"Hier zijn we": vier jaar lang


Onderstaand gebed tot de Heilige Geest, werd vier jaar lang, bij elke vergadering van de deelnemers aan het Tweede Vaticaans Concilie, gebeden. Het heeft zijn werk gedaan. Toen, en ook nu.

Hier zijn we, Heer, Heilige Geest,
Hier zijn we, weliswaar geboeid door vele zonden,
maar toch uitdrukkelijk in uw naam bijeen.

Leer Gìj ons,
wat te doen en hoe te gaan.
Toon Gìj ons,
 hoe te handelen,
om met uw hulp
 in alles aan uw wensen te voldoen.

Wees Gìj alleen
 èn voorstel èn besluit van ons beraad.

Gìj die alleen met God Vader 
en diens Zoon de glorierijke naam hebt.

Gij, minnaar van het hoogste recht,

laat niet toe dat wij de rechtvaardigheid verkrachten;

laat domheid ons geen verkeerde wegen wijzen;

laat gunst noch afgunst ons doen buigen;

laat ons niet corrupt worden om steekpenningen of aanzien des persoons.

Maar bind ons vast aan U, en stevig,
door uw genadegave alleen,

opdat wij samen één zijn in U
en in niets afwijken van het ware.


Laat ons, verzameld in uw Naam,

in alles gerechtigheid en 
godsvrucht en wijsheid betrachten,

opdat ons oordeel nu in niets afwijke van het uwe

en het eeuwig loon straks ons wachte
 voor wat we goed gedaan hebben.


Amen

Reacties

Meest gelezen

"Ik zal blij zijn als ik andermaal sterf" - een gedicht-overweging van T.S. Eliot over de drie Koningen

Ignatiaans bidden met psalmen: hoe en waarom - Podcast met Nikolaas Sintobin sj

Knip hem door, nu het nog kan ...

Waarom het gebed vaak "niet lukt"

Houdt God in het bijzonder van mij persoonlijk? - Piet van Breemen sj

Als de Sint-Pietersbasiliek doet denken aan de synagoge van Nazareth - Homilie Nikolaas Sintobin sj