De wijsheid van een grote menigte

In zijn boek The Wisdom of Crowds (de wijsheid van vele mensen samen) betoogt James Suriwiecki dat, als de omstandigheden gunstig zijn, een grote menigte mensen wel eens opmerkelijk intelligent kan zijn. Is er geen ‘groepsdruk’, dan bezit een menigte mensen haar eigen wijsheid. Hoe belangrijker een te nemen beslissing is, hoe groter de kans is dat ieder van hen apart de zaak onderzoekt, liever dan eenvoudigweg met de anderen mee te lopen.
De evangelies spreken telkens weer over grote groepen mensen die Jezus volgen, in feite 145 keer. Marcus vertelt ons zo’n typisch  tafereel: ‘Er stroomde zo’n grote menigte bij Hem samen, dat Hij in een boot ging zitten op het water, terwijl al het volk langs het meer op de kant stond’ (Mc 4, 1). Al die mensen komen van overal uit de omtrek, zij luisteren naar Jezus, volgen Hem, verbazen zich over Hem. Hij onderricht hen, geneest hun zieken, geeft hen te eten en roept hen op. Op palmzondag juichen zij Hem toe, zij bleven staan toekijken als Hij gekruisigd wordt en bij zijn sterven zijn zij vervuld van rouw (Lc 23, 48).
Dit is de wijsheid van de grote menigte! Deze gewone mensen, door de religieuze en politieke gezagsdragers veracht, hebben gelijk omtrent Jezus. Het ‘deftige’ volk er naast zit. De grote menigte laat de Heilige Geest toe dat Hij ze leidt. De toespraak met de zaligsprekingen op de berg is voor hen bestemd (Mt  5, 1-11).
Als ik bid, ben ik nooit alleen. Waarschijnlijk maak ik deel uit van de ‘Gewijde Ruimte menigte’ die door Jezus wordt bemind. Wanneer ik mij verbeeld zelf in een tafereel van zijn openbare leven in te stappen, kan ik daar rustig tussen de menigte een plaatsje innemen, wetend dat Hij wel van grote menigtes houdt, maar toch speciaal naar mij uitkijkt. Ook al ben ik klein en sta ik helemaal achteraan.
Brian Grogan sj

Reacties

Is dit geen interpretatie van het gedrag en aangeven van een het eigenbelang dat zou kunnen aan de grond van Petrus handelen ? Was Petrus niet de stoere visser met het grote hart dat in zijn reactie meer rekening hield met het belang van zijn vriend en meester dan met zijn eigen verwachtingen ? Is dit niet het impliciet verdedigen van het door de Romeinse curie gekozen proces om de kerkelijke teloorgang in de Westerse cultuur op te vangen ? Volg de evolutie van het Verlichtingsgedachtengoed zo redden we onze verworpenen , kerkgebouwen , kapitalen en instellingen . Oorlog voeren en zich verzetten vernietigd ons bezit en met de tijd komt alles weer voor elkaar met andere inkleding e nieuwe verwoordingen . Zo is het niet meer herkenbaar voor de massa en we kunnen het altijd terugvoeren op de goddelijke inspiratie . Is dit geen vorm van opium voor de massa ! Of is dit geen Jezuïeten denkwijze ?

Meest gelezen

Tips voor een ignatiaanse zomersabbat

Over een bloem die niet geplaagd wordt door valse bescheidenheid - Wijsheid van Theresia van Lisieux

Hoe onderscheidend omgaan met je gevoelens? - Onderscheiding voor beginners (2/3)

Hoe gaan de "geesten" te werk? - Onderscheiding voor beginners (3/3)

Wat is heilig voor jou? - Video

Licht zonder gedruis - Theresia van Lisieux over hoe Jezus haar onderricht - Citaat

Onderscheiding van de geesten voor beginners: over welke "geesten" heeft men het? - Joe Tetlow sj(1/3)

Hoe paus Franciscus zwakke plekken blootlegt bij katholieken én protestanten

Wat je pas snapt eenmaal de vijftig voorbij ... - Wijsheid van Anthony de Mello sj