Waarom vieren we vandaag het "Heilig Hart" van Jezus?Vandaag viert de Katholieke Kerk het feest van het Heilige Hart van Jezus. Dries van den Akker sj legt uit waar deze typische katholieke devotie haar oorsprong vindt.
De devotie of toewijding tot het Heilig Hart van Jezus doet halverwege de middeleeuwen haar intrede in het kerkelijk leven. Langzaam verschuift dan de aandacht voor de goddelijkheid van Jezus naar zijn menselijke kant. Het zijn niet de geringsten die zich eraan wijdden: Thomas van Aquino, Antonius van Padua, Franciscus van Assisi en Bernardus van Clairvaux. …
In de zeventiende eeuw krijgt de Heilig-Hartdevotie een nieuwe impuls door de visioenen van Margaretha Maria Alacoque, een kloosterzuster in Paray-le-Monial. Zij voerde gesprekken met Christus als deze haar verscheen en bracht deze conversatie ook naar buiten. Haar openbaringen zorgden zowel binnen het klooster als daarbuiten voor verwarring en tegenspraak. Maar mede door de tactvolle leiding van de jezuïet Claude la Colombière begonnen gelovigen stilaan gehoor te geven aan de oproepen van het Heilig Hart om Zijn liefde meer te laten spreken.
In 1856 werd het feest van het Heilig Hart officieel in de liturgie opgenomen. Tot op vandaag wordt het gevierd en zeker ook in de kringen van jezuïeten blijft het iets speciaals. De voorloper van Ignis Webmagazine was het tijdschrift ‘De Heraut van het Heilig Hart’. De devotie tot het Heilig Hart bleef de jezuïeten altijd vergezellen, al is het niet eenvoudiger geworden om daar vandaag de dag een inspirerende inhoud aan te geven. Toch blijft het een uitdagend stukje geschiedenis: steeds blijkt zo’n devotie een antwoord op bewegingen in de geest van de tijd die elders een gebrek tonen.


Reacties

Anoniem zei…
mensen beminnen met het hartgevoel van Jezus,ons openstellen dat Jezushartsliefde ons kan vullen,we mogen er zijn , we doen er toe elk op onze manier, met gebed. Mariette.
Unknown zei…
En voor St. Alacoque, was er St. Jean Eudes. Hij aanbad het Heilig Hart van Jezus en vereerde het Heilig Hart van Maria. hij hield zich voor al bezig me marginalen en vooral dan met de hulp aan prostituées.

Gebed: Heel goede en heel heilige Drievuldigheid laat mij echt bidden in echte dankbaarheid omdat Jij echt houdt van personen die andere personen helpen en genezen in Jouw naam. Dat ook ik andere personen mag genezen in Jou naam

Meest gelezen

Schijn bedriegt - mooi kortfilmpje

Een geslaagd leven en humor

Hoe paus Franciscus zwakke plekken blootlegt bij katholieken én protestanten

Allereerste verklaring waarom je je niet lekker voelt - Help, het gaat niet goed met mij (6/11)

Hoe kan je weten of je houdt van God? - De ervaring van Pedro Arrupe sj