Het laatste avondmaal en de sociale media: niet altijd goede vrienden ...


In de serie 't Hoeft niet altijd serieus te zijn.

Waarom "het laatste avondmaal" en moderne communicatie niet altijd goede vrienden zijn ...

Reacties

Unknown zei…
Jammer dat er geen ondertiteling is, ik begrijp de strekking maar kan er niks van verstaan! :)
Anoniem zei…
(Mooie) reclame voor "Apple" communicatie.

Ondertiteling mogelijk in het engels.
Anoniem zei…
Het hoeft niet altijd serieus te zijn, daar heb je gelijk in!
Maar, een YouTube filmpje plaatsen waar ze lachen met de Heilige Eucharistie ligt me toch wel heel moeilijk! De Eucharistie is een geschenk van God waar je door de grote genadebron van het brood en wijn ( lichaam en bloed van Christus ) iedere dag meer en meer kan groeien naar Heiligheid en tot gelijkvormigheid aan Christus. En volgens mij is dat de taak van ieder christen om te komen tot Heiligheid en gelijkvormigheid, zodat we iedere dag telkens meer licht en liefde van Christus naar onze omgeving kunnen uitstralen. De heiligen alleen laten sporen na ; de anderen maken gerucht, maar laten niets na op hun doortocht! “Citaat van Priester Edward Poppe” Misschien dan toch maar een idee om een keer niet te lachen, maar iedere dag de Eucharistie meer en meer serieus te gaan nemen. We worden er alleen maar vredevoller en liefdevoller van!
Zelf denk ik niet dat hier de draak wordt gestoken met de Eucharistie. Wel met de sociale media en met de onvrijheid van mensen tav de nieuwe communicatiemogelijkheden en -technieken.
Anoniem zei…
Er zit toch veel spot in! 'Natuurlij kunnen we er tegen, we worden gewoon spot te slikken.
Maar moeten we er nu echt achter staan dat een heel bijzonder moment uit het leven van Jezus als onnozel voorgesteld wordt (bvb de bon-vivant Johannes die met Jesus meedoet en hiervoor domme schouderklopjes krijgt).
Ik moet een hersenkronkel maken om te beseffen dat het hier alleen om 'spot met de sociale media' gaat.
Kan ik dit als gelovige aan mijn kritische volwassen kinderen laten zien voor wie geloven niet evident is?
Ik stel me voor dat ze zouden zeggen: 'moeder als je met je overtuigingen laat te zot houden ben je toch maar een opportunist'.
Anoniem zei…
Dank voor je antwoord Nikolaas! Maar, misschien is het niet slecht hier alles stil te leggen en een keer richting Tabernakel te gaan! En wat je mij als antwoord geeft, ook even aan God te zeggen. Hopelijk zie je dan anders.. Weet je wat priester Edward Poppe zei: Iedere genade ( die je in de Eucharistie kunt ontvangen ) is een druppel van Jezus bloed en een traan van Maria.. Jou reden om de onvrijheid van die nieuwe technieken in het daglicht te brengen, kun je volgens mij ook op heel wat anderen manieren aan de man en vrouw brengen! Het is natuurlijk jou vrijheid om het anders te zien, maar ik blijf bij mijn standpunt Nikolaas!
Ik wil dus m.a.w. niet mee lachen met het mooie geschenk dat God aan de mensheid heeft gegeven om de liefde van Christus in ons hart te leggen. Genegen groet, Martine
Anoniem zei…
Hartelijk dank voor video die tot nadenken beweegt en ons laten door onze Hart leiden.
Wij hebben j.l. " Passion " gezien op televisie en live.
3,5 miljoen personen in Nederland hebben intens genoten en zeker lessen van geleerd.
Acteurs hadden nodig heel veel uren repeteren om de resultaat sprankelend laten uitkomen.
Bij een spektakel opvoeren en repeteren nodig is Hart bij betrekken.
Mobieltjes dienen uit zijn.In sommige scholen gaan mobieltjes tijdens lessen in kast op slot, omdat zo groot is de verleiding op de laatste mobieltje-nieuwtje te "spieken".
Dit video is een waardevolle les dat bij alles wat wij doen nodig is aandacht te geven met ons Hart en de super technologische mogelijkheden even laten staan.
Ik ben dankbaar voor deze video in paar minuutjes verteld de wijsheid.
Anoniem zei…
Deze humor moet zeker kunnen. De video houdt ons een spiegel voor, de leerlingen zijn niet 'in aandacht' aanwezig bij Jezus, en het hele gebeuren gaat aan hen voorbij door hun 'individuele' relatie met hun Iphone, laptop enz. Is dit niet herkenbaar ? Hoeveel van onze 'echte' contacten en relaties met elkaar, met onze kinderen enz. wordt er niet verstoord door soortgelijk gedrag van hetzij onszelf hetzij van onze gesprekspartner(s). God is ook aanwezig in onze relatie met 'de ander', wanneer we bv met familie, vrienden... 'in aandacht' bij elkaar zijn, tijd maken voor mekaar om te luisteren, te spreken, samen te eten. Zo'n 'alledaags' gebeuren wordt dan evengoed 'heilig'. Laten we dit dan ook niet verstoren door de moderne multimedia. Daar gaat het videootje m.i. over.
Anoniem zei…
Hartelijk dank U voor fijn en wijs vertolken.
Ik ben met elk woord met U eens.
Anoniem zei…
Ik ben eerlijk gezegd in schok van de laatste reacties!
Een spottende video nodig om tot inzicht te komen of om een spiegel voor te krijgen om zo tot besef te komen, dat je je iPod, laptop, gsm enz.. voor de Heilige Eucharistie achterwege moet laten? Wat on- respectvol naar Christus, maar ook naar de priesters die daar achter het altaar staan! Wat ben ik een goedgelovig iemand, die dacht dat kerkmensen dit wel wisten dat dit niet kon!
Gelukkig ben ik gezegend met een kerk, waar dat ze dit wel weten dat je door stilte en gericht met je aangezicht naar de Heilige Eucharistie zo alleen tot de bron van levend water kunt komen!
M.a.w. het ware leven, dat gelukkig maakt!
Ik trek mijn woorden terug in Nikolaas! Blijkbaar moet Jezus opnieuw en opnieuw en opnieuw bespot en gekruisigd worden om mensen tot inzicht te brengen! De kerk staat dan toch blijkbaar opnieuw in brand!!!
Anoniem zei…
Ik trek in commentaar 10 april 15.26u een parallel trekt tussen het duidelijk sacrale karakter van het Laatste Avondmaal en de alledaagse momenten van 'samenzijn' die eveneens 'sacraal' kunnen zijn wanneer mensen elkaar daar 'echt' ontmoeten van hart tot hart, m.a.w. aandachtig aanwezig zijn voor mekaar. Er kunnen dagelijks 'heilige' momenten zijn wanneer we echt aandachtig en met open hart en geest aanwezig kunnen zijn, voor onszelf, voor onze naaste, voor de natuur. Helaas zijn er dikwijls 'stoorzenders' en de laatste tijd niet in het minst de multimedia-dingen die zo klein en handig zijn dat je ze altijd bij je kunt hebben en op ieder gewenst ogenblik de aandacht 'opeisen'.
Het betoog doelt dus juist op meer respect voor het huidige moment : in Eucharistie, in relatie(s) enz.
Anoniem zei…
James 3:13
" Who is wise and understanding among you ? Let him show it by his good life by deeds done in the humility that comes from wisdom".

" The next step is listening to the flute of Knowledge"
" The right solution is found by the mind which is free from worry."
Hartelijk dank voor Super Wijze Video, toont: dat belangrijk is met Hart te luisteren naar Gods stem.Anoniem zei…
reactie van Jadwiga aan geachte heer of mevrouw in reactie 10 april 17.50
citeer uw deel tekst: ".....Een spottende video.......?
U heeft KEUZE naar deze video kijken door Uw BRIL.

Door mijn bril deze video is helemaal NIET spottend. Vandaag is 2015, video toont ons "vandaag realiteit " vol technologie ontwikkelingen.
Belangrijk is voor "vele van ons" nadenken en niet helemaal opgaan met technologische aanbiedingen , hoogstandjes en tijd nemen voor levens gebed, en meditatie en stilte.
Deze video U kunt bekijken "als kijken naar een diamant",
met vele interpretatie,
voor mij is dat super leerzaam in paar minuten de essentie waarnemen, dat belangrijk is in alle onze relatie activiteiten beschouwen als Heilig, met God aanwezigheid en aandachtig Leven.
Anoniem zei…
Kijk eens naar dit filmpje, https://youtu.be/bJAkhRx7ixw
Wat een humor dat laatste avondmaal!
Ik kijk gewoon met ander ogen naar de Heilige Eucharistie.
Hij is uit liefde voor ieder van ons gestorven, uit respect, kun je alleen maar diep buigen!
En daar hoort nu eenmaal geen humor bij!
Ik voel me juist heel klein worden..

Kijken jullie gerust allemaal maar door een andere bril!
Anoniem zei…
Mooi gezegd Jadwiga, zo zie en ervaar ik het ook. Maar ieder zal de video interpreteren vanuit zijn/haar eigen beleving en invulling van wat men onder religie verstaat. Echter de essentie blijft wat Jezus ons leerde : word vrije mensen en maakt elkaar vrij in liefde voor elkaar. Liefs.
Anoniem zei…
Dit leuke filmpje weerspiegelt ons dagdagelijks leven. Geconfronteerd worden met de waarheid / realiteit - niet altijd even gemakkelijk. Kijk maar eens om je heen en je zal je dit filmpje herinneren. M.i. wordt er gespot met de moderne communicatie. Wij kunnen niet meer zonder - of dat denken we toch. Dat zelfs een gezellig samenzijn als onze maaltijden er aan moeten geloven.

Meest gelezen

"Ik zal blij zijn als ik andermaal sterf" - een gedicht-overweging van T.S. Eliot over de drie Koningen

Knip hem door, nu het nog kan ...

"Doe het tegenovergestelde van wat je spontaan zou doen": zeven ignatiaanse tips voor een beter leven in tijden van corona