leren om stil te zijn, tav onszelf en tav God. (18 november 2014)

Reacties

Meest gelezen

Heilig Hart van Jezus - waarover gaat dat eigenlijk

Wat een stervende vrouw me leerde over dankbaarheid - Mijmering van Nikolaas Sintobin sj

Waar de Heilige Geest allemaal goed voor is: door iemand die het kan weten (Karl Rahner sj)

Sacramentsdag: Rahner over wie Jezus eigenlijk is

"Wijselijk onwetend" luisteren naar de Geest - Hoe Ignatius onderscheidde

Een God die één en ook drie is. hoe moet je dat in Godsnaam verstaan? - Een uitleg door Nikolaas Sintobin sj

Waarom gezondheid en rijkdom uiteindelijk niet het belangrijkste zijn - Vertrouwen (4/6)