Verrijzen, wat wil dat nú eigenlijk zeggen? (1/5)


liefde sterker dan de dood (1/5)

Wij staan nu voor de vraag : en als ik nu tot het uiterste gegaan ben, en ik lig daar, leeg, uitgeput, opgeteerd, opgebrand, of als ik het gewoon niet meer zie zitten, wat dan ?

Ofwel geef ik me, in wanhoop, aan de dood over, aan haar werk in mij, in mijn leven (de keuze van Judas). Ofwel, kijkend naar Jezus, bedenk ik dit. Alles wat uit liefde gedaan werd, alles wat ooit met liefde gedaan werd, heeft eeuwigheidswaarde. Mensen hebben dat altijd op een of andere manier aangevoeld, en ook uitgezegd, uitgebeeld, uitgezongen. Het is niet om niets dat men ‘amour’ zo dikwijls met ‘toujours’ laat rijmen. Liefde berust immers in God. Zij is zijn diepste eigenheid en eeuwigheid. 

Daarom kan Hij onmogelijk iemand die geleefd heeft vanuit de liefde, en naar de liefde toe, in de dood achterlaten, Hij de God van het Leven. Zo zagen het de leerlingen van Jezus (Hand. 2:24-28).

Een anonieme jezuïet

Reacties

Truus zei…
Judas verraadde Jezus voor geld en zette zo de vriendschap op een laag pitje.Hoewel ik denk dat ook hij wel van Jezus hield.Wantdaarna had hij spijt..Jezus stierf uit liefde voor ons aan het kruis.En is verrezen.
Anoniem zei…
Wij zijn verantwoordelijk voor de verrijzenis van Jezus, wij moeten hem en alles waarvoor hij stond levend houden.
Fem zei…
Ik heb zo het gevoel dat Jezus in zijn immense liefde en barmhartigheid voor allen, ook voor Judas, Hij hem zal vergeven hebben en ook Judas het hemelrijk zal hebben binnengelaten. Lees graag wat anderen hierover denken.
Anoniem zei…
De kracht de dag en ook nacht aan te kunnen door de hoop, en overgave in geloof in Jezus die mij Kent en van mij houdt ongeacht alles.

Anoniem zei…
@Fem: Het verraad van Judas, één van zijn vrienden!, moet Jezus verschrikkelijk veel pijn gedaan hebben. En toch is zijn liefde en barmhartigheid, zoals Hij ook ervaart van de Vader, oneindig groot. Geen mens gaat verloren voor de Liefde, die is, was en zal blijven door de Vader, de Zoon en de Geest.
Fem zei…
Danku @Anoniem, uw reactie bevestigd mijn gevoel, wat is God toch onmetelijk goed. Het doet soms pijn om te beseffen hoeveel HIJ van ons houdt, als we dat al kunnen vatten tenminste. God's Zegen aan allen
Anoniem zei…
Ik geloof niet dat Judas in de hemel is. Ik gun het hem uiteraard. Ik heb geen reden om me te verblijden over de straffen voor de zondaars. Liever zag ik dat ze nooit zondigden, maar Judas heeft zichzelf van de liefde afgesneden. Wij kunnen God verwerpen en daarmee onszelf.

Meest gelezen

Heilig Hart van Jezus - waarover gaat dat eigenlijk

Wat een stervende vrouw me leerde over dankbaarheid - Mijmering van Nikolaas Sintobin sj

Waar de Heilige Geest allemaal goed voor is: door iemand die het kan weten (Karl Rahner sj)

Sacramentsdag: Rahner over wie Jezus eigenlijk is

"Wijselijk onwetend" luisteren naar de Geest - Hoe Ignatius onderscheidde

Een God die één en ook drie is. hoe moet je dat in Godsnaam verstaan? - Een uitleg door Nikolaas Sintobin sj

Waarom gezondheid en rijkdom uiteindelijk niet het belangrijkste zijn - Vertrouwen (4/6)