Waarom ben ik jezuïet geworden? (5/6) "Midden in de Kerk en in de wereld"

Theo van Drunen sj

Ik heb altijd een tamelijk brede interesse gehad. Daarom ging ik milieukunde studeren. Hoe de natuur in elkaar zit, en hoe mensen omgaan met de wereld waarin ze wonen, dat fascineerde me. Ik was in die tijd ook betrokken bij de studentenkerk. Dat was belangrijk voor me, omdat daarin een heel andere dimensie van de wereld aan de orde kwam: die van het christelijk geloof en de “opdracht” die dat voor de mens inhoudt. Dat ging een steeds grotere rol spelen. Maar dat wil niet zeggen dat ik de wetenschap voor religie verruilde: dat zijn voor mij geen concurrenten van elkaar!

Zoals alle jezuïeten heb ik eerst twee jaar een interne opleiding, het noviciaat, gedaan. Nu heb ik mijn theologiestudie afgerond en ben als priester werkzaam in het Ignatiushuis in Amsterdam. Priester worden, betekent dat je gezien wordt als representant van de kerk. Dat is niet gemakkelijk in deze tijd, waarin veel mensen van de kerk vervreemd zijn. Toch leer je in de theologie wel dat het geloof niet zonder de kerk kan, al heeft ze dan haar fouten.

Van haar kant heeft de kerk ook een kritische functie ten opzichte van de samenleving. Maar dat betekent niet dat christenen zich in een getto moeten terugtrekken! Van cultuurpessimisme moet ik niets hebben. Het christelijk geloof kan juist tekenen van hoop signaleren in onze wereld. Dus als je vraagt waar je als jezuïet staat, dan zou ik zeggen: midden in de kerk en midden in de wereld. En een betere plek weet ik niet.

Reacties

Meest gelezen

Waar de Heilige Geest allemaal goed voor is: door iemand die het kan weten (Karl Rahner sj)

"Vertrouwen in de liefde, eerder dan in mijn eigen zieligheid" - Vertrouwen (3/6)

Heilig Hart van Jezus - waarover gaat dat eigenlijk

Wat een stervende vrouw me leerde over dankbaarheid - Mijmering van Nikolaas Sintobin sj

Sacramentsdag: Rahner over wie Jezus eigenlijk is

"Wijselijk onwetend" luisteren naar de Geest - Hoe Ignatius onderscheidde

Een God die één en ook drie is. hoe moet je dat in Godsnaam verstaan? - Een uitleg door Nikolaas Sintobin sj