Een mislukking kan een trampoline worden naar meer leven
Bij Ignatius begint alles met een kanonskogel. Eigenlijk best wel bijzonder. In de christelijke traditie zegt men soms dat God recht schrijft op kromme lijnen. Met andere woorden, dat Hij van situaties en ervaringen die mensen als uitgesproken negatief ervaren, toch een vertrekpunt kan maken van grote persoonlijke groei.  Een mislukking kan een nieuwe start zijn. Dit gold voor Ignatius. Dat geldt voor elke mens. Ook vandaag. 

Een van de sleutels hierbij is duidelijk dat je je eigen werkelijkheid onder ogen durft te zien in plaats van haar te verwerpen of te verdringen. En vervolgens, dat je bereid bent om ‘onderscheidend’ met je eigen ervaring om te gaan.

Ook, en in het bijzonder, met de affectieve dimensie daarvan. Het is immers op het niveau van het hart, van de diepere affectieve bedding, dat zich de unieke menselijkheid van elke persoon situeert. Veeleer dan op het niveau van de meer abstracte en onpersoonlijke ratio.

Nikolaas Sintobin sj

Meer over Ignatius van Loyola en de "Onderscheiding van de geesten" in onderstaand boek.

Leven met Ignatius
Nikolaas Sintobin
96 pagina’s | € 14,50 |ISBN 978 90 211 43811
Uitgeverij Meinema, Zoetermeer

Reacties

Meest gelezen

Wat jezuïet Dries van den Akker sj te vertellen heeft in het aanschijn van de dood

Waarom Vlaamse bisschoppen verklaring publiceerden over kerkelijk vieren van homoseksuele liefdesrelaties

God zoeken zonder klooster. Het religieuze leven van de jezuïeten - Een serie van Jos Moons (1/6)

Hoe omgaan met een onuitstaanbare maar heilige zuster - op het feest van de heilige Theresia van Lisieux

Wat is het belangrijkst: Jezus of het Heilig Sacrament - Anthony de Mello sj

Naar de wortels van de lach (1/3) - Interview met Nikolaas Sintobin sj

Geloof jij in engelen? - De mening van Nikolaas Sintobin sj

Als Ignatius van Loyola een toekomstige heilige aanraadt om niet te veel te bidden

Wat je van een bedrieger kan leren